Om endast detta må ni berätta

När Forum för levande historia, institutionen för en politiskt tillrättalagd historiesyn, nu går ut och angriper Sveriges historielärare är det helt uppenbart frågan om ett desperat försök från organisationens sida att rättfärdiga sin egen existens. Forum för levande historias hela verksamhet grundas ju på föreställningen att man genom kunskap om några få historiska skeenden kan lära sig allt väsentligt om historien och samhället.

Jag skrev nyligen en artikel för Axess magasin om bildningens förfall i Sverige, inte minst inom skolsystemet. Med bildning avses då djupgående och breda, internaliserade kunskaper i vitt skilda ämnen som utgör grunden för ett självständigt tänkande. Historielärarnas dåliga resultat på Forum för levande historias förintelseenkät är alarmerande, men inte riktigt på det sätt som Forum för levande historia vill få det till.

Det allvarliga med att svenska historielärare saknar djupgående kunskaper om förintelsen är att det pekar på ett mycket större problem: att svenska historielärare saknar djupgående historiekunskaper!

Förenklad historiesyn

Anledningen till detta är, tillsammans med det allmänt utbredda kunskapsföraktet i landet kombinerat med de ständigt stänkta kravnivåerna på alla stadier i skolsystemet, att såväl många lärarutbildningar som Forum för levande historia väljer en förenklad (och därmed farlig) syn på historien. Genom att tro att några få, förvisso omskakande, händelser i världshistorien i sig själva rymmer nycklarna till förståelsen av varför dessa händelser inträffade har man rationaliserat bort det omkringliggande sammanhanget.

Istället för att fokusera på de historiska sammanhang som skapat etniska, sociala och andra motsättningar väljer man att fokusera på de mest extrema konsekvenserna av dessa motsättningar. Förintelsen tagen ur sitt sammanhang blir obegriplig och saker som inte går att begripa alienerar iakttagaren.

Förintelsen överrepresenterad i historieundervisningen

När jag gick på gymnasiet ägnades en oproportionerligt stor del av historieundervisningen åt just det andra världskriget och förintelsen. Jag har åtskilliga vittnesmål om att liknande förhållanden rått och råder på andra skolor. Länge trodde jag att detta ensidiga fokuserande på nazisternas illgärningar var ett svepskäl för att slippa prata om andra arbetsamma skeenden i det förflutna. I viss mån är det nog också så: nazisternas folkmord behöver vi nämligen inte problematisera, konsensus råder i alla läger om att nazisterna var onda och deras motståndare goda. Slutdiskuterat.

Betydligt mer komplicerat blir det om man ger sig in på att begripliggöra konflikten i det forna Jugoslavien, allra helst som vi har stora grupper av både serber och bosnier som lever mitt ibland oss, eller för den delen folkmorden i Somalia och Rwanda. Hur förklarar man på ett pedagogiskt sätt konflikten i Sydossetien?

Det ultimata varnande exemplet


Det finns en annan förklaring också. I Västvärlden i allmänhet och i Sverige i synnerhet tycks ha uppstått en tro på förintelsekunskapernas undergörande verkan. Förintelsen har upphöjts till det ultimata varnande exemplet: envar som når insikter därom kommer att frälsas från ondo. Därför skickar vi såväl värstingar och tonåriga ”nynazister” som hela gymnasieklasser till förintelselägren för att ta lärdom och badas i västvärldens kollektivt dåliga samvete.

Frågan är om inte denna verksamhet, förkroppsligad i Forum för levande historia, i själva verket är kontraproduktiv. Tron på att kunskapen om ett enskilt historiskt skeende kan ersätta en bred och djup historisk bildning skapar en förflackning som i förlängningen minskar möjligheterna att förstå en företeelse som förintelsen.

Historiekunskaper nödvändiga i en avtrubbad värld

I en värld där vi ständigt och jämt omges av våld i alla tänkbara tappningar, där barn i mellanstadieålder vänjer sig vid färgsprakande splatterfilmer får de svartvita journalfilmerna från förintelselägren allt svårare att hävda sig som avskräckande visuellt medium. När vi dessutom dagligen matas med bilder på döda och lemlästade kroppar från nutida oroshärdar runt om i världen blir det allt svårare att motivera för det uppväxande släktet varför de ska bry sig extra mycket om vad som hände i södra Polen för snart hundra år sedan.

För att förstå det krävs mer vittfamnande historiska kunskaper än de Forum för levande historia fikade efter i sin ensidiga enkät. Å andra sidan skulle det bli betydligt svårare att motivera existensen av en institution som Forum för levande historia i ett samhälle där historiska kunskaper värderades på allvar.

________________________________________________________
SvD, SvD, SvD, DNAftonbladet, Aftonbladet, Sydsvenskan, SVT ABC

Skepp ohoj!

TILL SJÖSS

De kämpade och slet på sitt fartyg som de byggt
och de stävade allt längre bort från land.
Vid land var vattnet klart och grunt och ljumt och varmt och tryggt
vid hemmets långa silvervita strand.
Men vinden fyllde seglen deras mödrar hade vävt
och strax begynte skeppet skjuta fart.
Och luft fick alla drömmarna de förut hade kvävt
av drömmar fick den farkosten sin start.

Kaptenen hette Karl och var en drömmare av rang
- i drömmarna var han en amiral.
Att skänka andra drömmar är en ovanlig talang
som gör skeppare av drömmare som Karl.
Hans besättning var en sorglig samling gråa, bleka möss,
men som gärna pep och gnabbades i smyg,
och som alltid drömt om havet fastän aldrig vart till sjöss
ty därtill var varje enskild mus för blyg.

Fast möss är ganska blyga är de självmedvetna djur
som helst ser om sin egen lilla hytt
och drömmar som man fått har blott en tillfällig natur
om ingen blåser liv i dem på nytt.
Och fast kaptenen slet vid rodret både dag och natt
och klättrade i riggen natt och dag
och slet i alla tampar medan mössen bara satt
så var han ändå inte till behag.

Ty gav han dem en ostbit ville de genast ha mer
om inte blev det nästan myteri
men biter man i händerna som ger och ger och ger
så blir det snart rätt tomt, ens skafferi.
När varje ost var äten och när skafferi var tömt
lät mössen höra hemska hårda ord
och bort flög alla drömmarna man förut hade drömt.
Man begynte bryta däcksplankor och bord.

”Nu vill vi inte segla på en skuta som den här”
sa mössen, ”den går ej tillräckligt fort!”
och så bygger man en flotte som är tveksam om den bär
- man har glömt de sjömil som man redan gjort.
Fast flykt blev resultatet av denna fega kamp
vill man ändå inte släppa på sitt grepp.
Därför fäster man för säkerhetsskull en lång och kraftig tamp
i akterspegeln på sitt gamla skepp.

Vid rodret står den styve Karl nu ensam på sitt däck,
parerar med fast hand var våg och vind.
Han stävar ännu framåt fast hans skuta sprungit läck
och en tår syns på hans väderbitna kind.
Långt därefter som en jolle guppar fyra fega möss
som stal bordvirke till flotten som de har
utan tacksamhet mot den som tog dem med långt ut till sjöss
och långt längre om de bara blivit kvar.

Lars Anders Johansson