Taxiförares yrkeskodex

Precis efter den våldsamma trafikolyckan jag var med om för något år sedan, innan ambulans hade hunnit till platsen och medan jag fortfarande låg svårt skadad på marken, stannade en taxi till på landsvägen vid olycksplatsen. När några av mina medpassagerare närmade sig taxin och bad om hjälp sa chauffören genom den nedvevade rutan, på bruten svenska, att "det är inte mitt problem" och körde därifrån.

Idag läser jag om Taxi kurir som agerat utifrån samma medmänskliga förhållningssätt gentemot en kille med svår epilepsi. Kanske borde det återinförda förarprovet för taxikortet kompletteras med ett prov i hyfs och medmänsklighet även? Det finns uppenbarligen en del avskrap som borde sållats bort när licenserna delades ut.

Angående särbehandling.

Jag skrev häromdagen ett inlägg om hur vanligt det är att människor som konfronteras med personer som råkat ut för allvarliga skador eller sjukdomar försöker trivialisera skadans elelr sjukdomens omfattning för att på så sätt dämpa sin egen ångest.

Strax därefter dök en anonym kommentator upp som torgförde den tyvärr så utbredda uppfattningen att det är den sjuke/skadade som har ansvar att hantera omgivningens eventuella ångest. Han/hon menade att den som är sjuk/skadad och önskar slippa få vad som kanske är sitt livs största tragedi trivialiserad kräver något slags särbehandling från omgivningen.

Med anledninga av detta skrev Ella, som om någon vet vad hon talar om i dessa frågor, ett fullkomligt lysande inlägg i spörsmålet. Jag tar mig friheten att citera det avslutande stycket:

"Jag begär inte att bli särbehandlad, jag tvivlar på att Lars Anders, författaren till ovan citerade blogg, vill bli det heller. Men när människor helt enkelt tycker att ens handikapp, skada eller sjukdom inte ens är värd att erkänna existensen av så blir det också en form av särbehandling. En särbehandling där mina behov inte är berättigade och är mindre värda än andras bara för att mina behov uppstått till följd av en sjukdom medan andras finns där av naturen och delas av större delen av befolkningen. Det är också en form av särbehandling när människor anser att man borde vara tacksam för det man har för att det kunde vara värre. Ingen kräver att du ska vara tacksam för att du har huvudvärk men skulle du ha varit med om en bilolycka så anser de flesta att du ska vara glad för att du bara har ont i huvudet? För det kunde ju ha varit värre."

Tack Ella för att du slog huvudet på spiken!

Det kunde ha varit jag.

Bland de mest enerverande reaktionerna på min skada är den när folk menar att man ska vara tacksam eftersom "det kunde ju ha gått så mycket värre" och "du hade ju ändå tur i oturen". Dessa uttalanden levereras ofta av människor som egentligen är helt ointresserade av hur man mår och vad man har råkat ut för, som snarast tycker att det är lite osmakligt av en att komma och påminna dem om deras egen bräcklighet genom att ha den stora fräckheten att vara skadad.

Denna utbredda önskan från vissa delar av omgivningen att få trivialisera ens skada har jag fått bekräftad från andra som på ett eller annat sätt råkat illa ut. Folk vill höra att man är på bättringsvägen och är man inte det så låtsas de som att man är det i alla fall. För deras egen skull.

Att det ska vara så obegripligt för dessa människor att det enda som man som skadad begär av sin omgivning är att inte trivialisera det man råkat ut för. Det handlar inte om att visa medlidande eller att tassa runt på tå, bara att erkänna den skadades rätt att vara skadad. Det tycks emellertid vara för mycket för en del.

Det faktum att jag avskyr när folk som egentligen inte bryr sig slänger ur sig att "det kunde ju ha gått så mycket värre" betyder dock inte att jag själv aldrig reflekterar över att olyckan kunde ha resulterat i betydligt större skador än de jag ådrog mig.

Sådana tankar dyker naturligtvis upp när jag läser om
Tobias Carolusson från Göteborg som ådrog sig hjärnskador i samband med en cykelolycka och nu tvingas gå om lågstadiet för att lära sig att räkna och skriva på nytt. Det hade mycket väl kunnat vara även mitt öde. Hjärnskadefrekvensen är hög i samband med trafikolyckor. Annan statistik ger vid handen att 90% av dem som slungas ut ur bilar i samband med olyckor bryter nacken.

Detta faktum, att det kunnat sluta ännu värre än vad det gjorde, ger emellertid inte den oskadda omgivningen rätt att trivialisera skadan genom att kräva att man ska känna tacksamhet för att det "bara" blev som det blev. Den tacksamheten förtar nämligen på intet sätt de våndor som den reella skadan faktiskt innebär. Den tacksamheten är dessutom någonting personligt som den förment inkännande omgivningen inte har med att göra.

Kör för fort, bara du har råd.

Visst är det härligt hur människor tänker? I en undersökning gjord av försäkringsbolaget If uppgav hälften av bilisterna att de anpassar hastigheten efter hur stora böterna skulle bli om de stoppades av polis.

Det verkar närmast som att man tror att hastighetsbegränsning och böter är ett illvilligt påfund, utan någon egentlig orsak och att man är smart när man lyckas komma undan. Som om böterna vore den stora problematiken kring fortkörning.

Varje år dödas omkring 500 personer i trafiken och cirka 4.000 skadas allvarligt, skriver bolaget i ett pressmeddelande och hänvisar till Vägverkets uppskattning att om alla höll hastighetsgränserna skulle drygt 100 liv sparas varje år. Man önskar att bilisterna kunde se hastigheten som något mer än en plånboksfråga.

Föga upplyftande läsning.

Tretton svenska nervexperter påtalar idag i en debattartikel i Dagens Nyheter hur försummad den svenska neurosjukvården är. De senaste åren har inneburit en dramatisk kunskapsutveckling inom neurologin, läran om nervsystemets sjukdomar. Utvecklingen har givit neurologerna helt nya instrument att diagnostisera sjukdomar, att kartlägga skador och funktionsbortfall i nervsystemet och att behandla sjukdomar med nya effektivare behandlingsmetoder tidigt i sjukdomsförloppet.

Varje år insjuknar i Sverige nästan 40.000 personer i någon av dessa sjukdomar och minst en halv miljon personer i vårt land lever med neurologisk sjukdom. Dessutom är de neurologiska sjukdomarna en av de dominerande orsakerna till sjukhusvård och långvariga kommunala vård- och hjälpinsatser i Sverige.

"Problemet är att svenska patienter inte får ta del av denna glädjande utveckling fullt ut eftersom neurosjukvården är försummad och tillhör de sämst utbyggda i Västeuropa. Vi ser alltså å ena sidan förbättrade möjligheter till effektiva behandlingar, å andra sidan kan vi konstatera att våra svårt sjuka patienter inte får ta del av dessa framsteg. Det här gör oss, som är verksamma inom neurologi, djupt bekymrade."

Föga upplyftande läsning för en som dras med sviter i form av nervskador efter en bilolycka för åtta månader sedan. Samtidigt gläds jag åt att jag bor i Uppsala med direkt tillgång till Akademiska sjukhusets specialistvård. Gud vet vad som erbjudits mig om jag bott någon annanstans.

Jag undrar varför neurosjukvården är så nedprioriterad. Har de drabbade inte lika starka lobbyorganisationer som cancersjuka till exempel? Kanske dags för Aftonbladet att rycka ut med en ny kampanj med små tygband så att folk kan få känna sig goda igen?

En gammal man.

Tårta och paket till frukost, Beethovens Eroica i stereon, blommor på bordet och strålande solsken in genom fönstren! Hade det inte varit för att jag fortfarande dras med sviterna efter den senaste operationen hade det varit frågan om en perfekt inledning på en födelsedag. Trots en viss sordin får jag väl ändå säga att jag är tillfreds med firandet så här långt. Mer extravagant firande lär det bli framöver, idag är det den innersta kretsen som fröjdas.

Vad kan vara lämpligare vid en dylik bemärkelsedag än Karlfeldts bittert ironiska raljerande över åldrandet? Dikten nedan tonsatte jag till en kamrats födelsedag. Nu drabbar den mig själv istället!En gammal man

En gammal man på kärleksvägen sedd,
han smyger fram, av ynglingar beledd:
»Adonis, du med blasten blekt och svedd,
hvar är den hulda myrtenbädden redd?»
En gammal man!
O sörjen alla dagar!
Kronos kör sitt spann
mot höstens gula hagar.
Han samlar med sin kvast
all vägens fallna skräp -
ett Venus-skärp som brast,
en ros från Floras släp;
och när vi blomstrat på vår stjälk och vissnat utan gagn,
då mötas vi bland soporna i Kronos stora vagn.

En gammal man på vingårdsvägen röjd,
sig själv till skam och ingen man till fröjd,
hans fordom tjurlikt stolta hals är böjd
som under vinträokets lätta slöjd.
En gammal man!
O sörjen alla dagar!
Vår lustgård prunkar grann,
men höst i löven klagar.
Där fordom göken satt
och sjöng gutår, gutår
skall ugglan flaxa matt
och ropa sorg och bår;
Och när vår trumpna fest är slut, hörs fyllekärrans hjul
Och för oss hem bland spruckna fat i Bacchi bakgårdsskjul.


-
Erik Axel Karlfeldt, Flora och Bellona 1918

I hemmets lugna vrå.

Hemma igen från Akademiska sjukhusets desinfektionsspritsdoftande salar. Tio timmars sövning, åtta timmars operation, en förlorad känselnerv från benet. Först om nio månader vet vi hur det hela fallit ut. Om det lett till något överhuvudtaget. Om det varit värt det.

Först och främst handlar det dock om återhämtning. Att gå med armen fixerad i två månader kanske låter tämligen hovsamt. Det börjar dock redan kännas såväl opraktiskt som stelt och smärtsamt. Till detta kommer vetskapen om att de genom sjukgymnastiken redan uppnådda resultaten riskerar att gå om intet under denna period. Det lär vi se när fixeringen upphör.

Tack alla som hört av sig med uppmuntrande och stärkande ord!


Till verkstan...

Så ska då min sargade stofthydda återigen läggas in för reparation. Vi hörs när jag åter är i form för att sitta framför en dator.


Konversation 070203

- Hur är det med axeln?
- Det är inte så bra alls. Infektionen har lagt sig men flera av musklerna är fortfarande förlamade. Jag kan inte lyfta armen alls och har mycket begränsad rörlighet i fingrarna.
- Men det kommer väl att bli bra?
- Det vet man inte. Troligtvis kommer det inte att bli bra. Jag kommer att göra en omfattande nervoperation i vår och därefter är det bara att hoppas.
- Skönt att höra att du är på bättringsvägen i alla fall.
- Men jag är ju inte på bättringsvägen! Det är ju på grund av att det inte blir bättre som de ska försöka operera mig i vår!
- Skönt att det går åt rätt håll.
- Det är alltid trevligt med folk som lyssnar.


Klockorna, klockorna!

Gud vad jag är leds på min skada vid det här laget! Alldeles nyss råkade jag slå omkull min favoritkopp så att den krossades mot golvet. Från kampsportare med ninjareflexer till ett motoriskt missfoster som har omkull saker och slår i överallt. Oändligt tröttande.

Inte blir det bättre heller av att neurokirurgerna aldrig hör av sig om den där eventuella operationen.

Idag är det för övrigt samma datum som Victor Hugo 1831 avslutade sin roman Notre Dame de Paris och lät en annan krympling se dagens ljus, nämligen den puckelryggige Quasimodo - en särskilt kär romanfigur för oss som bor i katedralsstäder.

Klockorna, klockorna!

Att leva med sin kropp.

Ibland slår Proust verkligen huvudet på spiken:

"Det är när man är sjuk som man märker att man inte lever sitt liv ensam utan fastkedjad vid en varelse av annan natur, som man är skild från genom en avgrund, som inte känner en och som man aldrig kan göra sig förstådd av: sin kropp. En stråtrövare som man råkat ut för skulle man kanske kunna övertala att ta hänsyn om inte till ens olycka så åtminstone till sitt eget intresse. Men att be sin kropp om barmhärtighet är detsamma som att hålla tal till en bläckfisk, för vilken ens ord inte kan ha mera betydelse än vattnets skvalpande och som man skulle finna det fruktansvärt att behöva leva tillsammans med."


- Marcel Proust, Kring Guermantes, översättning Gunnel Vallquist.


Måste man ömka sig för att bli tagen på allvar?

Jag skrev för en tid sedan här i bloggen om hur människor värjer sig för att konfronteras med min skada från bilolyckan genom att säga saker som ”det kunde ju ha gått så mycket värre” eller ”tur i oturen”.

Jag har upptäckt en annan företeelse som tycks ligga i linje med detta. Den går ut på att människor tar varje tillfälle i akt att läsa in att jag på något mirakulöst sätt helt plötsligt skulle ha blivit frisk – trots att de sedan tidigare är införstådda med skadans omfattning och vilka tidsperspektiv den innebär.

Slottet i saknadens dalar verkar spela en inte helt perifer roll i detta sammanhang. Åtskilliga gånger har jag mötts av reaktioner från ytliga bekanta som har läst i min blogg och tagit det faktum att jag inte skriver om mina skador och mitt hälsotillstånd hela tiden som intäkt för att allt helt plötsligt skulle ha gått över.

Är det så att man inte är trovärdig såsom skadad och sjukskriven om man inte ägnar all kraft åt att beklaga sig och ömka sig på alla sociala arenor? Det verkar nästan som om min strävan att försöka leva ett så normalt liv som möjligt blir något som vänds emot mig. 

Att vi äntligen bestämt oss för att släppa den sedan länge planerade singeln tas som intäkt för att jag helt plötsligt skulle kunna spela gitarr igen. Det är inte jag som spelar gitarr på singeln, jag sjunger och spelar munspel.

Jag förväntar mig inte att alla ska gå runt och tycka synd om mig för att jag är skadad, men jag är hjärtinnerligen trött på människor som antingen låtsas bry sig eller på människor som hela tiden försöker förminska skadans omfattning och vad den innebär för mitt liv.

Hur ligger det då till med mitt hälsotillstånd? Min axel är fortfarande så gott som orörlig, både till följd av mjukdelsskador efter axelfrakturen och på grund av nervskador som gör att musklerna inte kan aktiveras. Nervskadorna gör vidare att jag är mer eller mindre förlamad i överarm, underarm, handled och fingrar. 

Vad nervskadorna anbelangar vet man inte om nerverna kommer att kunna återhämta sig själva eller inte och jag är fortfarande under utredning hos neurokirurgerna på Akademiska sjukhuset rörande huruvida det kommer att bli en nervoperation eller inte. Oavsett vilket så är det en fråga om flera år innan man vet hur det slutligen blir.

Gällande själva axelleden så är det inte heller någon som kan svara på hur det kommer att bli med den, vilken rörlighet jag kommer att kunna få tillbaka och inte. Det enda jag kan göra är att oförtrutet fortsätta med min sjukgymnastik, vilken tar upp en stor del av min tid.

Så, nu har jag beklagat mig färdigt och hoppas att jag kan få ägna mig åt att skriva om andra ämnen här i Slottet i saknadens dalar, utan att det kommer att användas emot mig. Jag hatar nämligen självömkan.


Ridom, ridom!

I helgen har jag ridit för första gången sedan bilolyckan.

Det var visserligen knepigt, både att hålla tyglarna med bara en hand och att hitta balansen i kroppen – man kanske inte tror att det spelar så stor roll, men det är helt annorlunda att hitta tyngdpunkten när en arm är oanvändbar och fixerad vid kroppen.

Det hela förlöpte dock betydligt smärtfriare än vad jag hade väntat mig och det var en stor befrielse att åter sitta upp på hästryggen.

Jag kan inte tänka mig något annat färdmedel som skulle göra samma rättvisa åt ett frostigt svenskt skogslandskap i novembersolen.

Vem rider i år på gungande mo
för Munga gård och Pungmakarbo?
Han vickar på sitt smala sto
och gnyr och ropar ptro.
För länge du satt vid bok och latin,
du är stel av spatt och blek som ett svin,
men rid dig röd i stormens vin,
rusthållar Fridolin!

-         ur Hästkarlar, Erik Axel Karlfeldt


 


”Tur i oturen.”

Det finns några stycken uttryck som jag har lärt mig att hjärtinnerligen avsky sedan jag skadade mig i bilolyckan den 6 augusti i år. De två mest frekvent förekommande är ”det kunde ju ha gått så mycket värre”och det om ”tur i oturen”.

Jag begär inte att man ska gå runt och tycka synd om mig, allra minst att människor som egentligen inte bryr sig ska göra det. Vad jag avskyr är dock när människor låtsas bry sig men helt uppenbart inte gör det. De två ovan nämnda uttalandena är tydliga indikatorer på att så är fallet.

Visst har det hänt att även närstående och uppriktigt engagerade personer någon gång undsluppit sig ett ”et kunde ju ha gått så mycket värre”. Skillnaden är dock att detta uttalande inte kommer som deras första reaktion – det kommer först när de tagit in skadan, dess omfattning och vad den innebär och sedan lagt till den ytterligare dimensionen av att alltsammans kunde ha haft en än mer fasansfull utgång.

När någon som man knappt träffar eller rent av träffar för första gången kläcker ur sig ett ”tur i oturen” är det ett förminskande och ett trivialiserande på gränsen till förakt. Då är det bättre att de inte säger något alls.

Att vuxna människor blir illa berörda och har svårt att hantera andras skador och olyckor är omoget men ganska begripligt. När de sedan omsätter denna sin egen ångest i privata försvarsmekanismer genom vilka de försöker förminska skadan, skadans omfattning eller rent av den skadade känns det rentav förolämpande. 

För om det inte var frågan om ett sätt att trivialisera hela situationen, om det var så att ”tur i oturen”-människorna verkligen hade ett sådant perspektiv på tillvaron – då måste de ju ständigt gå runt och glädjas åt att det inte går värre för dem än vad det gör. Man får nästan lust att följa en sådan människa genom vardagen och varje gång små förtretligheter inträffar – när smörgåsen ramlar med den bredda sidan ner eller datorn hänger sig precis innan de hunnit spara sin uppsats – utbrista i ett ”tur i oturen” eller ”det kunde ha gått so mycket värre!”.


… och så den sötaste kommentaren.

Den allra raraste kommentaren av alla apropå min skada fällde en väninna till mig när hon precis hade fått veta vad som hade hänt och hur omfattande skadan är. Sagt med emfas:

”Alltså, sånt där händer bara dem som det absolut inte får hända! Ta mig till exempel, om jag skulle skada vänsterarmen så skulle det inte spela någon roll alls, för jag använder ju inte min vänsterarm till någonting!”

På måndag ska jag tillbaka till neurofysiologen.


Tack alla som ställt upp och hört av sig!

Återigen vill jag be om ursäkt för min långa frånvaro från bloggen, men jag har tyvärr den senaste tiden varit tvungen att använda mina sparsamma krafter till olika typer av återbesök och undersökningar uppe på akademiska sjukhuset. Det är ett heltidsjobb att vara skadad, minst sagt.

Jag skulle vilja tacka alla er som ställt upp för mig under denna första svåra tid av min skada. Dels alla ni som besökte mig uppe på sjukhuset och fick dagarna att gå snabbare, dels alla ni som inte kunde komma men som ringde och underlättade de långa kvällarna. Jag vill tacka alla som skickat uppmuntrande kort och epost och alla ni som kommenterat här i min blogg.

Det har varit en närmast överväldigande upplevelse att märka vilken uppslutning det finns runtomkring en, ibland där man minst anar det, när olyckan är framme.

Visserligen finns det naturligtvis också de som gjort mig besviken, de som annars försökt göra anspråk på nära vänskap men som i svåra stunder vänder en ryggen, är likgiltiga eller besynnerligt nog nästan verkar skadeglada. Å andra sidan känns det på något sätt skönt att agnarna får en chans att sållas från vetet så att man i framtiden vet att värdera vilka som är ens riktiga vänner.

Dessutom upplever jag att de som förvånat mig åt det negativa hållet är i en försvinnande minoritet jämfört med alla dem som överraskat mig från det andra. Jag blir fortfarande varm inombords när jag tänker på er som tog ledigt från jobbet eller kom åkande från andra städer för att besöka mig uppe på Akademiska.

Jag vill också tacka mina fantastiska bandmedlemmar som alla varit ett enormt stöd och som oförtrutet arbetat på med musiken under hela perioden. Jag vill tacka mina föräldrar för benäget bistånd, inte minst min mor som varit både budkis och sekreterare när jag varit immobil. Slutligen vill jag av hela mitt hjärta tacka allra underbaraste Jennie som ända sedan olyckan inte vikit en tum från min sida!

Angående min skada så börjar sviterna efter operationen sakta ge med sig. Svullnaderna har gått ner och såret börjar läka. Däremot är rörligheten i den skadade axeln kraftigt begränsad ännu. Värst är dock läget med nerverna där läget bedöms vara så kritiskt att det förmodligen lutar åt operation framöver. Oavsett vilket verkar den här historien vara långtifrån över.

Guess things happen that way.

Hej alla. Det har äntligen blivit möjligt för mig att förklara varför ”Slottet i saknadens dalar” legat nere under nästan två veckor, utan någon som helst förvarning. Jag hoppas att jag är ursäktad när jag meddelar att jag tillbringat de senaste elva dygnen på Akademiska Sjukhuset i Uppsala, under vilken period jag genomgått en omfattande operation.

Söndagen den sjätte augusti strax efter klockan fyra på morgonen sitter jag tillsammans med fyra andra i en ljusblå Volvo kombi från 1988, på väg hem till Nyköping från en rockfestival i Lindesberg norr om Örebro. Drygt femton av resans drygt sexton mil är avklarade, ungefär en mil återstår således innan vi alla får nå hem till våra efterlängtade sängar efter en slitsam festivalhelg.

Helt plötsligt förlorar föraren, som är spiknykter men förmodligen alldeles för trött för att köra bil, kontrollen över bilen som åker av vägen i dryga 90 km/h. Bilen rullar under hög fart fyra fem varv och landar på sidan i ett vattenfyllt dike.

Jag sitter i baksätet på passagerarsidan, där dörren slits upp och knycklas ihop som ett papper, varvid undertecknad på något sätt slungas ur bilen och landar i en buske en bra bit bort från bilen.

Mirakulöst nog klarade sig samtliga övriga resenärer helt utan skador, sånär som på blåmärken och stelhet, och givetvis en varierande stor dos av chock. Själv landade jag på min vänstra axel och drabbades av en svårartad axelfraktur, och tillika nervskador i hela den vänstra armen.

Enligt den opererande läkaren, som ska vara någon slags superexpert på området, så ska dock operationen ha gått ”mycket bättre än vad han vågat hoppas”. Vad det innebär för möjligheterna till återvunnen rörlighet i axeln kan dock ingen säga något säkert. Ingen vet heller hur det kommer att gå med de påverkade nerverna, hur mycket rörlighet jag kommer att återfå i armen eller fingrarna. Framtiden får utvisa. För en trubadur och gitarrist känns detta mycket tungt att bära.

Trots smärtorna och ovissheten inför framtiden, samt det nattsvarta mörker som det innebär att inte kunna spela några andra instrument än munspel, så kan jag inte undgå att känna stor tacksamhet över att det inte gick värre än vad det gick. Enligt statistiken är det bara en av tio av dem som far ut ur bilarna vid trafikolyckor som inte bryter nacken. Sett ur det perspektivet är en krossad axel en ganska lindrig åkomma.

Nu väntar en lång period av läkning och rehabilitering. Hur långt den räcker vet bara de försynens krafter som såg till att det stod en buske vid min nedslagsplats och inte en sten eller något annat.

Ett stort tack går till den fantastiska personalen vid avdelning 70E1 på Akademiska.

Bilen Bilen.

You ask me if I'll get along.
I guess I will, someway.
I don't like it but I guess things happen that way.
- J. Clement.