Är det inte det ena så...

Det är ironiskt att samtidigt som man underlåter att vidta de mest nödvändiga åtgärderna för att bromsa klimatförändringarna: energibesparande åtgärder - satsningar på mindre energikrävande transporter, miljövänliga bilar och kollektivtrafik, genomdrivande av internationella bindande avtal för utsläpp och energiomställning för att påverka länder som Kina och USA - så satsar man på tveksamma åtgärder som istället hotar att skapa andra typer av miljöproblem. Kärnkraftsvurmen är ett sådant uttryck.

Nu har
miljödomstolen sagt ja till Vindkompaniet som vill sätta upp 30 vindsnurror i naturreservatet på lågfjället Sjisjka i Norrbotten, trots att såväl Naturvårdsverket, Kammarkollegiet som Naturskyddsföreningen har varit negativa till vindkraftparken. Naturreservatet är med i Natura 2000, EU:s nätverk för värdefull natur.

Gurun Gore.

Al Gore besökte under gårdagen Sverige som ett led i marknadsföringen av sin bok "En obekväm sanning". Boken baseras på det föredrag som i sin tur utgjort grunden för den framgångsrika dokumentärfilmen med samma namn.

Den före detta presidentkandidaten har genom sitt namn, sitt brinnande engagemang i klimatfrågan och sitt massiva genomslag i media lyckats att uppnå närmast "rockstjärnestatus" (flör att använda DN:s syrlige artikelförfattares formulering). Denna utrveckling är väl lite småfånig men säger mer om människors behov av att skaffa sig ikoner än om Al Gore.

Jag var själv inte och hörde på Gore, men han tycks ha understrukit en hel del väsentligeheter. För den som redan är insatt i klimatproblematiken tycks det visserligen mest ha handlat om gammal skåpmat men det är saker som tål att sägas om och om igen så länge de inte fått gensvar i form av praktisk handling.

- Världen skulle ha varit dramatiskt annorlunda i dag om USA hade godkänt Kyotoprotokollet om växthusgase.r Vi har redan sett de positiva effekterna i EU av till exempel handeln med utsläppsrätter. När inte USA är med blir åtgärderna mot klimatförändringarna som att fylla en hink med ett hål i. Man kan fortfarande använda hinken, men lagar man hålet så blir hinken betydligt effektivare.

Gore meddelar ockspå att han själv inte har några planer på att ställa upp i presidentvalskampanjen. Det är glädjande eftersom något sådant kunde äventyra såväl Gores trovärdighet som miljörörelsens och därför kanske snarast inverka kontraproduktivt på klimatfrågan.

Stödundervisningen största gymnasieprogrammet.

Skolminister Jan Björklund är bekymrad och det med all rätt.Enligt ny statistik från Skolverket är det gymnasieskolans populäraste program läsåret 2006/07, vilket enligt Björklund är ett fatalt misslyckande. Jag kan inte annat än att hålla med. Vad är det som har gått så fundamentalt fel i den svenska skolan att hela 21 793 elever studerade på individuella programmet, IV, i oktober? Att jämföras med samhällsprogrammet, det näst största , med sina 20886 elever.

Hur kommer det sig att så många ungdomar idag, när de slutat grundskolan, har antingen så dåliga kunskaper eller ett så dåligt självförtroende att de inte tror sig kunna fullfölja ett normalt gymnasieprogram? Hur kommer det sig att våra svenska grundskole- och gymnasieelever successivt presterar allt sämre resultat på de nationella proven - en utveckling som också märks på högskole- och universitetsnivå - medan man i Finland år för år istället lyckas höja resultaten?

Björklund tror att svaret på frågan om varför så många väljer IV står att finna i att alldeles för många elever lämnar grundskolan utan att kunna läsa eller räkna, men också på att alla program på gymnasiet idag ger grundläggande behörighet till högskolor och universitet och därmed ställer vissa teoretiska krav.

?Många av eleverna som idag går på individuella programmet skulle mycket väl kunna gå en praktisk utbildning, med lägre teoretiska krav, säger Björklund.

Pest eller kolera

En beklämmande avigsida med det annars glädjande faktumet att människans påverkan på klimatet har fått så mycket uppmärksamhet är att kärnkraftsförespråkarna fått vind i seglen. Det är förvisso kortsiktigt att lösa ett överhängande miljöproblem genom att skapa nya långsiktiga dito vars egentliga konsekvenser är omöjliga att överblicka.

Det verkar som att många människor i Sverige idag (Sverige är Europas mest kärnkraftsvänliga land) lever i en föreställningsvärld där de ekonomiska konjunkturer och det säkerhetspolitiska läge som nu råder alltid kommer att vara konstant. Hur kan de annars så vidlyftigt utlova den så kallade slutförvaringens definitiva säkerhet till kommande generationer? Paradoxalt har nu Kristdemokraterna svängt i frågan, partiet som med sin familjeprofil verkligen borde värna det uppväxande släktet.

El laberinto del Fauno

Igår var jag på bio igen och den här gången såg jag vuxensagan Pans labyrint av Guillermo del Toro. En fördel med att alltid komma iväg på filmerna sent är att det är så lugnt och stillsamt i salongen. En nackdel är att man får sitta i en liten salong vars duk är föga större än en storbildsteve.

Nåväl, det var filmen jag tänkte kommentera och inte själva biobesöket. Efter att ha läst flera mycket positiva resencioner och dessutom ha hört uppskattande utlåtanden från flera håll i bekantskapskretsen hade jag mycket högt ställda förväntningar. Dessa infriades dessvärre inte.

Det känns som att Guillermo del Toro vill för många saker och till slut ramlar mellan stolarna. Filmen är vansinnigt snyggt filmad och tämligen dramatisk, men i övrigt faller den platt. Ofelias sagovärld känns inte övertygande, kanske för att man får se för lite av den, kanske för att ingenting ges ens någon sagomässig förklaring.

Liksom sagoelementet är tämligen klichéartat känns själva ramberättelsen om kampen mellan facister och vänsterpartisaner efter spanska inbördeskrigets slut tämligen intetsägande och förutsägbar. Den demoniske kapten Vidal är så fruktansvärt ond och i sån total avsaknad av försonande egenskaper att det till slut blir svårt att ta honom på allvar.

Filmen slutar i en fadd moralkaka om att det är bättre att spilla sitt eget blod än ett oskyldigt barns, Ofelia blir prinsessa i den plastiga sagovärlden och kapten Vidal blir skjuten av partisanerna. En klichéartad film där fantasyelementet hade känts som en barnfilm om det inte varit så makabert och där det historiska dramat är för stereotypt för att stå på egna ben. Hybriden som filmen utgör är en intressant idé som tyvärr utmynnar i ett tämligen schizofrent slutresuktat.

Nygammal Miyazakifilm.

Den japanske filmskaparen och animationsmästaren Hayao Miyazaki blev känd i Sverige häromåret genom Oscarvinnaren Spirited Away från 2001 och efterföljaren Det levande slottet fick också fint gensvar.

Nu kommer
ytterligare en tecknad film av Miyazaki, Min granne Totoro. Min granne Totoro är äldre än de två tidigare nämnda filmerna och verkar dessutom vara mer av en barnfilm än de. Jag är vanligtvis skeptisk mot fenomenet att man lanserar gamla grejer på nytt av någon som gjort en succe med ett senare verk men recensionerna är så positiva att jag inte kan undgå att bli nyfiken.

Enhetstaxa vila i frid.

En av mycket få saker som skett inom kollektivtrafiken i Sverige på senare år var SL:s enhetstaxa. Det var ett lysande smidigt och prisvärt system där zonerna avskaffats och varje resa kostade blott en tjuga (18 vid förköpt biljett).

Underbart är kort säger ordstävet. Trist varar länge har Povel Ramel fyllt i, och nog stämmer det. Nu avskaffas enhetstaxan brutalt i ett nytt hårt slag mot kollektivtrafiken. Detta är ett dumt och kortsiktigt agerande. Argumenten handlar om ökad kontanthantering, vilket lätt kunnat åtgärdas på annat sätt än genom en återgång till zontaxesystemet, och intäktsbortfall.

Intäktsbortfallet borde gå att möta genom att få fler att välja kollektiva färdmedel. Under den korta period som enhetstaxan funnits ökade antalet resor visserligen bara mariginellt, men tillsammans med biltullar och åtgärder för att underlätta de kollektiva förbindelserna (här spelar SJ:s pendlarpolitik en inte oviktig roll) borde det gå att göra enhetstaxan minst lika lönsam som det krångliga zontaxesystemet. Det pratas och pratas i dessa dagar om vikten att värna miljön, men de åtgärder som vidtas är företrädesvis i annan riktning.

Nedläggning och centralisering.

Så fortsätter den negativa trenden inom offentlig sektor: nedskärningar, indragningar och centralisering. Servicen flyttas allt längre bort från medborgarna. Försäkringskassans nya organisation är i sanning ett bakslag för välfärden: Tidsbokning, minskat öppethållande, mindre personlig service och mer självbetjäning. Det blir längre till de lokala försäkringskassorna, och den man får prata med i telefon sitter sannolikt i en av Försäkringskassans fyra nya telefonkundtjänstcentraler.

Bara mellan 60 och 70 lokala bemannade försäkringskontor blir kvar i den nya organisation som Försäkringskassan presenterar i dag. Den nya Försäkringskassan ska med hjälp av modern teknik ge "kunderna" möjlighet att sköta många av sina ärenden på internet. Tanken är att det ska bli lättare att få besked och enkla beslut ska kunna ges direkt i telefon.

Att försäkringskassan talar om sina klienter som  "kunder" är ungefär lika makabert som när ett sjukhus gör det. Försäkringskassans verksamhet är en samhällelig service som utgör en del i ett socialt skyddsnät för medborgarna. Till försäkringskassan vänder man sig för att man måste, inte för att man har lust.

Det är skamligt att Försäkringskassans tillgänglighet och service minskas i en sån här utsträckning. Vi talar om ett system som redan är snårigt nog vad gäller byråkrati, nu föreväntas man dessutom i allt större utsträckning hantera detta själv. Det är ett hån, allra helst som att man i de lägen som man vänder sig till Försäkringskassan inte alltid är 100 % fit.

En smart strategi för politiker som driver en arbetslinje vore att öppna föer kontor, anställa fler handläggare för att på så sätt både skapa arbetsytillfällen, ge medborgarna bättre tillgänglighet till samhällelig service och snabbare handläggning samt inte minst komma tillrätta med det utbredda bidragsfuskande som man nu ämnar ta i med hårdhandskarna mot!

Ett unikt kulturarv går förlorat.

Visst gör det ont i själen när man läser om 1100-talskyrkan i Motala som totalförstörts i en brand. Medeltidskyrkorna är i princip den enda medeltida bebyggewlse vi har som fortfarande är i bruk och således en oerhört viktig del av vårt materiella kulturarv.

En brand som den i Motala är dock, förhoppningsvis, en olycka och såna är svåra att undvika. Sorgligare är då att höra hur allt fler församlingar i Sverige ser sig tvungna att sälja ut sina gamla kyrkor av ekonomiska skäl. Med få undantag i storstadsregionerna så blir svenska kyrkans församlingar allt fattigare, framförallt till följd av vikande medlemsavgifter. En konsekvens av detta är att medeltidskyrkorna, en central del i vårt levande kulturarv, säljs ut eller förfaller.

Miljöbilar i all ära.

I samband med månadsskiftet inför regeringen ett miljöbilsbidrag. Den som köper en miljöbil från och med den första april kommer att få ett kontantbidrag på tio tusen kronor.Premien kommer sedan att betalas ut fram till den 31 december 2009. Definitionen på vad en miljöbil är kommer att vara densamma som gäller för statlig upphandling i dag. Det betyder att fokus ligger på storleken på koldioxidutsläppen snarare än vilken teknik bilen har eller vilket drivmedel.

- För att räknas som miljöbil får inte koldioxidutsläppet överstiga 120 gram per kilometer, säger miljöminister Andreas Carlgren (c).

Detta är visserligen ett steg i rätt riktning om det kommer att innebära att mindre miljövänliga bilar snabbare kommer att fasas ut. Vad som skulle vara betydligt bättre för miljön vore dock större satsningar på kollektivtrafik och transporter med tåg och båt, det vill säga ärliga politiska åtgärder för att minska biltrafiken.

Det är onekligen paradoxalt att regering å ena sidan vill ge sken av att ha en miljöprofil genom att dela ut pengar till miljöbilsköpare och å andra sidan vill höja hastighetsbegränsningen på våra vägar.

- Regeringens förslag att tillåta 120 km/h på motorvägarna är märkligt eftersom det går på tvärs med ambitionen att minska de klimatpåverkande utsläppen, säger Svante Axelsson generalsekreterare i Naturskyddsföreningen.

I en rapport från Svenska Naturskyddsföreningen konstateras att koldioxidutsläppen skulle minska med 700 000 ton per år om de svenska bilisterna bara följde rådande hastigheter på vägarna. Trafikens totala utsläpp är cirka 19 miljon ton koldioxid per år.

- Sänkta farter är det billigaste sättet för samhället att minska utsläppen, eftersom man samtidigt sparar liv och minskar antalet skadade, säger Svante Axelsson.

De flesta tar gärna tåget!

Igår rapporterades om ett samarbete mellan SJ och Fritidsresor kring charterresor med tåg till turistmål på kontinenten. Tåget är ett oerhört mycket miljövänligare alternativ än flyget så ett återupprättande av tågresandet som ett fullgott semesteralternativ kommer inte en dag för tidigt!

I anslutning till sin artikel i ämnet gjorde Svenska Dagbladet en enkätundersökning bland sina läsare om huruvida de kunde tänka sig att ta tåget till semestern framöver. Hela 79,3 procent svarade att de gärna åker tåg medan bara 16,4 procent svarade nej och 4,3 procent valde bilen framför tåget och flyget på Europasemestern.

Resultatet talar sitt tydliga spreåk: Medborgarna är redo att ta sitt ansvar för förändringar i riktning mot en hållbar utveckling. Nu väntar vi bara på de poliutiska beslut som krävs för att en verkningsfull förändring verkligen ska kunna ske!

Den kinesiska jättedraken.

Att Kineserna utifrån ett fullständigt hämningslöst tillväxttänkande, där alla andra hänsyn åsidosätts, håller på att dra sig själva och alla andra planetens medborgare i fördärvet tycks ställt utom allt tvivel.

Verje vecka (!) öppnas ett nytt kolkraftverk i Kina, ett kolkraftverk som dessutom är betydligt smutsigare i förhållande till sin energiproduktion jämfört med sina motsvarigheter i Japan, USA och Europa. I stora delar av Kina är luften så smutsig att man måste bära munskydd till vardags.

De som försvarar Kinas hänsynslösa agerande, som dessutom strider mot landets officiella policy, som redan tio år tillbaka gick ut på en hållbar utveckling, brukar hävda att kineserna också "har rätt" till samma tillväxt och samma levnadsstandard som vi i väst. När det gäller klimatfrågan finns inga rättigheter, bara skyldigheter - om vi är ärliga med ambitionen att bromsa den destruktiva utvecklingen vill säga.

Kina vägrar att gå med på bindande åtaganden på miljöområdet, vilket också ger ett land som USA sanktion att göra detsamma. Kina rusar huvudstupa in i en återvändsgränd av fossila bränslen och accelererar därmed en växthuseffekt vars konsekvenser i hög grad kommer att drabba dem själva. Parallellt med detta utsätter man miljontals av sina egna medborgare för en hälsokatastrof av homeriska dimensioner till följd av luftföroreningarna.

Allt detta i tillväxtens namn. Enda förklaringen till att man från Kinas sida prioriterar på detta självdestruktiva och kortsiktiga sätt måste stå att finna i en extrem otålighet. Man vill ha allt och det nu, utan alla andra hänsyn vare sig till planeten, övriga mänskligheten eller sin egen befolkning.

Kinas miljöpolitik har nu fått en talande illustration i Henaprovinsen där man planerar att bygga en
21 kilometer lång betongdrake på toppen av Shizhu-berget.Enligt tidningen Shanghai Daily har ansvariga myndigheter i provinshuvudstaden Zhengzhou ännu inte givit sitt godkännande till bygget, som redan påbörjats.Drakens huvud och 800 meter av svansen är redan färdigbyggt.

Tidningen skriver att området kring Shizhu-berget dessutom klassas som nationalpark sedan 2005. Enligt flera miljöexperter som uttalat sig i kinesiska medier skulle bygget i full skala innebära en ekologisk katastrof.

Bakom projektet står idag företaget Zu Long Co, som även planerar ett turistcentrum i anslutning till draken. Jag antar att man motiverar även detta groteskt smaklösa projekt med tillväxttermer.

Persson tar till orda.

Medierapporteringen kring statsministerdokumentären tycks aldrig ta slut och jag förmöår helt enkelt inte att hålla fingrarna borta. Nu talar Persson för första gången själv ut i media om dokumentären. Liksom jag spekulerade igår är han inte särskilt belåten med slutresultatet. Han tycker som jag förutspådde, att dokumentären fokuserat i för liten utsträckning på politiken.

Persson menar
också att dokumentären klippts på ett sådant sätt att de negativa omdömen han fällt om olika personer fått betydligt större utrymmev än hans positiva omdömen.

Han verkar dock inte ångra något han sagt eller att han ställde upp på projektet. "Jag står för mina åsikter och jag om någon vet vad det innebär att bli granskad, kommenterad och kritiserad hårt och skoningslöst", framhåller han.

Från SVT:s sida avfärdar man givetvis Perssons kritik.

- Jag tycker det är en förvånansvärd bild av dokumentären som Göran Persson lägger fram. Vi sände fyra timmar dokumentär och det är politik från första till sista ordet, säger Jan Axelsson programdirektör på SVT.

Jag håller inte med om detta. Mycket fick vi se av Göran Persson i Fichtelius dokumentär, men inte särskilt mycket av hans politiska gärning.

Rhenguldet, Kungliga Operan

Rhenguldet, Kungliga Operan
Av: Richard Wagner
Regi: Staffan Valdemar Holm
Dirigent: Gregor Bühl


Igår kom jag så äntligen iväg på
Rhenguldet, första föreställningen i Wagners operasvit Nibelungens Ring. Jag missade den när den sattes upp på Kungliga Operan förra året och har således fått vänta till nu. Ringen möttes av fin kritik vid premiärerna och jag kom dit med rätt högt ställda förväntningar. Dessa kom inte på skam.

De invändningar jag har mot uppsättningen är snarast av principiell karaktär. De handlar om greppet att förflytta operans handling från den obestämbara sagoålder som den är skriven för, till Wagners samtid i mitten av 1800-talet. Syftet med detta konstgrepp var tämligen uppenbart: man ville genom att placera operan i en sådan miljö belysa den kontext i vilken Wagner verkade och sätta librettot i relation till de samtida konflikter som den historiserande operabesökaren kan tänkas läsa in. Som sådant var greppet väl utfört, det var en snygg scenografi och snygga kostymer och poängen gick fram klart och tydligt. Kanske lite väl tydligt när man lät jätten Fafner, övertydligt utstyrd som en artonhundratalsproletär, bära såväl frisyr som skägg lånat från Karl Marx. Detta då i kontrast till gudarnas kapitalistcylinderhattar.

Vad jag vänder mig emot är den dominerande trend i vår samtid som säger att stora verk aldrig kan få tala för sig själva. Det är nästan som om man ansåg att Wagner, Shakespeare, Strindberg, Racine med flera inte hade något värde i sig utan att man för att göra dem intressanta måste sätta dem i relation till antingen vår egen samtid och anakronistiskt applicera dem på dagspolitiska frågor, alternativt genompolitisera dem såsom operan gjort med Wagner och ge föreställningarna i form av en ideologikritisk tolkning.

Att göra på det viset är att skriva opera-/teaterbesökarna på näsan. Den som är intresserad av att läsa in ett klasskampsperspektiv (vilket förvisso lätt låter sig göras) i Wagners ringen kommer att göra det i alla fall. Likväl som Shakespeare inte måste förläggas till trettiotalsmiljö för att bli intressant för en modern publik.

Denna principiella kritik åsido så är jag mycket nöjd med gårdagskvällen föreställning och konstaterar än en gång vilket privilegium det är att ha den statsunderstödda Kungliga Operan inom räckhåll. Dock grämer det mig att jag måste vänta till tidigast januari 2008 för att få se de resterande tre delarna av ringen. Varför gör de så, ger första delen ett helt år innan fortsättningen kommer? De kunde åtminstone ha gett de resterande delarna till hösten tycker man.

Ta tåget till turistmålen!

Det är lätt att bli nedslagen när man parallellt med de ständiga larmrapporterna om klimatförändringarna dagligen och stundligen utsätts för flygbolagens massiva marknadsföring. Flyget utgör en av de största enskilda växthusgasproducenterna och är dessutom ett av få områden där vi faktiskt som privatpersoner kan påverka en hel del.

Medan större delen av klimatfrågan måste lösas med hjälp av politiska åtgjärder på såväl nationell som internationell nivå, så är flygresandet faktiskt något vi kan göra någonting åt. Svenska Naturskyddsföreningen konstaterar att 60 % av flygtrafiken utgörs av nöjesresor, det vill säga resor som vi inte måste göra och där vi således lättare kan tänkas överväga i miljöhänseende bättre alternativ.

Är det inte beklämmande att se hur samtidigt som beläggen för klimatförändringarna blir allt mer gedigna, tidsperspektivet kortare och behovet av snabba åtgärder framstår som allt mer skriande, så resar bara fler och fler på nöjesresor till andra sidan jordklotet. Folk köper sommarstugor i Thailand efter att ha skrivit på Aftonbladets nätupprop mot klimatförändringarna. Man vet inte om man ska skratta eller gråta.

Det är hursomhelst glädjande att se att resebolagen sakta börjat ta in att dessa angelägna frågor i högsta grad berör dem själva. Fritidsresor och SJ har tillkännagivit ett samarbete kring resmål i Italien till sommaren.

- På sikt skulle jag kunna tänka mig att man när man köper en resa på internet först väljer resmål och sen klickar i om man vill ta tåg eller flyg dit, säger Lottie Knutsson, informationsdirektör på Fritidsresor.

Förhoppningarna hos researrangören är höga på den nya resformen, som marknadsförs som tågcharter.

- Det här är verkligen ett nytänkande, vi tror stenhårt på det här, säger Lottie Knutsson.

De första resorna går av stapeln i sommar till destinationerna Verona, med operafestivalen som dragplåster, och Gardasjön i norra Italien. Resan tar knappt ett dygn, med avresa från Malmö och två byten i Berlin och München.

Ett fantastiskt bra initiativ. Nu är det bara att hoppas på att SJ överger den horribla prispolitik som håller på att beröva dem alla sina resenärer. Det ska inte vara en förlustaffär att resa miljövänligt!

Vad kan en stackars hyresvärd göra?

Jag kommenterade nyligen att ett norskt sjukhus tagit det lovvärda initiativet att förbjuda de vederstyggliga så kallade foppatofflorna. Återigen visar sig Norge vara ett föregångsland. Den här gången är det dock en privat hyresvärd som ryckt ut till ordningens och sedlighetens försvar!

När de boende i ett hyreshus i norska Hamar klagade på mögelskador svarade hyresvärden att det var deras eget fel. De hade haft för mycket sex utan att vädra, menade han.Orsaken till problemen, skrev hyresvärden, var att de boende inte vädrade tillräckligt och att de utsöndrade för mycket kroppsvätskor. Mest mögel och svamp fanns det i sovrummet, poängterade han och fortsatte:

"Dessutom har ni kanske brunstiga tonåringar och ungar som duschar hela tiden, eller hur? Och så ringer ni till mig och klagar, tycker ni att det är rätt?"

Bra där! Jag menar, vad kan en stackars hyresvärd göra i dessa dekadenta tider?

Fichtelius förvånad?

Erik Fichtelius påstår sig vara överraskad över omfattningen och spännvidden av reaktionerna efter Ordförande Persson. Vad hade han väntat sig? Det rör sig om ett kontroversiellt dokument, ett kontroversiellt projekt kring en kontroversiell Persson. Man undrar nu om detta blir en språngbräda för Erik Fichtelius i hans journalistiska gärning eller om det rentav kan innebära slutet för den. En fråga som reszts handlar ju om Fichtelius trovärdighet som politisk kommentator sedan han fortsatt att bedriva denna verksamhet parallellt med detta hemliga uppdrag för SVT. Å andra sidan, med tanke på mediernas och allmänhetens korta minne idag lär väl hela uppståndelsen vara glömd om ett halvår...

Grattis alla förmögna! Uppdaterad

Idag passar vi på att gratulera de ca 225.000 svenskar som innehar en förmögenhet på över 1.5 miljoner kronor och som är de som verkligen gynnas av att förmögenhetsskatten avskaffas. Skatten ska avskaffas redan i år och regeringen motiverar åtgärden med behovet av att öka tillgången på riskvilligt kapital så att ökade investeringar i företagande kan leda till fler arbetstillfällen. Dessutom anser de att skatten är godtycklig.

Såväl Robin Hood som Karl-Bertil Johnsson roterar i sina grifter. Intressant är dock att notera att allianspartiernas ungdomsförbund ställer sig kritiska till åtgärden.

Tillägg: Angående kommentarerna nedan som till stor del går ut på att bortförklara det faktum att det är de rikaste som gynnas av förmögenhetsskattens avskaffande hänvisar jag till finansminister Borg som menar att just så är fallet:

- Opinionen förstår att man måste föra en politik med ansvarsfull finansiering och att ett avskaffande främst gynnar de rikaste, säger Borg.

I rest my case.

En gammal man.

Tårta och paket till frukost, Beethovens Eroica i stereon, blommor på bordet och strålande solsken in genom fönstren! Hade det inte varit för att jag fortfarande dras med sviterna efter den senaste operationen hade det varit frågan om en perfekt inledning på en födelsedag. Trots en viss sordin får jag väl ändå säga att jag är tillfreds med firandet så här långt. Mer extravagant firande lär det bli framöver, idag är det den innersta kretsen som fröjdas.

Vad kan vara lämpligare vid en dylik bemärkelsedag än Karlfeldts bittert ironiska raljerande över åldrandet? Dikten nedan tonsatte jag till en kamrats födelsedag. Nu drabbar den mig själv istället!En gammal man

En gammal man på kärleksvägen sedd,
han smyger fram, av ynglingar beledd:
»Adonis, du med blasten blekt och svedd,
hvar är den hulda myrtenbädden redd?»
En gammal man!
O sörjen alla dagar!
Kronos kör sitt spann
mot höstens gula hagar.
Han samlar med sin kvast
all vägens fallna skräp -
ett Venus-skärp som brast,
en ros från Floras släp;
och när vi blomstrat på vår stjälk och vissnat utan gagn,
då mötas vi bland soporna i Kronos stora vagn.

En gammal man på vingårdsvägen röjd,
sig själv till skam och ingen man till fröjd,
hans fordom tjurlikt stolta hals är böjd
som under vinträokets lätta slöjd.
En gammal man!
O sörjen alla dagar!
Vår lustgård prunkar grann,
men höst i löven klagar.
Där fordom göken satt
och sjöng gutår, gutår
skall ugglan flaxa matt
och ropa sorg och bår;
Och när vår trumpna fest är slut, hörs fyllekärrans hjul
Och för oss hem bland spruckna fat i Bacchi bakgårdsskjul.


-
Erik Axel Karlfeldt, Flora och Bellona 1918

Från schlager till skräckfilm.

Finska mainstreamhårdrockarna Lordi, som slog den sista spiken i kistan för schlagermusiken, ska bli filmstjärnor. Man undrar om Lordi, som drog skam över såväl hårdrocksgenren som schlagern, genom att skjuta dem bägge i sank vad trovärdigheten anbelangar, kommer att kunna göra en trovärdig skräckfilm.

Filmen kommer att vara inspirerad av japansk skräck och spelas in med i övrigt engelska och amerikanska skådespelare. Lordi ska göra titellåten men också medverka i filmen. Jag kanske är fördomsfull men jag anar aromen av kalkontillagning i vårluften.

Jag undrar vad Lordis gamla fans tänker, om de nu hade såna, men det borde de väl ha haft, nu när schlagerns mainstreampublik tagit deras lättsamma hårdrockspop till sina hjärtan? Är inte det kanske det värsta som kan hända en hårdrockare - att få se sina husgudar sälja sig så kapitalt? Vi får väl se om filmen kommer att återupprätta de finska latexmonstrens trovärdighet eller om det bara är frågan om ytterligare en selloutgrej. Jag känner mig i alla fall otroligt skeptisk till projektet.


Synd om killen.

Jag har, påverkad av rådande mediehysteri, skrivit mycket om dokumentärserien Ordförande Persson, här i Slottet i saknadens dalar. Naturligtvis har jag påverkats av uppståndelsen kring dokumentärserien, men också av programmen i sig. De gav kanse, nu när vi summerar de fyra timmarna, någon riktig helhetsbild av varken människan eller politikern Göran Persson. Som Carl Otto Werkelid påpekar så handlade dokumentärserien förvånansvärt lite om politik. Dessutom, menar Werkelid, omöjliggör den alla Perssons chanser att få ett eftermäle som en stor statsman, i och med det ensidiga fokuserande på den förre statsministerns känsloliv.

Det är inte utan att man undrar över hur mycket inflytande Persson själv haft över slutresultatet och hur han känner så här i efterhand, sedan det sänts. Är han nöjd med alla örfilar han delat ut eller känner han sig rentav lite dum? Visste han att det inte rörde sig om ett hyllningsporträtt över en statsman utan om en skildring av en ensam människas frustration? Visste han att Fichtelius verksamhet skulle kunna betecknas som lika "snuskig" som Persson själv raljerande kallar medier i allmänhet?

Som avslutning skulle jag vilja använda de ord Persson fällde om Carl Bildt ute på Harpsund: Det är inte utan att jag tycker lite synd om killen. Vart ska han ta vägen nu?


Charmtrollet Sjödin.

Förra SSU-ordföranden Anna Sjödin nekas resning i högsta domstolen och ingen är förvånad förutom Anna Sjödin själv som hela tiden har hävdat att hon är oskyldig. Huruvida hon är skyldig eller inte har jag ingen aning om. Krogvakters trovärdighet i såna här sammanhang känns ofta låg och att medierna redan från början förklarat henne skyldig torde snarare vara ett uttryck för många journalisters vällust när de har chansen att klämma åt en politiker än något annat.

Jag undrar dock om inte bilden av Anna Sjödin hade varit en annan i medierna, ja om hon inte rent av kanske hade fått sin önskade resning, om hon bara bemödat sig lite grann om att göra ett sympatiskt intryck?


Dödlig diet.

Nyligen konstaterades det att det absolut bästa sättet att undvika fetma var att äta enligt den så kallade Atkindieten som går ut på att minimera mänden kolhydrater. Detta var resultatet av den första riktigt genomgripande utvärderingen av olika bantningsmetoder. När man då trodde att bantningskriget skulle vara över en gång för alla kommer plötsligt nya rön. De emotsäger visserligen inte de tidigare men visar på nya faror.

Forskare vid Uppsala universitet har visat att medelålders kvinnor som äter enligt Atkinsmodellen, det vill säga undviker kolhydrater och äter proteinrik mat, riskerar ett förkortat liv. Studien bygger på enkätsvar om matvanor från drygt 42.000 kvinnor i Uppsala sjukvårdsregion. Kvinnorna har följts upp under i snitt tolv år sedan de besvarade frågorna.

Själv tillhör jag de hurtiga tråkmånsar som inte tror på bantning utan att en sund livsstil med blandad kost och aktivt motionerande främjar såväl hälsan som figuren.


Vad JRR inte gjorde gör Tolkien Jr.

Noterar en smula förvånad att en ny Tolkienbok kommer att släppas inom kort. Det är JRR Tolkiens son, Christopher Tolkien, som under trettio års tid arbetat med att omarbeta efterlämnade anteckningar från fadern till litterärt material. The Children of Húrin är det första "nya" verket från Tolkien sedan Silmarillion 1977, även den färdigställd av sonen efter författarens död 1971.

Man får hoppas att boken är tillkommen av kärlek till faderns verk och inte på grund av lockelsen från projektets luckrativa sidor. Framför allt hoppas jag att det inte ska bli någon Hollywoodfilmatisering av boken. Intressannt ska det bli att se om det var tidsbrist som gjorde att materialet stannade vid att vara just anteckningar eller om Tolkien helt enkelt inte tyckte att det höll streck.


När politiken blev en dokusåpa.

Så fortsätter cirkusen kring Erik Fichtelius dokumentärserie Ordförande Persson. Idag rapporteras det om nya påhopp i den sista delen av serien. Persson pratar och pratar och medierna hänger gladeligen på. I kölvattnet kommer alla bloggare som bara inte kan avhålla oss från att hoppa på karusellen. Sällan har väl en enskild Persson fått så total uppmärksamhet i Sverige,  och sällan har väl så många följt och debatterad en teveproduktion i vårt land. Såväl Persson som Fichtelius kan vara nöjda.

Persson skriver sitt eftermäle och lyckas dessutom dmed hjälp av sin smått bisarra humor dela ut råsopar till höger och vänster, råsopar som kränker eller adlar hans gamla kollegor. Det är dock tur att vi nått fram till seriens sista del, för frågan är hur länge vi skulle orka med detta, att förtjusas och förfasas över en före detta statsministers privata skitsnack. Men att det rört sig om vad man i kommersiella sammanhang kallar för "bra teve" tycks ställt bortom allt tvivel...


Argument för amerikaanhängare.

Professorn i internationell historia vid Lunds universitet Kim Salomon resonerar i e en lång debattartikel kring den västeuropeiska synen på USA och amerikanerna, en syn som är övervägande kritisk. Trots att vi dagligen och stundligen inflöueras av amerikansk populärkultur är vi i västeuropa ryggradsmässigt fientliga mot den amerikanska livsstilen. Sina resonemang grundar han på den amerikanske statsvetaren Andrei S Markovits nya bok Uncouth Nation: Why Europe Dislikes America.

"I Västeuropa kan de växande antipatierna dateras till perioden efter terrorattacken i New York den 11 september 2001. Omedelbart efter dådet var medkänslan med USA förvisso stor. Men de första veckornas sympatier förbyttes ganska snart till kritik och skadeglädje. Amerikanerna ansågs ha sig själva att skylla. Äntligen straffades de för alla tidigare illgärningar, från Vietnam till globalisering", skriver Salomon.

"Orsakerna till den europeiska opinionens snabba vändning är flera enligt Markovits: Bushadministrationens arrogans och oansvariga politik. Det började med USA:s militära engagemang i Afghanistan, därefter följde Guantánamo, Irakkrigets kaos och Abu Ghraib. Men viktigare än själva händelseförloppet är enligt Markovits föraktet för USA som förgrenar sig djupt ned i den västeuropeiska politiska kulturen. Dagens antiamerikanism bygger på gamla etablerade stereotyper och fördomar."

Vid läsningen av artikeln får man dock snart intrycket av att boken går ut på ett avfärdande av de kritiska uppfattningarna mot den amerikanska livsstilen som historiskt grundade fördomar. Intensiteten och omfattningen av kritiken mot USA förklarar Markovits med fördomar om amerikansk livsstil. Tonen i de västeuropeiska medierna vittnar om irritation och förargelse och de använder sig av en förlöjligandes retorik, menar han. Termer som amerikanisering och amerikanska förhållanden fungerar som nedsättande för allt som man önskar att misskreditera och stigmatisera. Det stora landet i väst blir en ?Mr Big? som många önskar på fall. Som så ofta när anklagelser om fördomsfullhet slungas ut mot en motståndare tycks inte mycket energi ägnas åt hur underbyggda de påstådda fördomarna i själva verket kan vara.

Höjden nås emellertid när antiamerikanismen påstås grundas i en europeisk antisemitism.  Enligt Markovits är det visserligen fullt möjligt att skriva om europeisk antisemitism utan att nämna antiamerikanism. Det omvända är emellertid omöjligt. Sambandet mellan antisemitism och antiamerikanism spårar han till slutet av 1800-talet. USA och judar utgjorde modernitetens sinnebild och förknippades med det urbana och individualitet. Båda utpekades dessutom som de främsta representanterna för kapitalismen. En stor del av skulden för den aktuella antisemitismen lägger Markovits på den europeiska vänstern, en häpnadsväckande men intressant tanke som går ut på den utgår från en specifik förståelse av global imperialism och Israels betydelse i ett större sammanhang där USA spelar en helt central roll. Lite magstarkt känns det dovck att  beskriva denna Israelkritik i termer av antisemitism.

Hängivna anhängare av såväl USA:s politik som den amerikanska livsstilen tycks emellertid i Markovitj bok ha fått en samling argument att ta till vid en svartmålning av den amerikakritiske fienden. Och vilket argument är slagkraftigast i en politisk debatt idag om inte möjligheten att utmåla motståndaren som antisemit?


Hönan eller ägget?

Regeringen lovar nu hårdare tag mot bidragsfuskare. Personer som får bidrag efter att ha lämnat felaktiga uppgifter till Försäkringskassan ska kunna dömas till fängelse. Att man försöker komma till rätta med bidragsfuskandet är bara bra, eftersom fuskandet i sig utgör en av orsakerna till den misstänksamhet som idag vidlåder försäkringskassans verksamhet.

En viss oro infinner sig dock att hårdare tag kommer att drabba även dem som rättmätigt uppbär sina bidrag. I viss mån känns det också som att förslaget, som bara kommer en knapp vecka efter förslaget om de skärpta reglerna för arbetssökande, är en del i denna allmänna misstänksamhet motde mindre bemedlade som tycks dominera den nuvarande regeringens social- och arbetsmarknadspolitik. Det är lätt att man frågar sig vad som är hönan och vad som är ägget i den svenska bidragskarusellen, misstänksamheten eller bidragsfuskandet. Så länge de som verkligen behöver stöd åtnjuter det har jag dock ingenting emot att man sätter åt fuskarna.


Bortom etniciteten.

Det pratas mycket om diskriminering på arbetsmarknaden. Mona Sahlin har till exempel gjort det till en käpphäst. Idag rapporterar våra två största dagstidningar om en etnisk diskriminering som pågår i sydsverige och som sällan tas upp i debatten: diskrimineringen av Stockholmare på arbetsmarknaden!

- Stockholmare här nere ses som ett skällsord av många, förklarade den ansvarige chefen på ett företag i Lund när en Stockholmare sökte jobb som IT-konsult. Trots att han var lämplig för jobbet blev han inte ens kallad till intervju. Efter påtryckningar fick han veta att skälet var att han var född i Stockholm.

Enligt diskrimineringsombudsmannen räknas stockholmare inte som en etnisk minoritet och kan därför nekas jobb med hänvisning till ursprunget. Sif kommer inte heller att driva ärendet trots att man anser att företagets beteende är ytterst märkligt. Det är närmast komiskt hur vi i Sverige idag värderar olika grupper mot varandra och rangordnar vilken typ av diskriminering som ska anses som värst.


Bra igen Björklund!

Waldorfskolorna är upprörda. Regeringen låter dem nämligen inte undantas från de nya direktiv som säger att alla tredjeklassare skall genomgå nationella prov.  2009 införs nationella prov i svenska och matematik redan i årskurs tre. Tanken är att tidigt ?hitta de elever som riskerar att halka efter?, enligt den proposition som regeringen lade fram förra veckan.

Waldorfskolorna vill slippa undan de nya nationella proven. De hänvisar till en pedagogik som ska gå ut på att eleverna arbetar i ett lugnare tempo de första tre skolåren. Waldorfanhängarna menar att de nya nationella proven är en dödsstöt mot den så kallade waldorfpedagogiken. Skolministern håller inte med:

?Det ska vara likvärdiga villkor. Elever i svensk skola har rätt att få lära sig läsa, skriva och räkna på lågstadiet. Det gäller även elever i Waldorfskolor. Det kommer att bli obligatoriskt med prov även för dem, säger Björklund och fortsätter:

- Man får inte blanda ihop en frihet i pedagogik med att man skulle kunna ha frihet att själv bestämma vad eleverna ska lära sig. Det står i läroplanen och går inte att dribbla bort.

Björklund har onekligen poänger i sitt resonemang och det är skrämmande att det finns skolor i Sverige idag som inte har som mål att eleverna redan på lågstadiet ska kunna läsa och skriva och räkna på ett sånt sätt att de klarar de nationella proven liksom alla andra. Tack gode Gud för att jag inte gick på waldorfskola!


Apocalypto eller makabre Mel.

Mel Gibson blir med åren bara mer och mer makaber. Man börjar undra vad det är han försöker bevisa, eller rentav kompensera. Kanske intalar han sig att han är tvungen att låta sina filmer bada i blod för att kunna hävda sig i en värld där medieetik tillsynes helt fått ge vika för sensationslystnad och vidrighetsfrosseri.

I Braveheart höll han sig på mattan även om fältslagsscenerna, där blod skvätte på kameralinsen, satte en ny standard för hur fältslag skall skildras. Standarden följdes upp i den något sämre Patrioten. We were soldiers var en orgie i skjutande men inte mycket mer. Därefter kom nästa steg på makaberhetsskalan: The Passion of the Christ. I den skalade den djupt troende herr Gibson bort allt från det kristna mysteriet förutom de makabra scenerna i direkt anslutning till korsfästelsen. Ingen inramning ges, tittaren förväntas sitta inne med all förförståelse. Förmodligen är det otänkbart för Gibson att någon inte kan Bibeln utantill. Hursomhelst kunde hela intrigen sammanfattas som en vän till mig gjorde: "Den handlar om en kille som får stryk under utdragna och blodiga former och till slut dör han".

Stort mycket mer finns inte att säga om Gibsons nya storfilm
Apocalypto. Också här förväntas biografbesökaren känna till hela förhistorien. Det känns dock betydligt mindre sannolikt att de flesta ska känna till omständigheterna för Mayarikets undergång än att de ska kunna de centrala delarna av Nya Testamentet.

I Apocalypto ges inga förklaringar, vi kastas in i handlingen In medias res och lämnas sedan på en strand vid spanjorernas ankomst utan någon hint om fortsättningen. Handlingen kretsar kring jägaren Jaguar Paw (av någon outgrundlig anledning har de svenska översättarna valt att inte översätta personnamnen från engelskan, trots att den engelska översättningen i sig är en översättning från maya). Jaguar Paw är den som skall bli Mayafolkets sista härskare och leda deras fruktlösa kamp mot de spanska erövrarna. Ingenting av detta framgår emellertid i filmen. Det får man läsa sig till på egen hand. En del av handlingens obegripligheter klarnar möjligen om man sätter sig in i Mayafolkets mytbildning kring sin siste härskare. Till skillnad från SvD:s okritiske recensent menar jag att Apocalypto inte klarar av att stå på egna ben. Utan förkunskaper faller handlingen platt och med förkunskaper känns den onödig.

Vad dialogen beträffar så är det något av det torftigaste jag stött på inom modern film. Det iofs lovvärda greppet att låta samtliga karaktärer tala maya har dessvärre tagits som intäkt för att inte behöva lägga någon energi på att skapa en trovärdig dialog. För en svensk biobesökare blir det dessutom ännu värre av att alla personnamn dyker upp på engelska i textremsan.

Visuellt är filmen väldigt snygg och det vilar en sann undergångsstämning över de flesta av scenerna. Så länge handlingen utspelar sig i djungeln känns det trovärdigt, febrigt hett, skitigt och fyllt av faror. Så snart handlingen förflyttar sig till Mayarikets huvudstad infinner sig emellertid känslan av att budgeten inte räckte till: kulisserna känns som kulisser och det känns trångt och otrovärdigt.

Den konsekventa framställningen av samtliga mayaindianer förutom Jaguar Paw och hans lilla by som notoriskt ondskefulla, helt utan försonande drag, undergräver filmens trovärdighet ytterligare. Staplandet av makabra scener blir dessutom till slut närmast skrattretande och när hjältens fru håller på att drunkna och samtidigt föder barn under vattnet får måttet anses vara rågat.

Meningslöst makaber djungelaction som jag varken rekommenderar den som är intresserad av action eller den som är intresserad av mayafolkets historia.


Miljöaspekter på vinimporten.

Försäljningen av ekologiskt producerade viner ökar starkt, vilket också torde vara en indikator på att medvetenheten hos konumenterna tilltar. Miljöaspekterna är dock inte så enkla som det vid första påseende kan verka. Till exempel så är det inte alltid så att de närmast producerade vinerna bidrar minst till växthuseffekten. De långa transporterna från sydamerika kan släppa ut mindre koldioxid än lastbilarna från Frankrike.

Vinimportfirman Giertz har låtit Institutet för livsmedel och bioteknik, undersöka utsläppen av koldioxid för sina viner från världens alla hörn. Resultaten är frapperande: Koldioxidutsläppen från vinet som transporteras från Kapprovinsen i Sydafrika till Sverige beräknas till 140 gram per liter transporterat vin. Med kombinationen lastbil + tåg från Sydfrankrike är utsläppet 200 gram per liter. Med enbart lastbil från södra Frankrike blir utsläppen högre per liter än för vinet från Argentina. Vinerna från Spanien som kommer hit med båt, släpper ut minst, 60 gram per liter, medan vinerna med båt från Australien släpper ut mest, 380 gram per liter, på grund av den långa fraktvägen. Värt att tänka på, nästa gång ni står med beslutsvåndor på Systembolaget.


Använd inte detta mot försvaret

En svensk officer har omkommit och en värnpliktig skadats i samband med en militärövning på Revingefältet utanför Lund. Det hela skedde sedan ett stridsfordon 90 vält under en förflyttningsmanöver i mörker. En ren rutinövning. Det hela får betraktas som en arbetsplatsolycka, och jag hoppas att det redan styvmoderligt behandlade, skamlöst nedbantade och ständigt utskällda försvaret slipper uppleva att de lobbygrupper som verkar för att göra Sverige försvarslöst ska använda denna tragiska olyckshändelse emot dem.

Wallström släpper masken.

Slutligen släpper EU-kommissionär Margot Wallström masken och visar vad hon egentligen brinner för. Att man tidigare spekulerade i henne som eventuell kandidat till partiledarposten i socialdemokraterna känns barockt. Wallströms enda intresse är EU, den socialdemokratiska politiken tycks hon ha lämnat bakom sig. Idag skriver hon en debattartikel tillsammans med Fredrik Reinfeldt där de båda lovsjunger unionens förtjänster. Igår kritiserade Wallström den förra regeringens EU-politik. Alliansen är säkert bara glada. Frågan är dock om inte Wallström undergräver sin egen trovärdighet. Kanske inte hos eventuella framtida uppdragsgivare ute i Europa. Det känns som att det är dessa som är den verkliga publiken för Wallströms utspel, inte vi ouppfostrade väljare som vägrar se ljuset och förstå unionens enorma förtjänster.

Skivindustrin sköt sig i foten.

Det går illa för skivindustrin. I USA talar branschföreträdare om att man inte längre ser cd-försäljningen som en intäktskälla. Problemet är nedladdningen av musik. Skivbranchens svar på denna problematik har varit att sälja filer för nedladdning från nätet. En lösning som naturligtvis inte har fallit särskilt väl ut - varför ska man betala för något som man kan få gratis.

De snåljåpar som förespråkar den illegala nedladdningen av musik brukar försvara sitt kriminella beteende med någon form av kvasiideologiskt resonemang om att de protesterar mot de stora skivbolagens hegemoni. Konsekvenserna blir dock annorlunda: det är de stora bolagen, som har ekonomiska muskler att klara krisen, som består, medan de små skivbolagen allt oftare tvingas slå igen. Dessutom slår nedladdningen mot nya och okända artister. De artister som slagit igenom på bred front genom till exempel MySpace är oerhört få i jämförelse med alla de nya och lovande artister som aldrig får en chans eftersom en allt nervösare musikbranch numera bara vågar satsa på säkra kort: gamla etablerade artister eller halvfabrikat från idol som redan har en massiv medial marknadsföring i ryggen.

Skivbranschen har dock sig själva att skylla för utvecklingen. I och med att man började möta de vikande konjunkturerna med kraftiga prishöjningar fick man konsumenterna emot sig. Jämför med filmbranchen: DVD-filmer säljer som aldrig förr, trots att film också går att ladda ned från nätet. Gratis.


Magikern, marknadsföringen, miljön och miljonerna.

Den osannolikt framgångsrika barnboksförfattarinnan J.K. Rowling som blivit mångmiljonär, inte minstgenom att sälja filmrättigheterna till sina bästsäljande böcker om den lille trollkarlen Harry Potter, skyr inga medel i sin marknadsföring.

Den nya
Harry Potterboken, som påstås ska bli den sista, ska tryckas på miljövänligt papper. Ett i och för sig lovvärt initiativ som borde gälla alla böcker, men ack så genomskinligt i dessa tider av global miljödebatt.

EU, politikerna och väljarna.

Det är mycket EU just nu. De länder som fått ut någonting av EU-samarbetet firar i helgen unionens 50-årsjubileum med pompa och ståt. Här i Sverige, där vi mest låter oss toppridas och lydigt betalar in våra medlemsavgifter, är evenemanget ingen större begivenhet. Fredrik Reinfeldt åker till Berlin för att ta del i det tyska firandet. I Sverige blir det inget firande. EU-arbetet sker mer i smyg, med sikte på det svenska ordförandeskapet 2009.

- Det måste bli mindre "skämmigt" att tala om EU, uppmanar EU-minister Cecilia Malmström folket. Det är samma förmyndaraktiga ton som politikerna alltid har när de talar om EU. En uppfostrande ton för att det dumma folket ska förstå. Samma ton som ordförande Persson hade inför EMU-omröstningen. Då han var bergsäker på att ja-sidan skulle vinna. Men tänk så fel han hade. Folket röstade fel.

Margot Wallström är också en varm EU-anhängare. Hennes första majtal häromåret handlade mer om att häckla EU-motståndare än att lyfta fram den socialdemokratiska politiken. Nu har hon uppenbarligen gått ännu längre i sin EU-vurm. I en intervju i Sveriges radio säger hon , på frågan om hon skulle kunna tänka sig att sitta i en eventuell socialdemokratisk regering framöver, att hon "kanske" är färdig med statsrådsarbete. Förmodligen är det mer luckrativa poster ute i Europa som lockar. Wallström lovar inget inför framtiden - men är däremot kritisk till det egna partiets EU-politik. Hon menar att den nya regeringen har ett större intresse för EU än den socialdemokratiska hade. Hon beskriver den socialdemokratiska regeringens EU-politik som "ängslig".


Svenska folket är ett av de mest EU-kritiska i Europa. Det är skrämmande vilken diskrepans som råder i de här frågorna mellan väljarna och de folkvalda som påstår sig företräda oss, på båda sidor om blockgränsen. När blev det politikernas uppgift att säga åt väljarna vad de ska tycka och tänka, snarare än att driva de frågor och den politik som väljarna efterlyser? Var det ungefär samtidigt som ordet "populist" blev gängse för att beskriva dem som lyckades appellera direkt till väljargrupper?


Gentlemannasportens mörka sidor

Jag har alltid betraktat Cricket som en gentlemannasport, jag menar, hur stilfullt är det inte att klä upp sig i prudliga vita dräkter när man ska utkämpa en match på gräsplan? Cricket andas fortfarande  den glorifierande myten om det brittiska kolonialväldets ljusa dagar och det är fortfarande i de gamla kolonierna som idrotten är som störst.

Denna air av gentlemannasport som vilar över idrotten ifråga har gett en föreställning om att cricket befann sig så långt bort från huliganism och våldsamheter som det bara går i idrottsvärlden. Så rycks vi plötsligt bryskt ur våra illusioner.

Den pakistanske förbundskaptenen i cricket, Bob Woolmer, som hittades död i söndags blev strypt! Mordet skedde en dag efter att Pakistan åkt ut ur VM mot senasationslaget Irland. Alla ledare och spelare i det pakistanska landslaget fick lämna fingeravtryck innan de lämnade Jamaica. Allt är uppenbarligen inte vad det synes vara. Ens inom sportens värld.

Den kubanska sandlådan.

Först ägnar sig den kubanske FN-ambassadören åt hetska utfall mot Sverige, inkluderande låga och ogrundade påståenden om att Sverige ägnar sig åt "etnisk rensning", Sverige som mer än något annat land ägnar sig åt att utredda både vår egen och hela Europas skuldbörda i samband med till exempel Förintelsen. Sedan framkommer att kubanska myndigheter öppnat svensk diplomatpost, vilket får ses som ett grovt övertramp mot allt vad internationell praxis heter.

Svenska UD har också begärt ett möte i Havanna för att få en förklaring till att diplomatpost till den svenska ambassaden öppnats.En talesman för EU-kommissionen sade att hela EU delar Sveriges oro för de mänskliga rättigheterna på Kuba.

Nu har den kubanska regimen mage att bli upprörda över att vi i Sverige reagerat på detta, och den svenske ambassadören på Kuba har blivit kallad för att ta del av kubanernas indignation. Man undrar verkligen vad de tror sig kunna uppnå med dessa utspel. Knappast en bättre status i omvärldens redan kritiska ögon.


Det var på tiden Dulee!

I en intervju idag ber AIK:s mittfältare Dulee Johnson fansen om ursäkt för sina korkade medieutspel under vintern. Han skyller sitt beteende på kulturella skillnader. Vi är ändå glada över att Johnson är kvar, men beteendet har onekligen naggat hjälteglotian en aning och snarast återinrättat bilden av bråkmakaren Dulee Johnson, han som under tiden i Häcken körde rattfull och misshandlade sin flickvän. Artikeln andas dock optimism. Johnson ser fram emot den kommande säsongen:

- Vi spelar så bra just nu. Hela truppen är bra, det spelar ingen roll vem som spelar. Alla vet vad de ska göra. Jag blir överraskad om vi inte vinner i år.

Själv är han i sitt livs form, säger han, och han känner sig trygg och harmonisk för första gången på mycket länge. Vi får hoppas att det är slut med gnällandet i pressen nu och att Johnson får chansen att återupprätta sitt rykte som en av AIK:s duktigaste spelare.


Sorgligt slutade den sagan.

TRÄSKMARKEN

I en träskmark vandrar barden;

farlig stig, blott dårar tar den.

Mörka tuvor, svarta vatten,

sumpgas, irrbloss uti natten

villar barden på hans stig;

Skuttar, hoppar, snabb och vig

från en tuva till en tuva.

Ugglors skepnader som ruva

han i mörka mossen anar

när han sig i mörkret banar,

mellan tuvorna som svikta

för hans kroppstyngd när han sikta

sina steg med vaksam möda

mellan gyttjepölar röda.

Om han trampar snett i valsen

smutsig gyttja upp till halsen

får vår bard, hans klagorop

hörs av ingen, varje grop

av gyttja synes bottenlös.

Varje grästuva är lös

där han över mossen flykta.

Mister barden blott sin lykta

hittar han nog aldrig vägen

och hans vandring blir en sägen

som man skrämmer barnen med:

"Gå ni ej till mossen ned

där finns gyttjegropar som

inte har nå'n botten. Om,

trots att jag er det förbjuder

ni går dit så hör, där ljuder

vilsne bardens ve och klagan.

Sorgligt slutade den sagan."

Lars Anders Johansson

Alla arbetssökande är inte snyltare

Littorin svingar piskan över de arbetssökandes huvuden igen. Den som någon gång varit i kontakt med Arbetsförmedlingen under den socialdemokratiska regimen har sällan särskilt muntra erfarenheter. Muntrare lär denne inte bli nu när Sven-Otto återigen ger sig på de arbetssökande med den misstänksamhet och den misstro som präglat hans gärning som arbetsmarknadsminister hittills. Måtte han själv få erfara, när han gjort sig tillräckligt omöjlig på ministerposten, hur det skulle kännas att få flytta dit pepparn växer, bort från alla sociala nätverk, för att få ett jobb. Eller att han blir tvungen att byta till ett yrke som han inte är utbildad till.

Man undrar ju hur folk ska kunna få tag i de yrken de är utbildade till (om det inte rör sig om en sektor där arbetstillfällena står som spön i backen) om de innan de fått något tvingas att flytta till någon avlägsen landsända för ett städjobb för att mäster Littorin hotar att dra in A-kassan om man inte tar det. Naturligtvis ska folk arbeta och en arbetslinje är en sund utgångspunkt, däremot måste det finnas någon form av balans mellan piskan och moroten. Precis alla arbetssökande är inte utstuderade snyltare som försöker slippa att göra ett hederligt dagsverke.


Tvåflodslandet

Kriget i Irak har lett till en av de största flyktingkatastroferna i modern tid. Striderna och mördandet som alltjämt pågår fyra år efter den amerikanska invasionen har tvingat miljoner människor att lämna sina hem. Tevebilderna från det härjade Irak har gjort att vi lätt glömmer bort att vad som raseras är resterna aven av mänsklighetens äldsta högkulturer. I takt med att det irakiska folket slås sönder och skingras raseras också deras unika kulturarv, som också är en del av mänsklighetens gemensamma arv.

Svenska Dagbladet har idag en
intervju med Donny George, chef för Iraks nationalmuseum, en av de många irakier som måst lämna sitt land. Iraks nationalmuseum dokumenterar årtusenden av kultur i tvåflodslandet mellan Eufrat och Tigris. Där stod civilisationens vagga för många tusen år sedan, på platser där sumererna uppfann plogen, hjulet, skriftspråket och lagen - kunskaper som alla senare högkulturer fört vidare.

Nu plundras Iraks nationalmuseum på sina ovärderliga skatter. Den amerikanska ockupationsmakten vidtog inga åtgärder för att skydda museet och dess samlingar. Nu skingras lämningarna för vinden. Donny George kan inte begripa hur USA-trupperna bara skyddade olje­ministeriet i Bagdad, när stridsvagnarna rullade in i Iraks huvudstad den 9 april och mobben, efter Saddams fall, plundrade offentliga byggnader.

"Så är det vid stora samhällsomvälvningar", sade invasionens arkitekt Donald Rumsfeld raljerande. Den dåvarande försvarsministern bagatelliserade plundringarna som ett uttryck för irakiernas nyvunna frihet.

Från nationalmuseet försvann på ett par dagar 15000 föremål. Under årens lopp har 4000 återfunnits, ofta av tullen på flygplatser runt om i världen. Somliga kulturskatter har vanliga irakier lämnat tillbaka. Ändå är det oskattbara värden som har gått förlorade, inte bara för Irak utan för oss alla. I efterhand har det amerikanska utrikesdepartementet hjälpt till med att restaurera museet för att på så sätt släta över den ignorans som Pentagon visade.

Nu vädjar George till omvärlden att behålla återfunnet stöldgods från Irak fram tills dess att de kan återföras till ett land där människor och kulturskatter kan vara säkra. Nationalmuseet i Bagdad är igenbommat tills vidare. I framför allt södra Irak fortsätter plundringen av kulturarvet. Detta samtidigt som de akademiska expertis som skulle vara lämplig att vårda lämningarna systematiskt drivs ut ur landet av religiösa fraktioner.

Måtte oroligheterna i Irak snart få en ände så att såväl den humanitära katastrofen som den styvmoderliga behandlingen av högkulturernas lämningar kan slutgiltigt upphöra. Detta innan den siste intellektuelle drivits ut ur Irak och det sista arkeologiska fyndet fallit i privata samlares händer eller förstörts.


Across the stormy seas

Människans litenhet inför naturen ter sig alltmer uppenbar i och med att effekterna av klimatförändringarna uppenbarar sig för våra ögon. Det handlar inte bara om smältande isar, korta vintrar occh utbredda öknar. Också väderleken rubbas märkbart ur sina gängor.

Från Förenta Staterna
rapporteras om förutsägelser om en ovanligt orolig orkansäsong. Meteorologer i USA menar att sexmånaderssäsongen som börjar första juni väntas föra med sig 17 tropiska stormar av vilka nio når orkanstyrka med vindhastigheter på minst 119 kilometer i timmen. Fyra av dem väntas åstadkomma allvarlig ödeläggelse. Detta att jämföras med att det i genomsnitt bildas tio stormar över Atlanten under säsongen och att endast sex av dessa sex når orkanstyrka.


Två miljöproblem ställs mot varandra

Idag varnas det för lågenergilampor. Lågenergilampor är på uppgång. De har inte slagit lika hårt i Sverige som i till exempel Danmark, men senast häromdagen fick jag en dylik lampa från min elleverantör Vattennfall som ett led i deras miljökampanj.

Att lamporna ifråga säljer bättre på kontinenten har förmodligen att göra med att elen där är dyrare och dessutom till stor utsträckning producerats i kolkraftverk, vars direkta påverkan på klimatet är ställt utom allt tvivel. I EU-parlamentet finns rentav ett förslag om att förbjuda vanliga glödlampor.

Varför varnas det då för dessa lågenergilampor som, om användningen blev utbredd skulle kunna minska energikonsumtionen avsevärt. Jo, de innehåller kvicksilver, en avvärldens farligaste tungmetaller, som både Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen vill totalförbjuda.

?Man måste vara medveten om att det är två miljöproblem som står mot varandra, säger Petra Ekblom, som utreder kvicksilverfrågor vid Kemikalieinspektionen. Kvicksilver är oerhört giftigt även i små mängder, och vi har mål för en total utfasning. Men lågenergilampor är undantagna, energibesparingarna har vägt över.

Enligt ett nytt direktiv från EU får kvicksilver inte längre förekomma i elektroniska produkter. Ljuskällor utgör dock ett undantag. Även platt-teve och platta bildskärmar innehåller den giftiga tungmetallen i viss mängd. Att minska energikonsumtionen är kanske det viktigaste ledet i våra strävanden att bromsa klimatförändringarna. Lågenergilampor kan vara en del i dessa strävanden. Vi bör dock vara uppmärksamma så att vi inte skjuter oss själva i foten genom att dra på oss ett nytt miljöproblem genom utsläpp av kvicksilver. Mängderna kvicksilver från lågenergilampor ska dock vara mindre än de kvicksilverutsläpp som kommer från kolkraftverken idag.


Whats in a name...

På vissa områden är det uppenbart att man helt enkelt inte får ha humor i det här landet. Lika uppenbart är det att Burger King och deras reklambyrå kommit längre i sin analys av könsschabloner än vad konsumentrådet Sveriges Konsumenter har.


Jag är inget fan av snabbmatskulturen och det var flera år sedan jag åt på Burger King. Jag måste dock tillstå att deras
senaste reklamfilm är en lysande drift med könsstereotyper, men också med deras motrörelser. En massa arga män slår sig fria från en påstått förtryckande tillvaro genom att gå och äta  en double whopper istället för att "settle for chick food". Detta samtidigt som banderoller med texterna "I am man" och "Eat this meat" rullas ut i bakgrunden. För att ytterligare understryka ironin ilustreras den manliga frigörelsen av kalsongbränning.

Med samma ironiska underton lanseras nu GB:s glass Girlie, en rosa stjärnformad glass med glittersmink i pinnen som jag tror kommer att slå starkt bland såväl småtjejer som i Queerkretsar. Jag tror dessutom att många straighta grabbar kommer att uppfatta humorn och ta den till sig. GB tycker att glassen signalerar "sommarkänsla", "stjärnstatus" och "discokänsla".

Sveriges konsumenter ser dock gravallvarligt och bistert på denna påstådda könsschablonisering. Enligt organisationen behöver vi inte ännu en produkt som förstärker fördomarna om vad det innebär att vara pojke och flicka. Det känns plötsligt som att vi flyttats tillbaka till det tidiga sjuttiotalets humorbefriade och genomideologiserade värld där flickor inte fick leka med dockor och pojkar inte med vapen.

Kan man inte idag, trettio år senare, se överdrivna könsrollstereortyper som glassen Girlie, som en drift med just könsrollsstereotyperna?

Visst, könsrollsproblematiken ska inte förminskas, men utspel som detta riskerar att snarast bli kontraproduktiva och ge Sveriges Konsumenter ungefär samma trovärdighet som Centrum Mot Rasism utspel kring Nogger Black.


Få saker tycks uppröra så starka känslor i Sveriges PK-värld som namnen på glassar...


Kubansk retorik


En
diplomatisk kris har uppstått mellan Sverige och kommunistdiktaturen Kuba. Den Kubanske FN- ambassadören Juan Antonio Fernandez Palacaio skall vid ett FN-möte i Genéve den tolfte mars ha yttrat följande replik till utrikesminister Carl Bildt:

"Med sitt aggressiva utfall tog han (Bildt) oss tillbaka i tiden till de icke särskilt ärofyllda dagar av svensk imperialism som var fyllda av blod och smärta. Dess grannländer fick underkasta sig kolonialt slaveri"


Dessutom skall han ha fortsatt med att anklaga Sverige för att bedriva systematisk "etnisk rensning" och att vi och bara tillåter människor vars hudfärg och hårfärg passar med de "tidigare vikingaerövrarnas rasmönster".


Ironiskt att han skulle säga så om ett av de länder i Europa som tar emot flest utomeuropeiska invandrare i relation till folkmängden, det land där varje kritik mot asylpolitiken stämplas som främlingsfientlighet, det land som i år förväntas tredubbla antalet beviljade asylsökningar.

Man får väl helt enkelt konstatera att uttalandet säger mer om Kubas FN-ambassadör än om Sverige. Dessutom har Kubanska myndigheter börjat öppna svensk diplomatpost, en handling som talar sitt tydliga språk om Kubas demokratisyn.


Och Helmut Kohl åt smör...

Att försöka reda ut vem som har rätt och vem som har fel i cirkusen som uppstått kring förre statsministerns uttalanden om olika politiker och makthavare i Erik Fichtelius dokumenterserie verkar inte lönt. Åtminstone är det inget jag tänker försöka mig på. Däremot konstaterar jag än en gång vilken sandlåda detta den politiska maktens översta skikt tycks utgöra. För oavsett om det är Persson som ljugit angående de jobb som nuvarande utrikesministern ska ha erbjudits i det förflutna, eller Bildt som ljuger när han avfärdar Perssons påstpåenden som lögner, så är detnågot oerhört löjeväckande över hela situationen.


När jag var liten levde jag i en föreställning om att vuxna människor var oerhört mogna och känslomässigt utvecklade jämfört med oss barn. Ju äldre jag har blivit desto mer har jag förbluffats över hur den där mogenheten och vuxenheten aldrig tycks infinna sig bland mina jämnåriga (säkert inte hos mig själv heller).

Barnets föreställning om de vuxnas ofelbarhet erinrar till viss mån om den slentrianmässiga uppfattning medborgaren lätt får om makthavare - trots det utbredda politikerföraktet och frossandet i skandaler baserade på smågodis eller Toblerone så föreställer man sig gärna att makthavarna är av en annan sort än oss andra, att de inte har samma futtiga känslor och bevekelsegrunder. Snarast är det väl så att skandalerna vi älskar att förfasa oss över blir så omtalade bara för att de visar på små sprickor i denna tänkta perfekta fasad.

Därför är det extra intressant när den storpolitiska världen framställs så avslöjande naket i all sin barnsliga pinsamhet som i Erik Fichtelius dokumentär. Perssons uttalanden säger mycket, både om honom själv och om hans kollegor.

Det mest surrealistiska inslaget hittills, som på någgot sätt kändes som spiken i kistan, sändes i det första avsnittet. Göran Persson berättade för Fichtelius om ett EU-toppmöte. En upprörd Helmut Kohl hade äntrat rummet och inför de församlade regeringscheferna skrikit att han var "apan i Europa". Därefter hade han satt sig ner "och började äta. Smör. Först en asiett och därefter en till. Det låg säkert tio små smörkuber på varje."

Visst såg Persson illa berörd ut när han berättade denna bisarra anekdot, men inte särskilt förvånad. Hur skulle ni själva reagera om en arbetskamrat skrikandes äntrade fikarummet på jobbet och därefter vräkte i sig två asietter rent smör? Och här talar vi om ledaren för Europas största och folkrikaste land, i ett högst officiellt sammanhang. Sandlåda var ordet.


The answer is blowing in the wind.

Det går bra för vindkraften. Bättre än aldrig förr faktiskt. Danska företaget Vestas som är världsledande inom tillverkning av vindkraftverk går återigen mot rekordvinst. Vestas gynbnas givetvis av att ligga i ett land som driver en politik som så helhjärtat stödjer vindkraften.

Trots att Danmark inte är särskilt stort ligger landet på femte plats i världen, mätt i installerad vindkraftseffekt. Vindkraften ger nu 20 procent av landets el. Det hindrar inte att man fortsätter att satsa på vindkraften. Målet är att landet 2030 ska få hälften av sin el från vindkraft. Uppnås målet, så kommer blåsiga sommardagar all dansk el att komma från vindkraft. I Sverige har man istället nöjt sig med att utnyttja vatten- och kärnkraft.


Störst i världen just nu vad gäller utbyggnaden av vindkraft är Tyskland där i nuläget 5 % av elbehovet täcks av vindkraft. Man hoppas att också tillväxten i Indien och Kina inom kort ska göra dessa länder till den största marknaden i världen för just vindkraft. Ska det överhuvudtaget vara meningsfullt för oss i väst att försöka bromsa klimatförändringarna förutsätter det att länder som Kina mycket snabbt ställer om från sin smutsiga, kolbaserade elproduktion.


Skönt att bli kvitt Warhol...

Så vill jag bara passa på att gratulera den amerikanske konstsamlare som inte bara ser ut att göra en vinst på runt femton miljoner dollar utan även i samma veva gör sig kvitt ett meningslöst och fult Marilyn Monroeporträtt gjort av 1900-talets kanske allra mest överskattade konstpersonlighet, popkonstnären Andy Warhol.


Det var emellertid slugt av honom, konstsamlaren alltså, att sitta på tavlan så pass länge att den hann stiga så oerhört i värde. Själv hade jag gjort mig av med den i rödaste rappet.

Sorgligt dock när man betänker hur mycket folk är beredda att betala för tavlan i relation till det hantverk och kunnande som krävts för dess framställande och dess estetiska kvaliteter...


Zimmerman till Stockholm!

Dylan på Debaser. Noterar häpen att folkrockikonen Bob Dylan kommer att göra en spelning Debaser i Stockholm nästa vecka på min födelsedag. Den nasale sångaren brukar inte nöja sig med så små lokaler - etablissemanget tar bara runt åttahundra gäster.

Det spektakulära med klubbspelningen illustreras av att han dagen efter ska spela på Globen och sedan på Scandinavium i Göteborg. Biljetterna till Debasergiget säljs imorgon och kostar 600 spänn stycket. Jag antar att det är först till kvarn som gäller. Själv är jag intecknad för andra begivenheter den kvällen.

Världens fulaste skor!

Norge är på många sätt ett föregångsland. Dock inte vad stil och finess anbelangar. Idag har vi emellertid kunnat se ett undantag: ett sjukhus i Norge har beslutat att förbjuda sin personal att bära "Crogs" - ni vet de där svinfula gummitofflorna som ser ut som någon slags neonfärgade träskor med skotthål i.


Anledningen till förbudet är naturligtvis inte estetisk, trots att de är så fula att det borde vara kriminellt att bära dem. Nej, anledningen till förbudet är att man på det norska sjukhuset upptäckt att gummipjucksen alstrar statisk elekricitet vid sin kontakt med golvet och att denna elektricitet förstört dyrbar teknisk utrustning.


Kan vi inte ta detta som en förevändning att förbjuda crogs eller "foppatofflor" som de tydligen kallas enligt artikeln, i hela Sveriges land så vi slipper att se de vedervärdiga åbäkena!


Bra Björklund!

Idag lägger regeringen på skolminister Jan Björklunds initiativ fram en proposition om att lärare ska ha rätt att beslagta föremål från elever, till exempel mobiltelefoner, under lektionstid. Detta är ett steg i rätt riktning. Såväl erfarenheterna från min egen skoltid som vittnesmålen från vänner och bekanta som arbetar eller praktiserar i läraryrket ger vid handen att krafttag är av nöden vad gäller den bristande disciplinen i klassrummen.

Att låta lärarna stå med bakbundna händer inför oregerliga elever gynnar varken eleverna eller samhället i det långa loppet. Det är ett fullständigt missriktat frihetstänkande som ligger till grund för den hippiementalitet som gör gällande att elever ska få bete sig hursomhelst till exempel prata i mobiltelefon under pågående lektion, utan att läraren ska ha rätt att ingripa.

Naturligtvis är inte disciplinära åtgärder av det här slaget någon slutgiltig lösning på ordningsproblemen i skolan, men de är ett led i återupprättande av lärarrollens auktoritet, en auktoritet som undergrävts alltsedan slutet på 1960-talet.

Edit: Mer utförliga rapporter om propositionen har kommit som meddelar att lagen som ska träda i kraft den 1 juli år, också ger kommuner möjligheter att splittra bråkiga gäng genom att flytta elever till en annan skola. Björklund pekar på att flera skolor tvingats stänga på grund av bråkiga gäng.


Björklund vill även skärpa kontrollen och tillståndsgivningen för religiösa friskolor. Bra Björklund!


Ett ännu större flygplan...

Samtidigt som allt fler larmrapporter kommer om flygets fruktansvärda påverkan på växthuseffekten lanserar flygindustrin nya modeller. Nu har världens största flygplansmodell för persontrafik Airbus A380 landat i New York efter sin jungfrutur. Visserligen är det miljövänligare ju fler passagerare man kan ta per flygtur, frågan är bara hur mycket växthusgaser detta monster med en bränslekapacitet på Bränslekapaciteten är på 309 978 liter kommer att släppa ut.

Det är förvisso bättre med moderna flygplan än gamla, ännu mer bränsleslukande modeller. Men nog är det tröttande ändå att ständigt få dessa indikationer från flygindustrin på hur flygtrafiken ökar snarare än minskar?

De som läser min blogg regelbundet vet att jag annars är en förespråkare för såväl miljövänligare som långsammare färdmedel. Vad gäller de långa sträckorna, som över Atlanten, rekommenderar jag båt och Zeppelinare! Luftskeppen borde tillfredsställa storlekskravet hos alla dem som dräglar över dessa nya och ständigt allt större flygplansmodeller.


Glöm inte bort barnen!

Den psykosociala ohälsan är den största hälsorisken för små barn idag menar representanter för barnhälsovården. Idag kan vi läsa om hur den psykiska ohälsan bland barn ökar. Det handlar främst om de riktigt små barnen i gruppen 0-5 år. Det är i Barnombudsmannens årsrapport som resultaten presenteras av en enkät ställd till landets alla barnhälsovårdsöverläkare och samordnande barnsjuksköterskor.


Vad man konstaterar är att allt fler föräldrar känner sig vilsna i sitt föräldraskap och att allt fler söker hjälp för sina svårigheter att relatera till barnen. Vad det är som gör att föräldrar inte längre kan relatera till sina barn, eller till varandra sedan de blivit föräldrar tycks inte framgå. Som så ofta i samhället idag går man på symptomen och intresserar sig inte ens för orsakssammanhangen. Margareta Blennow, barn- och hälsovårdsöverläkare i Stockholms läns landsting tycker rentav inte atst det är negativt att fler söker hjälp.

Problemet handlar istället om och att barnsköterskorna inom barnhälsovården fått tyngre arbetsbörda, med fler arbetsuppgifter och ett större antal barn, vilket påverkar möjligheten att ta hand om dem som söker, menar Blennow.


Kan inte en stor del av grundproblematiken handla om att föräldraskapet inte tas på samma allvar idag som det gjorde förr? Min upplevelse är att många unga idag betraktar föräldraskapet som en bisyssla, något som man kan ägna sig åt parallellt med att man upprätthåller en tidigare livsstil som inkluderar såväl karriär som resor och uteliv.

Det ställs höga krav på unga människor idag. Man förväntas ha arbetslivserfarenhet innan man kommer ut på arbetsmarknaden. Man förväntas att ha en högskoleexamen och ha hunnit rest jorden runt, helst innan man yllt 25. Någon gång innan 30 ska man dessutom ha skaffat barn. Riskerar inte barnen då att bli ytterligare en assecoar, ett tillbehöör som man relaterar till lika starkt som till  Chihuahuan man har på armen?

En annan faktor torde vara att unga idag ofta skaffar barn utan att ha ett stabilt förhållande. I Storbritannien driver Conservative Party en kampanj för att återupprätta äktenskapet bland unga. "We support marriage, and will back it through the tax system. Some people say it's wrong to single out marriage in this way. I don't care." Så sa partiledaren David Cameron på en konferens i Cardiff. Han underströk också att han inte menade att ensamstående förädrar gjorde ett dåligt jobb:

"They do the hardest job in the world. It's simply saying that kids do best when mum and dad are both there for them. And we should not ignore one compelling fact: nearly one in two cohabiting parents split up before their child's fifth birthday compared to one in twelve married parents."


Huruvida lösningen är den rätta vet jag inte, men det är uppenbart att vi inte är det enda landet i väst som har att hantera dessa allvarliga frågor.


Exil

Themistokles

När jag var liten fanns det alltid dom
som satte sig till doms över oss andra,
och det var alltid samma killar som
gentemot vuxenvärlden skyddade varandra.
Ja de var kungarna på våran gård
som tryckte ned dem som var små och svaga
och även om jag kanske inte själv ska klaga

var stämningen ibland oss andra också hård. 

Ibland så händer det sig att jag får
en anledning att resa dit, tillbaka
till staden som sett mina ungdomsår
och all den beska brygd som jag fått smaka.
Till staden där varenda liten sten
i varje husfasad har sin historia
där vann jag mina sporrar och min gloria
och mina bockfötter, mitt rykte som obscen. 

Ja det var där jag lärde mig att slåss
- jag lärde givetvis den hårda vägen -
i början gick det inte bra förstås
och blotta minnena kan göra mig förlägen.
Men också pojkar växer och blir män,
så även jag - jag lärde mig med tiden.
Till slut så gick jag segrande ur striden
och som en segrare kom jag tillbaks igen. 

Ja som en segrare, fast dömd till ostracism
men jag får tillstå att jag är belåten
om jag och staden fordom haft nån schism
så tycker jag att staden är förlåten.
Som för Themistokles i långt förgångna år,
för att bli vis så bör man vidga sina vyer
och höja blicken över blåtiror och spyer.
För mig fanns inte att gå kvar i samma spår. 

Nu går jag här bland barndomsstadens hus
som stumma står, likgiltiga och slutna
kring asfalt, smuts och avgaser och grus
som omger spökena från mitt förflutna.
Där på en parkbänk under träden sitter han
som för oss små en gång var fränast bland de fräna
nu håller han en kvarting mellan knäna:
slutgiltigt störtad är han - barndomens tyrann.


Lars Anders Johansson


Persson, partiledardebatt och klimatfrågan.

Det var intressant att ikväll se den första delen i Erik Fichtelius dokumentärserie om förre statsministern Göran Persson. Det var en komplex bild av både politikern och människan Göran Persson som trädde fram, en bild som förstärkte både de sidor som jag uppskattat hos honom och de sidor som fått mig att studsa. Till de senare hör hans oerhört kantiga uppträdande. Det var till exempel frapperande hur mycket han svor när han talade privat och förtroligt med journalisten.


Uppfriskande var det dock när han, som alla medier gladeligen har uppmärksammat, uttalade att "Bildt är så jävla dålig. Det är inte utan att jag tycker synd om kille - vart ska han ta vägen nu?" Det var också intressant att se kalabaliken kring Erik Åsbrinks avgång som finansminister, ur Perssons perspektiv. Det var på många sätt en intressant och avslöjande dokumentär och jag ser fram emot nästa avsnitt.

Direkt efter dokumentären kunde vi byta kanal och se Perssons efterträdare på partiledarposten Mona Sahlin gå sin första debatt mot Perssons efterträdare på statsministerposten, Fredrik Reinfeldt. Som jag förutspådde i mitt tidigare inlägg så kändes inte Sahlin särskilt övertygande. Hennes gåpåiga stil skar sig mot Reinfeldts mer lågmälda hållning, frågan är om det verkligen apellerar till de grupper hon vill vinna över på sin sida?


Båda partiledarna vinnlade sig om en miljöprofil och klimatfrågan diskuterades som hastigast. Sahlin hade mer på fötterna eftersom hon kunde stödja sig på en socialdemokratisk miljöpolitik som faktiskt visat sig vara radikalare än vad partiet utlovade i samband med förra valrörelsen (Källa: Svenska Naturskyddsföreningen).

Reinfeldts miljöengagemang känns äremot som ett sent påfund och därför inte så utvecklat. Sanningen att säga hörde jag honom inte säga ett ord i ämnet innan han nyligen fick besök av David Cameron, ledare för Storbritanniens konservativa parti som numera kallar sig Green Tories. I valrörelsen lyste miljöfrågan märkligt nog helt med sin frånvaro.


Våga diskutera hedersvåldet!

En liten tant skrev för en tid sedan ett fullkomligt lysande inlägg om hederskulturer och den intellektuella ohederlighet som präglar den svenska debatten kring den hedersrelaterade problematiken. Så snart dessa allvarliga frågor, som för många människor i Sverige idag, främst kvinnor, handlar om liv och död, rycker PK-polisen ut och börjar gasta om fördomar och rasism. I ett sådant debattklimat går det inte att för resonemang som leder åt annat än ett håll.


När nu Stockholms moderate socialborgarråd Ulf Kristersson meddelar att Stockholms stads förvaltningar tilldelas uppdraget att kartlägga hederskulturen låter reaktionerna inte heller vänta på sig. "Han får det att låta som att det svenska våldet skulle vara bättre än hedersvåldet" menar kritiker och väljer som vanligt att blunda för att skillnader skulle kunna föreligga mellan våldsutövande inom olika kulturer. Inte ens som hypotes får man framkasta en sådan tanke idag utan att beskyllas för främlingfientlighet. Det är lika ohederligt som när en viss feministisk politiker jämförde vanliga svenska mäns kvinnosyn med talibanernas.

Så här skriver Ulf Kristersson om hur hedersvåldet skiljer sig från annat våld som utövas i hemmen:


*Hedersvåldet är till skillnad från traditionellt våld i hemmet sanktionerat av omgivningen. Det utförs i ett socialt sammanhang och med sociala syften. Misshandel av egna familjemedlemmar är inget som ens i det fördolda accepteras eller uppmuntras i traditionell svensk kultur.

*Hedersvåldet drabbar ofta människor som redan från början har svaga nätverk utanför sin familj. Isolerade och nyinflyttade invand­rare är extremt sårbara om inte ens den närmaste kretsen står bakom dem. Kvinnor som kommer hit som anhöriginvandrare till män som redan bor här, har ingen annan­stans att vända sig.

*Det hedersrelaterade våldet bryter oftast ut när hustrun eller tonårsdottern på allvar börjar frigöra sig ur den tillvaro som mannen i familjen upplever som självklar. Forskningen pekar också på att kvinnor och barn snabbare tar till sig det nya samhällets normer, till exempel i samband med att kvinnan börjar arbeta. En uppfostran som systematiskt inskränker flickors och unga kvinnors rätt att förverkliga sig själva kan inte tolereras i Sverige.


Jag värderar inte hedersvåldet gentemot andra former av våld eller sociala problem. Låt oss bara konstatera att det är ett problem och att vi för att ta tag i det måste våga ställa obekväma frågor om såväl dess utbredning, innebörder och orsaker - utan att överrösas med antiintellektuella tillmälen om rasism och främlingfientlighet.


Läs för övrigt En liten tants inlägg Rasism, hederskulturer och intellektuell ohederlighet. Jag kunde inte ha sagt det bättre själv!


Vad skulle de annars göra?

Flygbolaget British Airways har fått skällning för att de placerat kroppen av en död kvinna i ett säte i första klass. Kvinnan hade avlidit under en flygtur och personalen valde att flytta kroppen från ekonomiavdelningen till första klass för att det hela skulle störa så få resenärer som  möjligt. De har ju tyvärr inga bårhusavdelningar ombord på reguljärflygen.


Nu tvingas alltså flygbolaget be om ursäkt. För vadå? Att kvinnan dog - det torde väl knappast vara deras ansvar (såvida de inte haft ihjäl henne förstås). För att de inte genast meddelade alla andra passagerare om dödsfallet? Jag tror att det snarare hade skapat större obehag och uppståndelse. "Det man inte vet mår man inte heller dåligt av", lyder ju ett gammalt klokt ordstäv.


Själv tror jag att skon klämmer just för att man placerade henne i första klass. Personligen tycker jag att det var ett klokt beslut av personalen - där är det glesare mellan både sätena och passagerarna, ergo: färre blir störda av liket än i ekonomiklass. Så verkar dock inte förstaklassresenärerna resonera, snarare att "har man betalt mer ska man rimligen ha köpt sig fri från såna obehag".

En lösning hade iofs varit en sjömansbegravning som på äldre tiders fartyg då man helt enkelt sänkte de avlidna i havet. Frågan är dock om inte British Airways tvingats till mer än en ursäkt om de låtit den döda kroppen singla ner någgonstans över främre Orienten. Jag tror som sagt att det var rätt beslut som personalen fattade.


En partiledare som inte kan tänka?

Det tycks inte vara någon ljusnande framtid som socialdemokraterna går till mötes under sin nya ledarinna, Mona Sahlin. Fredrik Reinfeldt har gått ut och välkomnade sin nya huvudmotståndare. Han säger sig "se fram emot ett resonerande debattklimat". Frågan är om vad han ser fram emot i själva verket inte är en motståndare som han kommer att kunna sopa mattan med i varje debatt.


Ikväll sänds första avsnittet i journalisten Erik Fichtelius dokumentärserie om förre statsministern Göran Persson, byggt på material från en tioårsperiod. De omdömen som Persson fäller över Sahlin känns inte särskilt betryggande:


- Hennes styrka är inte tänkandet, säger Persson 1997.


I stället är det hennes sätt att förmedla och föra fram budskapet som är hennes styrka, menar Persson.


- Det är inte så märkvärdigt, det som kommer över hennes läppar. Man tilltror henne en större politisk kapacitet än vad hon har.

En demagog således, utan särskilt mycket på fötterna men med förmåga att dupera en väljarkår. Nu ska man kanske inte ta Perssons omdömensom definitiva sanningar. Särskilt det där om Sahlins förmåga att övertyga tycks vara en missräkning: enligt opinionsundersökningar leder Reinfeldt stort över Sahlin hos väljarna, trots att alliansen som helhet fortfarande har svagt stöd.


Man frågar sig om inte socialdemokraterna skjutit sig själva i foten när de låtit sitt val av partiledare styras av de två fåfänga kriterierna att det dels måste vara en kändis, dels måste tillfredsställa den politiskt korrekta nervositet som krävde en kvinna på partiledarposten. Någonstans ute i denna väldiga partiapparat borde man väl ha kunnat finna en kandidat, man eller kvinna, som vore bättre lämpad för posten?  Reinfeldt verkar dock mer än belåten.


Rickard på linjen.

Idag har SvD en lång intervju med AIK:s tränare Rickard Norling och den lugnar mig något inför den kommande allsvenska säsongen. Sedan andraplaceringen förra året  har AIK en helt annan press på sig än när vi nykomlingar från Superettan. Norling verkar dock ta det hela med ro:

- Skyddsnäten är borta. Jag trivs med det eftersom det är utvecklande.

Överhuvudtaget ger Norling det stabila och samlade intryck som man väntat sig efter att i två säsonger stå lugn som en filbunke i sin kostym vid sidlinjen. På frågan om han någonsin känner ett behov av att i kliva över gränsen och leva ut sina känslor under matcherna svarar han:

- Nej, jag är sån som jag ser ut. Jag befinner mig i ett tillstånd av fullständigt lugn så att jag kan fatta rätt beslut. Skulle jag explodera någon gång på en match beror det på att min fru och jag haft det jobbigt några dagar eller på något liknande, inte på en händelse på planen.

Med Norling och Novakovic vid rodret finns det gott hopp inför Allsvenskan 2007. Jag gläds åt att de bägge har ytterligare fem år på sina kontrakt. Kom igen Gnaget!


Elektroniska alternativ i all ära.

Dagens Nyheter rapporterar om utvecklingen av olika nya tekniker som inom kort skall göra det möjligt att helt ersätta papperstidningar med elektroniska varianter. Det är beroende på hur energikrävande den nya tekniken kommer att vara, och beroende på hur ofta vi kommer att behöva byta upp oss till nyare och mer avancerad utrustning, som det hänger huruvida dessa nya former av gamla massmedier kommer att vara fördelaktigare ur ett miljöperspektiv.

Naturligtvis är det inte bra att skövla skogar för att framställa papper som dessutom måste transporteras långa sträckor för tidningar vi läser en gång och sedan kastar bort. Jag tycker dock att lovprisarna av informationssamhällets tekniska landvinningar alltför sällan beaktar just den slit och slängmentalitet som dominerar vår syn på ny teknologi. Jag menar, hur länge har vi en ny dator innan vi kasserar den? Eller en mobiltelefon?

Sen skall jag inte heller sticka under stol med att jag känner ett visst vemod inför dessa den teleologiska teknikhysterins lovsångare. Att dagstidningarna ersätts av elektroniska alternativ är en sak, men när man börjar prata om hur tekniken i fråga skall kunna ersätta böcker på papper blir jag dyster till sinnes. Elektroniska alternativ i all ära, men hur ska någonsin en aldrig så stor elektronisk informationsbas kunna ersätta atmosfären i ett rum fyllt av bokyllor?


"Det skulle aldrig hända i Spanien!"

Göran Skytte har skrivit en krönika om svenskarnas förmenta lågmäldhet som kommer mig att tänka på en kommentar från basisten i mitt band. För några veckor sedan hade vi varit i Stockholm och spelat och på tåget tillbaka till Uppsala blev jag och några bandmedlemmar inbegripna i en diskussion kring några dagspolitiska frågor vi läst om i tidningen. När samtalet pågått en stund lade sig den äldre damen som satt med oss (vi satt tre bandmedlemmar i en sån där sittgrupp om fyra säten kring ett bord som finns i vissa vagnar) i samtalet och kom med egna synpunkter. 

Hon lade sig inte i på något burdust eller påträngande sätt och trots att, eller kanske just tack vare, att hennes ståndpunkter befann sig tämligen långt från våra egna, berikades samtalet avsevärt av hennes inblandning. Inte för att jag tror att någon av oss ändrat uppfattning i själva sakfrågorna när tåget väl rullade in på Uppsala station, men det är alltid nyttigt, om parterna kan hålla samtalet på en civiliserad nivå, att få saker belysta ur perspektiv som ligger långt ifrån ens eget.

När vi stigit av tåget och skilts från damen ifråga utbrister vår basist, som är spanjor och flyttat till Sverige i vuxen ålder: "Det är det här som jag tycker är så fantastiskt med Sverige och svenskarna! Att ni är så öppna och spontana - ett sånt samtal skulle aldrig ha kunnat utspela sig på ett tåg i Spanien!"

Detta var så långt ifrån den officiella bild av "svenskheten" som nervöst politiskt korrekta åsiktsmaskiner basunerar ut via medierna att jag faktiskt blev lite ställd. Sedan dess har jag pratat ytterligare med honom om frågan och hans uppfattning är entydig: svenskar har lättare att ta kontakt med främlingar och är mer spontana i sociala sammanhang än spanjorer. Naturligtvis är inte en spanjor något statistiskt underlag, men hans djupa övertygelse och indignation inför konfrontationen med den förmenta bilden av svenskar som stela och tråkiga ger ändå vid handen att bilden inte är entydig.

Jag har aldrig upplevt svenskar som stelare eller tråkigare än människor av andra nationaliteter och jag tror att förmedlarna av denna kulturmasochistiska bild lever kvar i en förlegad föreställning om att de själva framstår som unika, lite wild and crazy genom att framställa resten av den inhemska befolkningen på det viset.


Äntligen en Bond som ser ut att kunna döda!

Eftersom jag är en mycket senfärdig biografbesökare (jag brukar oftast inte komma iväg förrän filmen ifråga tagits ned från biograferna) har jag först nyligen masat mig iväg för att se den senaste Bondfilmen, Casino Royal.

Jag måste givetvis inleda min recension med att, eftersom det tycks tillhöra kutymen, understryka att jag inte är någon stor fan av Bondfilmer. Min bevekelsegrund är dock att jag tycker att konceptet blivit för slitet. Samma klichéer har upprepats några gånger för mycket. Jag tillhör inte de notoriska bakåtsträvare som slår fast att "Sean Connory ÄR James Bond" ? däremot menar jag att man alltsedan Roger Moore lade agentbrickan på hyllan gjort ett misstag i att med efterföljarna försöka upprepa dennes putslustigt slagfärdiga rolltolkning.

Därför var Casino Royal en positiv överraskning. Visserligen hade jag om än ganska moderata så dock positiva förväntningar. James Bondfundamentalisterna var innan premiären oerhört tveksamma till Daniel Craigs utnämning till favoritagenten. De flesta kritiska röster stämdes emellertid om till lovsånger efter konfrontation med den färdiga filmen och jag känner mig nödgad att instämma i hyllningskören.

Craig gör en Bondtolkning som är oerhört långt från Roger Moores och hans tamare efterföljare. Det är en modern och betydligt mer jordnära agent 007 som möter i nyfilmatiseringen av Casino Royal. Visst är han en hjälte, visst är han en karlakarl, visst gör han saker som gemene man inte klarar av, visst är han omgiven av klichéer och visst skymtar den Bondska humorn förbi vid några snabba, lätt räknade, episoder. Men han svävar inte över oss andra, han klarar sig inte utan hjälp, han är inte helt sorglös och okomplicerad. Craigs Bond känns mänsklig både på grund av sina begränsningar och på grund av insinuationerna om att det hårdföra agentlivet har sitt pris, på det emotionella planet.

Craig är också trovärdigare än exemelvis Pierce Brosnan i och med att han inte ser ut som att han är direkt hämtad från en modellagentur. Visst är han vältränad, men inte på det där kosmetiska hollywoodsättet. Han ser snarare ut som den kampsportstränade mordmaskin han förutsätts vara. Dessutom har han ett drag av latent brutalitet över den genomträngande isblå blicken, en brutalitet som får mig att tänka på Woody Harrelsson, vars insats i Natural Born Killers känns svår att förtränga även i lättsamma komedier som King Pin.

Det var rätt att äntligen överge ett Bondkoncept som sedan länge överlevt sig själv. Casino Royal bjuder på spänning och tät adrenalinstinn action. Det är mer smutsigt våld och mindre biljakter och science fictionbetonade tortyrscener. Med viss reservation för inledningens utdragna balansakter på byggnadsställningar så var detta en riktigt lyckad actionrulle.

Uppföljare till Casino Royal planeras redan så vi får se hur länge denna nya tappning kommer att kännas fräsch och nyskapande.


Klimatet och politiken

Hur stor kontroll har egentligen politiken över snabba och svårförutsägbara globala miljöförändringar? Hur hantera miljöfrågorna i en värld där beslutsfattande och maktutövning alltmer kommit att handla om ett komplicerat samspel mellan nationer och privata aktörer? Det frågar sig statsvetaren vid Stockholms universitet Victor Galaz i en lång essä i Dagens Nyheter. Han gör en överblick över en miljödebatt där stor diskrepans råder mellan tvärsäkra medier och en febrilt arbetande forskarvärld. Från naturvetenskapligt håll understryks ständigt att tiden är knapp. 

Om politikerna ska kunna påverka utvecklingen måste de göra det nu. Huruvida en bromsning av växthuseffekten verkligen står i politikernas makt är dock en omtvistad fråga. Galaz nämner antologin "Sustainability or Collapse" som gör en analys av mänskliga samhällens förmåga att hantera snabba miljöförändringar. I den här beskrivningen samspelar klimat, enorma geologiska processer och ekosystem med ekonomisk, demografisk, kulturell och teknisk utveckling. Fram träder en annorlunda bild av samhällets förmåga att hantera stora kriser.

Bland statsvetare är man dock mer optimistisk angående politikens möjligheter att påverka miljöförändringarna, menar Galaz. Han nämner den amerikanske statsvetarprofessorn Oran Young har under ett par decennier studerat uppkomsten av internationella miljööverenskommelser. Frågorna har kretsat kring hur det går till när stater samarbetar, och vilken effekt samarbetet får för bevarandet av olika naturliga system, till exempel Kyotoprotokollet om växthusgaser. De som gått i Youngs spår är många, och analysen andas optimism. Politiker kanske inte alltid vill, men de kan. Kortsiktiga ekonomiska intressen och maktkamp kan sätta hinder i vägen mot en hållbar utveckling ibland, men att styra storskaliga miljöförändringar är möjligt.

Galaz är frustrerad över hur oförberedda makthavarna är på att hantera klimatproblematiken. Han drar paralleller till epidemiforskningen: ett fält där människan också gång på gång ställts inför omfattande och oförutsägbara katastrofer, men där ett väl fungerande internationellt system upprättats för att förutsäga och bemöta nya epidemier.

"Den stora skillnaden är att medan det globala hälsosamfundet lyckats bygga en kapacitet att tidigt upptäcka och hantera epidemier, så står det globala klimatsamfundet och stampar i Kyotoprotokoll och larmrapporter. När ebolaviruset överraskande slog till i Uganda i augusti 2000 tog det 24 timmar innan Världshälsoorganisationen hade experter på plats för att göra en lägesanalys och bidra med kunskap i planeringen av insatser. Samtidigt kämpar FN:s miljöorgan Uneps 300 tjänstemän med att få överblick över klimatfrågan och dess sociala konsekvenser. Antalet motsvarar en tredjedel av antalet tjänstemän i det tyska miljödepartementet."

Galaz slutar emellertid sin essä i en hovsamt optimistisk ton: politikerna har möjlighet att påverka klimatförändringarna: ?Med politisk vilja går det bevisligen att manövrera svåra globala problem, med ett komplext samhällssystem. Men det kräver något mer än färdiga svar och miljötips, nämligen modet att diskutera de svåra frågorna.?


För fria folkbibliotek!

Svenska Dagbladets litteraturkritiker Anna Rabe har skrivit ett briljant debattinlägg där hon går emot moderaternas förslag om att kommunerna ska kunna avgiftsbelägga boklånen vid sina folkbibliotek.

Det är inte bara hycklande av moderaterna att byta ståndpunkt i den här frågan, det är också sorgligt att se vilken kortsiktighet och oförmåga att se de stora sambanden som dominerar i politiken idag. Folkbibliotekens historiska roll skall inte underskattas och den är heller inte över, även om folkbibliotekens uppgifter fått delvis annan karaktär till följd av det så kallade informationssamhällets utveckling.

Det är också sorgligt att betrakta hur vi i den svenska blockpolitiken ställs inför två mer eller mindre bildningsfientliga alternativ. Därför är det glädjande att Svenska Dagbladet återigen drar en lans för den offentliga kulturen!


Tog saken i egna händer.

Från skivbolaget Soul Jazz kommer nu samlingen D-I-Y/Do it yourself: The rise of the independent music industry after punk som ger en överblick över den tidiga brittiska Do It Yourself- eller Gör det självmusiken. Denna rörelse uppstod ur punken på sjuttiotalet men spred sig snabbt till en rad olika musikstilar och subkulturer. DIY kom att innebära en sannskyldig revolution inom musik- och framförallt skivbranchen, innan den, som allt annat, åter cementerades.

Samlingen tar sitt avstamp med punkbandet Buzzcocks som kan sägas vara något av gör det självmusikens pionjärer, men tycks på det hela taget mindre fokusera på punken än visa på den bredd som den egenproducerade musiken kom att visa I slutet av sjuttiotalet. De flesta av banden är tämligen okända för en bredare allmänhet.

Samlingen är ett kuriöst inslag för den som är intresserad av populärmusikhistoria, men den givna publiken känns svår att definiera på grund av samlingens spretighet.


Äntligen klarlagt!

Ända sedan de första rapporterna nådde oss om kvinnan i Stockholm som hyst elva svanar i sin lägenhet har jag lagt pannan i djupa veck och grubblat mig både grå och sömnlös över hur den lilla människan lyckats fånga in och transportera hem de gigantiska bestarna.

Så har då svankvinnan som hon heter i medierna slagit till igen och äntligen får vi mysteriet utrett för oss! Som så ofta är lösningen så mycket enklare än vad man kunnat föreställa sig: naturligtvis bar hon hem de enorma fåglarna i en IKEA-kasse!


Cirkeln är sluten för prins Valiant.

Så kommer då äntligen de fyra sista albumen i Harold Fosters episka serieberättelse om den ridderlige sagoprinsen Valiant ut på svenska. Det var 1991 som Carlsen comics, numera Bonnier Carlsen, började med sin utgivning av alla Fosters Valiantsidor i svensk översättning. Nu, 40 album senare, är man alltså framme vid slutet.

Svenska Dagbladet rapporterar om utgivningen och framställer serien som något mossigt och museiaktigt, vars enda intresse består i det höga nostalgivärdet hos medelålders män som läste serien som barn. Jag vill hävda att prins Valiant är en fantastisk äventyrsserie som håller än idag. 

Visst kan man anklaga den för historiska felaktigheter på så gott som varannan sida, men inte värre än vilken annan fantasyserie som helst. För det är fantasy det rör sig om, om än i historisk tappning. Med tanke på detta är det kanske inte så konstigt att också Jan Guillou, vår tids riddarromantiker och förmedlare av fiction med historisk anstrykning, är en varm anhängare av serien. 

Visst kan man också anklaga serien för att visa upp en rad ålderdomliga värderingar. En snabb överblick över många moderna serier skulle dock ge vid handen att Fosters riddarserier från 40-talet inte är mer könsrollstereotypa än en hel del serier av idag. Valiant är definitivt inte mer våldsromantiserande än herr Guillous övermänniskoberättelser om Ponti, Hamilton och Magnusson, snarast mer nyanserad.

Jag hoppas att Prins Valiant kommer att överleva den politiska korrektheten och anakronistiska fördömanden för att kunna glädja även kommande generationer med sina storslagna äventyr!


I hemmets lugna vrå.

Hemma igen från Akademiska sjukhusets desinfektionsspritsdoftande salar. Tio timmars sövning, åtta timmars operation, en förlorad känselnerv från benet. Först om nio månader vet vi hur det hela fallit ut. Om det lett till något överhuvudtaget. Om det varit värt det.

Först och främst handlar det dock om återhämtning. Att gå med armen fixerad i två månader kanske låter tämligen hovsamt. Det börjar dock redan kännas såväl opraktiskt som stelt och smärtsamt. Till detta kommer vetskapen om att de genom sjukgymnastiken redan uppnådda resultaten riskerar att gå om intet under denna period. Det lär vi se när fixeringen upphör.

Tack alla som hört av sig med uppmuntrande och stärkande ord!


Till verkstan...

Så ska då min sargade stofthydda återigen läggas in för reparation. Vi hörs när jag åter är i form för att sitta framför en dator.


Till måleriets försvar!

En god vän till mig, som önskar vara anonym, är en mycket skicklig konstnär och han ondgjorde sig nyligen över utvecklingen inom det svenska konstetablissemanget. Min vän hade nyligen varit på vernissage för en utställning som hölls i samband med ett jubileum för en konstutbildning på folkhögskolenivå som han läst några år tidigare. Trots att han är en av de mest omskrivna och framgångsrika konstnärerna som gått ut nämnda utbildning det senaste decenniet var han inte inbjuden till utställningen. Anledningen var att kriterierna för vilka som fick ställa ut utgjordes av huruvida de gått vidare till någon högre konstutbildning i Sverige.

För att släppas fram som etablerad konstnär i Sverige idag så gott som krävs avlagd examen vid en högre konstutbildning, exempelvis konstfack. Det problematiska i sammanhanget är att ingen av dessa högre utbildningar tillhandahåller adekvat undervisning i exempelvis måleri eller skulptur.

Medan tonvikten läggs på så kallad konceptkonst, videokonst och installationer försvinner de traditionella konstformerna, måleri och skulptur, ut i periferin. Konsekvensen av detta blir att en seriös målare eller skulptör dels har mycket svårare att få en adekvat utbildning, dels utestängs från det konstetablissemang som gräver avlagd examen vid någon högre konstutbildning. Om han/hon inte förstås vill kasta bort fyra fem år av sitt liv på en utbildning som troligtvis inte utvecklar honom/henne alls i sitt personliga konstnärskap.

Det är oerhört sorgligt att se hur styvmoderligt behandlat måleriet är i Sverige idag. Kämpande och seriösa konstnärer utestängs av ett elitistiskt och slutet konstetablissemang samtidigt som genuina klåpare får göra ointressanta installationer för att de haft rätt kontakter eller lyckats komma in på rätt utbildning. Risken är att vi inom kort inte kommer att ha några skickliga konstnärer kvar i Sverige. När den torftiga konceptkonsttrenden viker kommer vi att sitta med ett konstetablissemang utan någonting som helst på fötterna. De talanger vi haft har antiungen motarbetats till den grad att de gett upp eller tvingats flytta utomlands för att kunna utvecklas.

Jag tror att det är mycket viktigt att vi verkar för ett nytt klimat inom konstsverige, ett klimat där måleri och skulptur åter tas på allvar och där det ges adekvata högre utbildningar inom nämnda konstformer. Jag menar inte att vi ska bannlysa konceptkonsten, videokonsten och installationerna, däremot måste vi snarast räta upp den slagsida som konstvärlden hamnat i innan den slutgiltigt kapsejsar.


Förhoppningsvis hastighetsbegränsat på autobahn!

En majoritet av tyskarna är beredda att acceptera en hastighetsbegränsning på Autobahn rapporterar Dagens Nyheter. Anledningen är att sänkta hastigheter skulle medföra en radikal minskning av koldioxidutsläppen. Miljöministern uppges stå bakom förslaget.

Ett problem med den här typen av lösningar, ett problem som också tas upp i artikeln, är att de för ned klimatproblematiken på individnivå. Visst kan vi alla dra vårt strå till stacken genom att konsumera rätt, välja rätt transportmedel och välja energisparande lösningar i hemmet. 

Allt detta tenderar dock att bli verkningslöst om vi väljer att inte förändra de stora sammanhangen: energiproduktion, industriutsläpp, infrastruktur. Detta är stora politiska frågor som vi tenderar att blunda för genom att hela tiden ensidigt fokusera på vad privatpersoner kan göra för att minska utsläppen. Naturligtvis ska vi alla bidra med vad vi kan, men det är lönlöst om inte de nödvändiga politiska besluten fattas.

Det finns naturligtvis andra positiva följdverkningar av en hastighetsbegränsning av Autobahn. Att hastigheten är en starkt bidragande orsak till trafikolyckor torde de flesta vara medvetna om. Även skadornas omfattning står i relation till vilken hastighet bilarna färdas i. Jag har själv fått erfara konsekvenserna av lagliga 90 km/h här i Sverige. Jag vill inte ens försöka föreställa mig konsekvenserna av en dylik olycka i låt oss säga 150.

Det känns i alla fall bra att tyskarna verkar ha tagit sitt förnuft till fånga, både för miljöns och för den minskade olycksriskens skull.


Två tänkvärda kulturkolumner!

Idag skriver Carl Otto Werkelid en intressant kolumn om religiositetens återkomst i det moderna, sekulariserade samhället. Med utgångspunkt i senaste numret av den katolska kulturtidskriften Signum och särskilt en artikel av den tyske religionsfilosofen Hans-Joachim Höhn resonerar Werkelid kring det religiösa nyvaknandet bland inte minst unga idag:

"Höhns text är vital. Öppet, prövande, rikt befinner han sig fjärran de förenklingar som är legio i svensk religionsdebatt. Och tvärsäker är professorn inte: 'Det är kanske snarare en övergående återkomst av religiösa behov än en religionens comeback som vi ser idag. I varje fall vänder religionen tillbaka som längtan efter religion. Det är inte religionen som griper människorna utan människor griper efter något som de uppfattar som religiöst; de märker ett vakuum i sina liv och vill se det fyllas.'? 

Jag  vill också passa på att tipsa om Werkelids kulturkrönika från förra veckan där han drar en lans för det offentligas fortsatta ansvar för kulturen, något som den sista tiden blivit alltmer ifrågasatt:

"Mycket av det vi idag betraktar som kulturhistoriskt omistligt och ibland som omistliga inslag i våra privata liv ? konstverk, musikstycken, böcker ? föddes en gång därför att någon med makt och möjlighet såg och förstod. Detta vet vi. Och vi vet hur forna dagars mecenatskap successivt med de moderna samhällenas framväxt styrdes om mot det offentliga. Principen är okomplicerad, hela frågan borde vara okontroversiell ? borde men är det inte. Frågan om hur stort statens åtagande bör vara när det gäller den konstnärliga produktionen i Sverige, och i vilka former det skall finnas, den frågan har med tiden allt mer aktualiserats."

Och vidare:

"Mer och mer ? sällan i klartext, oftare i snåriga skägg ? utses marknaden till den enda rimliga och rättvisa bedömaren ? i den politiska men också i den kulturella diskussionen. Nyligen utsattes det svenska systemet för stöd åt författare för försåtliga och generande okunniga angrepp av medieunderstödda pratkvarnar. Senaste numret av författarförbundets Författaren bär tydliga spår av ett starkt behov av att förklara och försvara sig; det är begripligt och samtidigt sorgesamt ? om inte Sverige fortsatt skall kunna bära former för stöd åt författare och andra konstnärligt verksamma randas ju det skede då vi som samhälle bryter upp från civilisationen."

Tänkvärt, välformulerat och vågat för en kulturchef på en borgerlig dagstidning!


Hur säker är kärnkraften?

Idag kan vi återigen läsa en artikel om kärnkraftens avigsidor i SvD. Det handlar om oron som spridit sig i Gästrikland och Norduppland sedan larmrapporterna från kärnkraftverket Forsmark. Gästrikland och Norduppland var de områden som drabbades hårdast vid Tjernobylkatastrofen för 21 år sedan och där problem fortfarande kvarstår.

Kärnkraftslobbyn fortsätter att basunera ut kraftverkens förträfflighet, deras ringa påverkan på miljön och deras höga säkerhet. Brister och varningar sluter man notoriskt såväl ögon som öron inför. Naturligtvis är kärnkraften, så länge ingenting oförutsätt händer och allting fungerar som det ska, ett rent och säkert alternativ. Men hur ser det ut i det långa loppet?

Såväl ekonomiska som säkerhetspolitiska konjunkturer svänger med tiden. Om tio år kanske man inte anser sig ha råd med samma rigida säkerhet som idag? Vad slutförvaringen anbelangar ? hur kan vi med säkerhet veta att den verkligen är slutgiltig? Kommer den att klara framtidens naturkatastrofer eller krig? Kan vi verkligen känna oss trygga omgivna av kärnkraftsanläggningar och gammalt kärnavfall i framtiden? Kärnkraftsförespråkare ? hur kan ni vara så säkra på er sak?

Allsvenskan 2007.

Nu närmar den sig med stormsteg: Allsvenskan 2007. Säsongsplåten har nyligen dumpit ned i brevlådan. Den är snygg, ett lagfotografi från way back when när idrottsmän var gentlemän och hade skruvade mustascher. Det var tider det.

Jag har dessvärre inte kunnat bevista någon av träningsmatcherna på Skytteholms IP och jag lär inte hinna med någon heller med tanke på förestående sjukhusvistelser och annat. Surt att bli snuvad på försäsongen men själva serien kan jag dock se fram emot med spänd förväntan.

Truppen ser bra ut, trots det bristande försvarsspelet i gårdagens träningsmatch mot Gefle IF. Konkurrenterna är svaga. Elfsborg eller vad de nu heter har vi sedan länge glömt bort. Det enda som känns riktigt oroande är de högt ställda förväntningarna. Å andra sidan, AIK ska spela under press, så har det alltid varit.

Ta mig med, till Norra stå...


Kina och miljöfrågorna.

Efter att jag skrivit mitt inlägg om vad det skulle innebära om varje kines skaffade sig en personbil började jag fundera kring det här med Kina och miljöfrågorna. Är det inte egentligen ganska besynnerligt att Kina konsekvent satsar på så ohållbar teknologi? Man tycks ha en obefintlig miljölagstiftning, man satsar på kolkraftverk och biltrafik istället för förnyelsebara energikällor och kollektivtrafik (alternativt miljövänliga bilar).

Trots detta verkar det finnas kunskap i miljö- och klimatfrågorna. Flera framstående klimatforskare är kineser och forskning om klimatförändringarna bedrivs vid universiteten. Eftersom Kina är en totalitär stat (man vill bland annat registrera bloggare) måste detta innebära att kunskapen om klimatförändringarna är godkänd av regimen. Hur kommer det sig då att regimen ändå framhärdar i sin konsekvent miljöfientliga politik?


Se det som foder åt dragkreatur.

Ett oerhört osakligt argument som ibland framförs gentemot en omställning till förnyelsebar energi i allmänhet och etanoldrivna bilar i synnerhet går ut på att det skulle finnas något oetiskt i att använda stora jordbruksarealer som annars skulle användas till produktion av livsmedel till att odla grödor avsedda för etanolproduktion. Det skulle då vara oetiskt eftersom det finns människor som svälter i världen.

För det första borde det vara bekant att svälten i världen inte beror på brist på livsmedel utan på grund av en sned fördelning av det överskott på livsmedel som faktiskt finns. För det andra är det besynnerligt att med etiska argument försöka försvara upprätthållandet av det nuvarande oljebaserade system som skapar växthuseffekten med dess stora konsekvenser i form av klimatförändringar. De svältande kommer knappast att få en bättre situation när alltfler av de mest utsatta regionerna regioner blivit obeboeliga till följd av brist på färskvatten.

För det tredje skulle en omställning till etanolproduktion kunna innebära ett uppsving för jordbruket här hemma. Det skulle vara en möjlighet att bryta den trend som inneburit att alltfler jordbruk fått lägga ned till följd av en snedvriden jordbrukspolitik och prisnivåer som gör det lönsammare att importera livsmedel än att producera dem själva. Etanolframställningen skulle kunna öppna upp på nytt de tusenåriga kulturbygder vi nu ser växa igen runtomkring oss och dessutom upprätthålla den blandade landskapstyp som utgör nyckelbiotop för så många av våra svenska växt- och djurarter, vilka annars riskerar att dömas till undergång.

Vissa kritiska röster har dock även höjts gentemot att det är onaturligt att jordbruket skall användas för framställande av bränsle. Inget kunde vara mer fel. Under 1800-talet avsattes en stor del av den svenska åkermarken åt odlandet av havre åt de över 600 000 rid- och draghästar som svarade för transporterna i riket. Sverige exporterade rentav foder till de engelska draghästarna under perioder. Odlande för framställande av etanolbränsle till bil- och busstrafik är en direkt motsvarighet till denna havreproduktion!


Glömda gränder och gamla gator.

Genom ett samarbete mellan Stockholms stadsarkiv och Google kan nu historieintresserade Stockholmare och andra som är intresserade av huvudstadens förflutna på ett enkelt sätt få tillgång till gamla kartor över Stockholm från historisk tid. Det är med hjälp av programmet Google earth, vilket bygger på satellitbilder över hela jordklotet, som intresserade nu också kan få tillgång till Stockholms stadsarkivs kartmaterial. 

De gamla kartorna är synkroniserade med Google earths satellitbilder, vilket gör det möjligt att zooma in på sin egen stadsdel och rentav det egna kvarteret, för att se hur det tett sig under flydda tider. Det går även att få fram andra uppgifter ur stadsarkivet, till exempel om husens utseende och om dem som bodde där. En guldgruva för såväl professionella som hobbyhistoriker.
Läs mer här.

Undertecknad fröjdas givetvis och hoppas att funktionen kommer att utvidgas till att omfatta även andra svenska städer med ett långt och ärorikt förflutet och inte minst ett omfattande historiskt kartmaterial. Uppsala skulle naturligtvis vara en av de hetaste kandidaterna i sammanhanget. Kanske något för Lantmäteriverket att överväga?


Fornminnen plundras

Idag presenterade Brottsförebyggande rådet tillsammans med Riksantikvarieämbetet en rapport om hur svenska fornminnen plundras och hur en stor del av brotten förblir oupptäckta. Särskilt på Gotland är det vanligt att privatpersoner med hjälp av metalldetektorer plundrar fyndplatser och säljer föremålen vidare. Mörkertalet är stort uppger Dagens Nyheter

Ett ännu större hot mot fornlämningarna utgör, enligt rapporten, nonchalansen och okunskapen hos de markägare på vars mark fyndplatserna är belägna. Man föreslår därför tydligare riktlinjer för när åverkan ska betraktas som ett brott och polisanmälas.

Det är viktigt att vi kommer till rätta med den här typen av brottslighet, att den tas på allvar, om vi ska ha något kulturarv kvar i form av artefakter inom rikets gränser. Vi har redan sett hur kyrkor runtom i landet plundrats på medeltidskonst som sedan sålts till samlare i utlandet. Låt inte detta hända med resten av vårt fysiska kulturarv.


Det måste vara skönt att slippa städa.

Jag undrar jag, om skatteavdraget på hushållsnära tjänster verkligen kommer att leda till att fler får jobb eller att svartjobben minskar, såsom skattmästare Anders Borg menar, enligt SvD. Kanske kan svartarbetet minska något då de som idag köper svarta hushållstjänster, till exempel allianspolitikerna, nu kommer att välja att göra det vitt, för att minska risken för skandaler i anslutning till nästa valrörelse.

För visst är det en viss fisklukt kring beslutet? Känns det inte lite som att det handlar om beslutsfattare som gynnar sig själva och sin egen exklusiva livsstil med hjälp av skatteavdrag? Eller kommer köp av hushållsnära tjänster framöver att bli en folkrörelse? Kommer det att som förespråkarna hävdar vara hårt arbetande småbarnsföräldrar som köper tjänsterna?

Den som lever får se. Synd bara att sådana här frågor tycks så oändligt högre prioriterade än exempelvis klimatfrågan där det bara pratas och pratas och kompromissas och kompromissas, men åtgärderna låter vänta på sig, trots att larmrapporterna står som spön i backen. Vi får hoppas att regeringen kommer att få mer tid över till den typen av frågor nu när de helt ogenerat kan skattefritt leja hjon att utföra de betungande hemsysslorna.


Återupprätta Odinsborg!

Ute i Gamla Uppsala, mellan kyrkan och det vederstyggliga Gamla Uppsala museum, ligger den anrika restaurangen Odinsborg. Odinsborg är inrymd i en förtjusande träbyggnad från den nationalromantiska eran. Troligen byggd enligt hur man föreställde sig att ten vikingatida arkitekturen tett sig, men för en nutida besäkare mer erinrande om jultomtens verkastad. Charmigt är det i alla fall med alla pittoreska träutsmyckningar och de två mjödhornen på taket.

En bekant till mig som är några decennier äldre än undertecknad har berättat om hur han och hans kamrater under ungdomsåren brukat vallfärda från Gästrikland där de bodde ner till Gamla Uppsala för att känna historiens vingslag. Vid dessa besök hade ett besök på Odinsborg varit ett stående inslag. Enligt min kamrat skall restaurangens väggar ha varit prydda med forntida vapen och rustningar, varvat med nationalromantiska målningar – d.v.s. precis vad man väntar och önskar sig när man besöker en restaurang med den fornnordiskt klingande namnet Odinsborg och tillika bara ett stenkast från de mäktiga kungshögarna.

De gamla fornfyndet försvann dessvärre på en auktion vid någon försäljning för länge sedan och de få nationalromantiska målningar som finns kvar varvas numera med diverse smaklöst kitsch. Byggnaden i sig känns tämligen nedgången och det är sällan man ser några gäster.

Jag önskar att någon åtog sig att ge åter Odinsborg sin glans och forna storhet, kanske som ett led i en allmän satsning på fornminnesområdet i Gamla Uppsala. Den är belägen på en plats som får varje historienörd och rollspelare att börja dregla, dessutom skall man inte glömma bort att nationalromantiken kring förra sekelskiftet, med alla sina historiska missuppfattningar, är en historisk period med en särpräglad arkitektur lika väl värd att bevara som vilket torftigt men K-märkt funkisförortscentrum som helst.