"Det är klart att radioaktivitet inte ska spridas?"

Den kortsiktiga lobby som i kärnkraften ser lösningen på framtidens energiproblem får allt större problem med trovärdigheten. Mer och mer hårresande bevis för den bristfälliga säkerheten vid Forsmarks kärnkraftsverk radas upp hela tiden. Idag kan vi läsa i Svenska Dagbladet om hur radioaktiva partiklar hittats utanför det område där sådana skall kunna förekomma.
- Det är klart att radioaktivitet inte ska spridas inne i anläggningen. Det här kan hända men det viktigaste är ju att det aldrig når utanför det kontrollerade området, säger Claes-Inge Andersson, informationschef på kärnkraftverket.

Tycker ni att det känns övertygande och betryggande? Det är i sig barockt att kärnkraften fortfarande har så många hängivna anhängare (de är dock fler i Sverige än i något annat land) trots att vi redan sett konsekvenserna vid Harrisburg och Tjernobyl.

Endast slumpen är det som har gjort att inte också Forsmark kunnat läggas till denna dödsbringande lista av olycksplatser, menar Veckans Affärers reporter Gunnar Lindstedt i en debattartikel i Sveriges Natur.

Visst är kärnkraften inte en bidragande faktor till klimatförändringarna, men det krävs en strutsmentalitet av närmast homeriska dimensioner för att, som förespråkarna, kalla den för ett miljövänligt alternativ.


Spelning i Stockholm på onsdag!

Jag vill passa på att bjuda in er alla till en ytterst intim liten tillställning på onsdag kväll. Lars Anders Johansson band spelar på Musikvalvet, ett oerhört trångt och gemytligt ställe i Gamla Stan i Stockholm. 
 

Detta blir den sista spelningen på obestämd tid eftersom jag ska opereras igen i mars, så jag hoppas att ni tar er dit och trängs med oss under det välvda taket! Spelningen är akustisk och för att göra alltsammans ännu gemytligare har sättningen kvällen till ära utökats till hela åtta personer. Vi får se om vi alla får plats på den minimala scenen.

För er som av någon outgrundlig anledning inte kan komma till Kåkbrinken 5 på onsdag (en smal tvärgata till Västerlånggatan) finns möjlighet att tillfredsställa sitt lystmäte efter Lars Anders Johansson Band genom att om och om igen titta på videon till Svärmorsdrömmen på YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=nosBsct-QJ0&eurl=

Väl mött på onsdag!


Ileach

Ileach var en ny bekantskap för mig, trots att jag trodde mig hyfsat bevandrad bland destillerierna på ön Islay varifrån mina torviga favoriter vanligtvis kommer. Etiketten ger heller inget besked om varifrån detta destillat kommer.

Karaktären är klart och tydligt Islaymässig, rökig och torvig. Ileach har en skarp diskant som erinrar om den 18 åriga Caol Ila eller Laphroiag men saknar komplexiteten hos dessa bägge. Första gången jag drack Ileach upplevde jag dess tydliga smak av alkohol, närmast dess brännvinskaraktär som en smula besvärande. När jag senare druckit av den har det första intrycket trubbats av något och en mer balanserad smakupplevelse har gjort sig gällande. Ileach är helt klart en whisky som växer med tiden.

Helhetsintrycket blir dock ganska medelmåttigt. Ileach står sig slätt mot de flesta av konkurrenterna från den lilla ön, men är å andra sidan betydligt råare och rivigare än till exempel Bruichladdich. Ett maskulint alternativ med tydlig etanolsmak men också tydlig Islaykaraktär.


Neutralitetens försvar.

Stormakterna satsar militärt.

Vårt stora grannland i öst, under ledning av förre KGB-mannen Vladimir Putin, har börjat rusta upp sitt försvar. Eller, försvar och försvar, man har bland annat valt att satsa stora resurser på fler interkontinentala robotar, avsedda att bära kärnstridsspetsar. Det är uppenbart att ryssarna bedömer det globala säkerhetspolitiska läget annorlunda än vad vi i Sverige gör. 

Det är också uppenbart att vi inte står inför någon global nedrustning: hela världen försöker tvinga ”onda” stater som Iran och Nordkorea att avstå från egna kärnvapenarsenaler. Parallellt med detta bygger Ryssland och Kina istället ut sina. Israel har nyligen tillstått offentligt att de är en kärnvapenmakt, något man länge hymlat med. Storbritannien har nyligen beslutat att öka sin egen försvarsbudget.

Förutom det amerikanska kriget mot terrorismen där summarisk internering, kidnappning och tortyr är vardagsmat, så pågår även andra konflikter av mer traditionell typ runtom i världen. Etiopien har attackerat somaliska islamister på Afrikas horn, spänningarna mellan Indien och Pakistan föreligger fortfarande.

Den svenska säkerhetspolitiken.

Trots alla oroväckande tendenser som får världens stormakter att rusta upp tycks våra svenska makthavare märkvärdigt lugna och trygga. Det verkar som om man utgår från att vår lilla del av världen aldrig mer kommer att beröras av internationella konflikter. Som om hundra år av brorduktigattityd gjort oss svenskar immuna mot militära konflikter. Det verkar som om våra svenska makthavare tror att historien är något vi har lagt bakom oss, att det världspolitiska läget aldrig mer kommer att förändras nämnvärt. Här hemma verkar man tro att den amerikanska ekonomiska och militära hegemonin kommer att vara för evigt.

Detta synsätt är mer än naivt. Vi ser redan hur länder i Asien har en snabbare tillväxt än västvärlden – den ekonomiska ordningen i världen håller på att förskjutas. Vad de säkerhetspolitiska konsekvenserna av en sådan utveckling kommer att bli kan ingen veta. Jag menar inte att de nya ekonomiska stormakterna i öst kommer att utgöra ett direkt militärt hot mot oss i norden, däremot brukar förskjutningar i ekonomi och maktbalans få konsekvenser som är svåra att överblicka.

Jag är en varm anhängare av den svenska neutralitetspolitiken. Jag tycker att det är riksdagen, med folkets mandat, som skall råda över den svenska säkerhetspolitiska hållningen. Grundvalen för ett sådant system är att vi är så oberoende av främmande makter som möjligt är. Naturligtvis är ingen enda nation fullständigt självständig och oberoende av omvärlden. Detta är dock inget argument för att lägga ned det svenska försvaret.

Jag tycker att det är skrämmande att se hur såväl socialdemokraterna som den borgerliga alliansen tvingar Sverige närmare ett försvarssamarbete med antingen EU eller Nato, det vill säga tvingar oss att ge upp vårt relativa säkerhetspolitiska oberoende. Det är djupt odemokratiskt att flytta kontrollen över den svenska fri- och självständigheten till beslutsfattare utanför landets gränser.

Hippiementaliteten.

Visst sympatiserar jag med pacifisternas önskningar om en vapenfri värld, utan krig och blodspillan. Miljöpartiets försvarsfientliga politik som grundar sig på en sådan naiv principiell hållning kommer emellertid inte att få några såna blomsterskimrande och idylliska konsekvenser. Jag är ingalunda någon militarist men jag oroas över den utveckling som berövar oss vårt oberoende och redan har gjort den svenska neutralitetspolitiken omöjlig.

De argument som framförs för nedrustningen av det svenska försvaret utgörs i korthet av: Ett så litet land som Sverige kan ändå inte försvara sig själva, vi är ändå så beroende av alla andra, det är otidsenligt med ett invasionsförsvar, och slutligen: det föreligger ingen hotbild mot Sverige i dagsläget. 

Att ett litet land inte skulle kunna försvara sig mot en militärt överlägsen stormakt är befängt, se på Vietnamkriget, se på finska vinterkriget. Att ett invasionsförsvar är otidsenligt är tillika befängt, såvida man inte förutsätter att det är ett kärnvapenkrig som väntar, och då hjälper inget försvar i världen. Finland resonerar helt uppenbart annorlunda än Sverige i dessa frågor (trots att de tillhör ett internationellt försvarssamarbete. Det sista argumentet, som också är det mest frekvent förekommande är dock också det naivaste. Minns hur hela världen rustade ned efter det första världskriget eftersom man utgick från att inga fler stora krig skulle vara möjliga.

Jag önskar att det blev en offentlig debatt kring dessa frågor så att vi inte som nu, närmast i lönndom berövas vårt eget försvar samtidigt som vi knuffas rakt i armarna på överstatliga projekt där beslutsfattarna sitter mycket långt bort från medborgarna.


Kejsarens nya kläder

Konst och konst.

Jag har länge varit fylld av ett stort obehag inför ensidigheten i den moderna konstens hegemoni inom kulturetablissemanget. När jag nyligen följde med en grupp estetikstudenter på studiebesök på Nationalmuseum och Moderna museet förstärktes detta obehag avsevärt.

Vad som stod klart efter museibesöken var följande, som jag förvisso sedan länge anat men som nu stod klart och tydligt för mig: Den moderna konsten får inte kritiseras.

Under vandringen på nationalmuseum ägnade sig guiden, trots att hon uppenbart uppskattade konstverken och var stolt över att de hade dem i sina samlingar, åt ett konsekvent kritiserande av konstverken, dessutom utifrån tämligen ovidkommande premisser. Det tydligaste exemplet var nog det om Brandskattningen av Visby.

Just denna målning lyfts ofta fram när det nationalromantiska historiemåleriet skall häcklas och smädas. Vad är det då som kritiseras? Är det konstnärens skicklighet? Är det kompositionen? Är det ljussättningen? Är det psykologiseringen/dramatiken? Nej, inget av detta. Vad som kritiseras är att tavlan inte är en historiskt korrekt återgivning av Valdemar Atterdags faktiska brandskattning av Visby. Mästerverkets estetiska kvalitéer, dess dramatiska styrka – allt sådant får falla undan för det faktum att motivet utgör ett fritt fabulerande kring ett historiskt tema. Den konstnärliga friheten gäller tydligen bara modernister?

Väl på moderna museet var det helt andra tongångar som genljöd. Där var det dessutom estetikprofessorerna själva som guidade. Att de var sålda på det modernistiska projektet var uppenbart. Ensidigheten i presenterandet var frapperande. Trist nog förbigicks storheter som Dali och Picasso med relativ tystnad, medan en klåpare som Andy Warhol upptog mycket av uppmärksamheten. Det var pinsamt att höra till åren komna professorer lovsjunga Warhols intetsägande Brilloboxar eller Marilyn Monroeporträtt.

Visningen av Moderna museets samlingar gav vid handen att den enda bedömningsgrunden för den modernistiska konsten var huruvida ett enskilt verk eller en konstnär hade påverkat många efterkommande konstnärer. Några bedömningskriterier för verken fanns inte.

Den moderna konstsynens ensidighet.

Dagens konstsyn är ensidigt teleologisk. Allt som inte bedöms som framåtsyftande avfärdas som dåligt. Det som inte rent genetiskt kan påvisas ha lett fram till en efterkommande konstriktning är värdelöst. Allra bäst är givetvis utifrån detta sätt att betrakta konst de föregångare som lett fram till dagens dominerande genre: konceptkonsten (ni vet ”det är tanken som räknas”…). 

Därför är Duchamps och Warhol viktigare konstnärer än Picasso och Dali eftersom det bland dagens konstnärer går tretton på dussinet som kan ställa ut ”ready mades”, till exempel sin egen obäddade säng, och kalla dem för konst, men det finns inte en enda som kan måla som Dali eller Picasso.

 

Den åsiktsdiktatur som råder inom kultursfären och som gör gällande att man inte får ifrågasätta etablerad modern konst utan att mötas av höjda ögonbryn och ett överlägset leende ackompanjerat av ett suckande ”du förstår helt enkelt inte” får paradoxalt nog till konsekvens att den äldre konsten känns mycket mer levande idag än den moderna.

Många äldre tiders konstverk, fyllda av dubbeltydigheter och symbolik, diskuteras, kritiseras och debatteras ännu idag, ibland flera hundra år efter sin tillkomst, utifrån kriterier av estetik, innebörd, kontext och så vidare. 

Modernismen och dess efterföljare - en historisk epok bland andra.

Just det faktum att den moderna konsten inte får kritiseras gör att den i själva verket förlorat sitt syfte. Sedan det tidiga 1900-talets upprorsmakare blivit norm och statsburen estetisk ideologi (som bland annat yttrar sig i de oerhört skilda anslagen till Moderna museet respektive nationalmuseum) och bara bleka kopior följt i deras kölvatten har det modernistiska projektet strandat på sina egna premisser.

Låt oss hoppas att när hippiegenerationens konstpolitruker gått i pension, en ny generation konstnärer och konstkännare ska träda fram, en generation som vågar kritisera modernismens avarter och som kan ta med de bästa bitarna vidare in i en ny och friskare era. En generation som vågar ifrågasätta den konstnärliga kvaliteten hos ett verk bestående av en vit fyrkant på en svart botten. En generation som vågar ropa att kejsaren inte har några kläder!

Hellqvist

Valdemar Atterdag brandskattar Visby 1361, Carl Gustaf Hellqvist, 1882. Konst som får kritiseras?

Foto: Nationalmuseum.


Malevitj

Svart och vit. Suprematistisk komposition, 1915, Kasimir Malevitj. Konst som inte får kritiseras?

Foto: Moderna museet.

 


Om alla kineser skaffar bil…

Den ekonomiska utvecklingen i Ostasien går med rasande fart. Det börjar till och med märkas här i Sverige. Kinesiska företagare har slutit ett avtal med Kalmar kommun om byggandet av en kinesisk företagspark utanför denna gamla medeltida stad. Här i Uppland samarbetar Älvkarleby kommun med en kinesisk storföretagare kring bygget av det smaklöst kitschiga schabraket Dragon gate invid E4 strax söder om Dalälven. Trendspanare rapporterar om att kinesiskt kommer att komma starkt framöver inom såväl inredning som mode.

På ekonominyheterna rapporteras om att Kina snabbt rusat upp som andra största bilmarknad i världen, givetvis efter Förenta staterna, och de stora bilföretagen vädrar morgonluft. Innan detta kinesiska uppsving hade nämligen en viss minskning av bilförsäljningen anats, till följd av ökat utnyttjande av andra transportmedel och höjda bensinpriser. Andelen miljöbilar hade emellertid ökat.

Till Kina behöver man dock inte exportera några miljöbilar. Där efterfrågas inte etanoldrift. Det är tydligt att Kommunistkina i takt med den starka tillväxten känner en stark revanschlystnad gentemot västvärlden. I reseprogram och samhällsreportage från den asiatiska stormakten anas ett tydligt lillebrorkomplex. Västerländsk arkitektur, västerländska kläder, västerländsk snabbmat, västerländska bilar – den moderne kinesen vill helt enkelt leva den amerikanska drömmen.

Det sorgliga är att kineserna tänker så kortsiktigt. Ville man verkligen ta revansch på västvärlden skulle man istället se till att bli ett föregångsland inom exempelvis miljövänlig teknologi – istället för att på bred front införa ett teknologiskt system som man kommer att tvingas skrota och byta ut om inte alltför lång tid, antingen som följd av internationell miljölagstiftning eller för att oljan tagit slut.

Att världens oljedepåer tar slut är inte ett orimligt scenario, inte heller våra värsta skräckvisioner rörande klimatförändringarna, om varje Kines skaffade sig en bensindriven personbil. 

Att kineserna själva skulle drabbas hårt om inte klimatförändringarna stoppades är tydligt. Den överväldigande majoriteten av Kinas gigantiska befolkning hämtar sitt dricksvatten från och bevattnar sina åkrar med vatten från de stora floderna. Dessas vatten kommer i sin tur från glaciärisarna på Himalaya. Smälter dessa bort, vilket de håller på att göra i takt med den globala uppvärmningen, torrläggs hela Kina, och glaciärerna lär inte återbildas förrän en ny istid gör entré. Om Kina torrläggs, vad har då kineserna för glädje av sin starka tillväxt, sina flådiga personbilar och sin plastiga västerländska livsstil?


Kärlekens devalvering.

ALLA HJÄRTANS DAG

Du säger att du saknar romantik,
men vad du menar är: saknar presenter.
Du vet jag skulle kliva över lik
för att besegra alla konkurrenter,
för att förhindra alla incidenter
som kunde drabba dig på något vis.
För dig skulle jag slita spö och ris
och utstå medicinska experimenter.
Jag skulle skapa himmelsljuv musik:
så hårt som aldrig förr jag skulle spänna lyrans strängar,
men en sak kan jag inte med: att köpa dig för pengar!

Lars Anders Johansson

Årets vinterbild!

Vinterbild
Lars Anders Johansson rider islandshäst. Är de inte för underbara i sin vinterpäls? Detta bedårande exemplar heter Embla frá Hlídarbergi. (Notera för övrigt ryttarens stilenliga islandströja!)

Res mer, flyg mindre!

En liten tant har skrivit ett briljant inlägg om ett angeläget ämne, nämligen samtidens syn på resande. Läs det! Det är beklämmande att många svenskar, troligtvis många i hela västvärlden, som en liten tant skriver, verkar betrakta resor till andra sidan jorden som någon slags mänsklig rättighet. När miljöaspekten hos deras hämningslösa lustflygande till deras herrefolkslekar på tredje världens badstränder lyfts fram reser de genast ragg och fräser om att man inskränker deras frihet.

Jag har tidigare ondgjort mig över hur kortsynta många svenskar är. Ena sekunden ondgör man sig över klimatförändringarna och dess konsekvenser och skriver på något upprop på Aftonbladet, nästa sekund bokar man sistaminutenflyg till Thailand efter att ha läst en annons i samma tidning. Det är en dubbelmoral som kan komma att stå oss alla tämligen dyrt.

En liten tants inlägg är emellertid inte bara dystert hon tar också upp något annat som ligger mig varmt om hjärtat, nämligen det långsamma resandet. I äldre tider var resandet något helt annat än vad det är idag. Eftersom de teknologiska landvinningarna inte medgav de sinnessjukt snabba transporter som vi ser som självklara idag upplevdes också resandet i det förflutna som något helt annat än vad våra dagars resenärer upplever.

Förr betraktades själva resandet som en viktig del av upplevelsen, inte som blott en transport från punkt A till punkt B som skall klaras av så snabbt och intrycksfritt som möjligt. Farkosterna inrättades också efter den synen. Se bara på de gamla Atlantångarnas storartade inetrierör, eller deras luftburna motsvarigheter de mäktiga zeppelinarna! Se på orientexpressens fantastiska tågvagnar! På den tiden hade man speciella reskläder som delvis var praktiska men också spelade en viktig roll i upprätthållandet av resandets mystik. Sådana reskläder från 1890-talet  kunde man beskåda på utställningen Gentlemannen – om män och mode på Hallwylska palatset fram till alldeles nyligen.

Ett antal trender i tiden pekar mot att det långsamma resandet är på väg tillbaka. Sådana trender är till exempel att fotvandrandet vinner fler anhängare (och då syftar jag inte på det numera urvattnade konceptet ”backpacking” vars innebörd numera tycks vara att medelklassungdomar efter studentexamen reser till thailand för att röka gräs och käka svamp tillsammans med andra svenska nittonåringar på backpackerhistels i sydostasien), att cykelsemestern verkar komma tillbaka som ett seriöst alternativ samt att kryssandet som semesterform vinner anhängare i fler ålderskategorier än seniorerna. Till exempel har medelhavets flotta av lyxkryssare växt påtagligt de senaste åren. I Packat och klart senast reste reportern med en sådan lyxkryssare och sjöng dess lov. Det skulle förvisso även jag ha gjort om jag fick åka gratis. 

Hursomhelst så tycks det uppenbart att alltfler människor tröttnar på 1900-talets torftiga sätt att betrakta resande som blott och bort transport. Res mer, flyg mindre!


Paria , Ihresalen Uppsala 070211

Paria
Av: August Strindberg
Regi och framförande: Thorsten Flinck

Så har jag då äntligen kommit iväg och sett
Thorsten Flincks enmansuppsättning av Strindbergs Nietzscheanskt inspirerade drama Paria. Helhetsomdömet dras tyvärr ned en del av den olämpliga teaterlokalen och den vidhängande ljussättningen. Ihresalen är med sin torftigt modernistiska inredning om möjligt ännu mindre lämplig som teaterscen än som skådeplats för föreläsningar i de humanistiska disciplinerna.

Ytterligare drogs helhetsomdömet ned en aning av att ljudanläggningen krånglade och att Flinck själv glömt delar av rekvisitan i logen varför någon ur arrangörsstaben fick springa iväg och hämta dessa under föreställningens gång. Flinck själv verkade aningen ofokuserad och kom av sig flera gånger under enaktarens första hälft, till stor glädje för de delar av publiken som tycks betrakta en teaterföreställning med Thorsten Flinck mera som något slags freak show än som seriöst skådespeleri. Personligen har jag faktiskt lite svårt för Flincks vana att kliva ur sina roller och ägna sig åt något slags buskisartat metaskådespeleri där han talar direkt till publiken, oftast helt improviserat. Visst lyckas han locka fram några skrattsalvor men det är egentligen ingen vinst i längden.

Med reservation för ovanstående kritik så var det en storartad föreställning vi bjöds på i Ihresalen. Det är stundtals riktigt stort skådespeleri när Flinck kvickt (här hade jag kunnat göra mig lustig över hans efternamn men avstår) som ögat skiftar mellan pjäsens två roller, herr X och herr Y. Under pjäsens andra halva när klimax hotfullt närmar sig uppnås en intensitet som Thorsten Flinck delar med endast ett fåtal andra skådespelare i landet. Jag lämnade Ihresalen med en känsla av att det nästan krävs en Thorsten Flinck för att göra rättvisa åt denna typ av Strindbergs dramer.

Ett litet minus utgjorde dock slutet, där Flincks röst hördes i högtalarna, dragandes någon diffus koppling mellan Strindbergs övermänniskoideal samt tillskrivande nazismens människosyn någon slags allmängiltighet. En visserligen inte ointressant tankegång men alltför löst grundad och framförallt helt opåkallad i sammanhanget. Den påklistrade sensmoralen kändes som ett utslag av en rådande föreställning inom dagens kultursyn: nämligen den att ett konstverk inte har något värde om det inte kan tolkas politiskt och dessutom helst på ett anakronistiskt vis kopplas till samtiden.

Det var dock på det hela taget en mycket stark skådespelarprestation som mötte i Flincks uppsättning av Paria och jag rekommenderar er alla att gå och se den.


Domedagsprofeter?

Ett vanligt grepp hos dem som försvarar människans fortsatta och hämningslösa exploatering av planeten går ut på att beskriva oss som motsätter oss detta som ”domedagsprofeter” och ”miljöapokalyptiker”. Vi tillskrivs uppfattningen att jorden står inför sin snara undergång och utifrån detta miskrediterar de sedan vår argumentation och i förlängningen hela vårt synsätt.

Visst kan jag hålla med om att klimatvarningarna ibland har fått karaktären av undergångsprofetior, i alla fall när de presenterats i media. Att klimatförändringarna kommer att leda till stora och förödande konsekvenser stor utom allt tvivel. Hur förödande är, som alltid när det handlar om att se in i framtiden, svårt att säga.

Det besynnerliga med klimatmotståndarnas argumentation är emellertid att: å ena sidan är de miljömedvetna otrovärdiga därför att de är domedagsprofeter, å andra sidan så är det först om man lyckas bevisa att jorden verkligen kommer att gå under som det är någon mening att agera.

Man får höra att ”effekterna av koldioxidutsläppen kommer nog bara att bli hälften så stora som många hävdar”. I min värld är det en fullgod anledning att agera och det med kraft. Vi måste inte invänta fullständiga bevis för det allra värsta tänkbara scenariot innan vi skrider till handling. De redan vetenskapligt belagda sanningarna räcker gott och väl.

För vidare läsning rekommenderar jag
United Nations Environment Program som tar klimatförändringarna på stort allvar. Å andra sidan kanske också FN är en del i den stora världskonspirationen av domedagsprofeter och okritiska jasägare?


In memoriam.

Sadako 2005 - 2007


Så har då Sadako slutligen somnat in efter en tids svår sjukdom. Missförstådd, misslynt och missanpassad och inte helt handtam var hon ändå en självklar del av familjen och tillika Jennies näst äldsta råtta. Under ungdomen gjorde hon sig känd som en klätterapa av Guds nåde och kunde genomföra akrobatiska övningar som fått vilken lindansös som helst att häpna.

Nu är hon tillsammans med Hinata i den stora råtthimmel full av mörka prång där ingen ondsint juvercancer gör sig påmind.

/Sessan, Jennie och Lars


Sadako
Sadako 2005 - 2007

Gamla Uppsala - ett styvmoderligt behandlat kulturarv.

Gamla Uppsala fornminnesområde är en av de historiskt intressantaste platserna i Sverige. Där huserade sveakungarna under århundraden och där låg ett centrum för den förkristna religionen, omnämnt av bland andra Adam av Bremen. Efter kristnandet låg ärkebiskopssätet på platsen ända tills den gamla domkyrkan (byggd över de stolphål som sägs tillhört det gamla hednatemplet) brann i mitten av 1200-talet och en ny domkyrka byggdes några kilometer söderut invid hamnen i Östra Aros (nuvarande Uppsala).

Området runt Kungshögarna (uppförda på 500-talet) har varit bebott alltsedan stenåldern och utgör en av våra allra äldsta kulturbygder. Åtminstone sedan 500-talet har platsen även varit central ur både religiöst och politiskt perspektiv. I fornminnesområdet Gamla Uppsala finns över två tusen dokumenterade gravar från 400-talet till senmedeltiden.

Trots denna storslagna historia, som framhölls och debatterades intensivt under 1800-talet, är området idag märkligt obesökt. Visst skjutsar man ut en hel del busslaster med ryska, japanska och tyska turister dit ut för en halvtimmas vandring och en snabb språngmarsch genom det vedervärdigt formgivna museet, men var är de svenska turisterna?

Är Gamla Uppsalas undanskymda position ett utslag av det utbredda föraktet för den svenska historien, med framträdande företrädare som Fredrik Reinfeldt och Mona Sahlin? Är det för att blotta föreställningen av vikingar hos den gemene svensken av idag frammanar bilder av en nationalromantik som obetänksamheten gjort synonym med främlingfientlighet?

Museet i Gamla Uppsala är en sorglig inrättning. Det är helt uppenbart designat för att tillfredsställa behovet av lättsmält historiskt vetande hos de ovan nämnda busslasterna med utländska turister vars besökstid begränsar sig till en halvtimma. Några mer djupgående historiska insikter för den som redan har rudimentära kunskaper i svensk forntidshistoria bjudes inte.  Den vedervärdigt postmodernistiska arkitekturen gör inte heller att man får någon lust att dröja där längre än trettio minuter.

Detta är synd, med hjälp av fyndmaterialet från fornminnesområdet, lite god vilja och större ekonomiska resurser skulle Gamla Uppsala fornminnesområde kunna bli ett verkligt centrum för presenterandet av den svenska forntiden, från stenåldern till kristnandet. Det finns tillräckligt med historiskt faktamaterial och ännu fler förtjusande myter och skrönor för att kunna tjusa de mest tjurskalliga skolbarn, och detta utan att skrämma bort en enda tysk turist. 

Om man bara inte hade varit så rädd för att visa upp något annat från den svenska historien än misslyckanden! Det är nog inte för inte som ett av våra mest påkostade museer, Wasamuseet i Stockholm, är ett monument över vårt största militärteknologiska fiasko innan JAS 39 Gripen…


Konversation 070203

- Hur är det med axeln?
- Det är inte så bra alls. Infektionen har lagt sig men flera av musklerna är fortfarande förlamade. Jag kan inte lyfta armen alls och har mycket begränsad rörlighet i fingrarna.
- Men det kommer väl att bli bra?
- Det vet man inte. Troligtvis kommer det inte att bli bra. Jag kommer att göra en omfattande nervoperation i vår och därefter är det bara att hoppas.
- Skönt att höra att du är på bättringsvägen i alla fall.
- Men jag är ju inte på bättringsvägen! Det är ju på grund av att det inte blir bättre som de ska försöka operera mig i vår!
- Skönt att det går åt rätt håll.
- Det är alltid trevligt med folk som lyssnar.


Helgens begivenheter.

Helgens två Karlfeldtspelningar blev en sannskyldig succé. Särskilt lördagens framträdande på Nybrokajen 11 i samband med Karlfeldtsamfundets vintermöte blev riktigt, riktigt lyckat! Tacksammare publik får man leta efter. Som Karlfeldttolkare känns det naturligtvis extra värdefullt när ens tonsättningar och tolkningar tas väl emot av de verkliga kännarna.

Särskilt glädjande var det att Karlfeldts två döttrar som ännu är i livet (Karlfeldt själv gick ur tiden 1931), närvarade och uttryckte sin uppskattning. Ulla Karlfeldt sade rentav att hon var säker på att Erik Axel skulle ha uppskattat musiken! Ett finare omdöme kan man knappast få!


Klimatmotståndarnas ihåliga argumentation.

Det är tydligen någonting oerhört provokativt i att värna om miljön i dagens samhälle. Det kan man i och för sig förstå eftersom vi i vårt land odlar ett rättighetstänkande som går ut på att inget skall fattas oss, kosta vad det kosta vill. 

Likgiltiga flyger vi på nöjesresor tvärs över jordklotet (”man måste ju få unna sig”), eller rentav skaffar sommarstuga i Sydostasien (”Thailand är hetast just nu” slår Aftonbladet fast – stick i stäv med sin klimatkampanj).

Det kortsiktiga tänkande härskar inom de flesta områden och trots att den nya regeringen utfäst sig att finna nya energilösningar har vi inte sett mycket därav i praktisk handling. 

När jag nyligen publicerade ett
inlägg om klimatmotståndarnas (jag kallar dem så i brist på bättre term) argumentation var det flera stycken som uppenbarligen blev mycket provocerade. Som sig bör när känslostyrda människor argumenterar dök snart de sedvanliga ropen om ”diktatur” och jämförelsen med jasägarna under Hitlertiden i Tyskland. Av någon anledning tycks alltid människor som saknar argument, i vilken fråga det än gäller och på vilken sida de själva än står, vilja jämföra sina motståndare med nazisterna. Är inte det en smula barockt?

Det allra mest komiska i klimatmotståndarnas emotionella argumentation är ändå när de hävdar att miljörörelsen utgör en ”majoritet som okritiskt anslutit sig till en uppfattning”. Om så vore fallet, om en majoritet omfattade åsikten att vi måste göra något åt klimatförändringarna, okritiskt eller ej – borde inte detta ha tagit sig uttryck i en radikalare miljöpolitik?

Att vara miljömedveten idag, är liksom de senaste decennierna, att vara en ropande röst i öknen. Inte för att det inte pratas om klimathotet utan för att det bara pratas. Vi har kunskapen, om såväl hotbilden som de tänkbara åtgärderna. Ändå går allt så förbannat långsamt. Fråga bara den forskarmajoritet som varnat och varnat och varnar och varnar men vars ord står sig slätt mot varje enskilt exempel som skulle kunna tyda på ett undantag. Kanske är det att konsensus råder inom forskarvärlden som klimatmotståndarna uppfattar som så obehagligt? Det vore i så fall ganska paradoxalt eftersom de i nästa andetag ropar efter fler naturvetenskapliga belägg.

Den jasägande majoritet som klimatmotståndarna är så oroliga för utgörs i själva verket av dem själva. Visst har det sänts dokumentärfilmer på SVT, visst har Al Gore orerat på biodukarna, visst har Aftonbladet haft sina upprop och visst har den nya regeringen gjort några halvhjärtade utspel. Men Reinfeldts klimatdiskussioner med Tony Blair känns mest som spel för gallerierna så länge det hela inte omsätts i konkreta åtgärder. Det är i praktisk handling man ser var människors verkliga övertygelse ligger.


Lars Anders Johansson sjunger Karlfeldt – två spelningar i Stockholm till helgen!

Jag tänkte ta tillfället i akt att bjuda in er alla till två spelningar med Lars Anders Johansson band nu till helgen. Vid sidan av mitt övriga musikskapande har jag sedan några år tillbaka ägnat mig åt att tonsätta dikter av Erik Axel Karlfeldt och det är detta material som kommer att framföras vid de två spelningarna i helgen.

Den första är på fredag eftermiddag på Maria Magdalena församlingshem på Söder i Stockholm, mellan Slussen och Mariatorget. Inträdet är gratis och fikat kostar 20 kr. Det hela börjar klockan 14 och avslutas någon gång runt halv fyra. Alla är naturligtvis hjärtligt välkomna!

På lördag eftermiddag spelar vi på Karlfeldtsamfundets vintermöte i Musikaliska Akademiens lokaler på Nybrokajen 11 i Stockholm. Utöver musiken kommer även att hållas föredrag av professor Eva-Britta Ståhl.

Karlfeldtsamfundets vintermöte är öppet för allmänheten och inträdet ligger på 80 kr. Det hela tar sin början klockan 13.

Väl mött till veckoslutet!