Pissdiken vi minns

Hultsfred var min första riktigt stora festival och dess pissdiken, nedskräpade gräsmattor, svettiga moshpits och bakugnsheta kondenstält i gryningen har satt outplånliga spår i mitt medvetande. På Hultsfred har jag haft några av mina bästa konsertupplevelser. Ett exempel var Dropkick Murphys spelning i Teaterladan 1999 – en perfekt avpassad lokal för den typen av konsert. (När bandet kom tillbaka två år senare och spelade på Hawaiiscenen var stämningen som bortblåst. Punk skall inte spelas på för stora scener.)

 

Därför är det med visst vemod som jag läser att årets festival ställs in och att det troligtvis aldrig mer blir någon Hultsfredsfestival. Det är lätt att i såna här stunder svepas med av nostalgiska stämningar och förbanna de oblida marknadskrafter som leder till att ens gamla favoritfestival dukar under, men tillslut måste man nyktra till och besinna sig, precis som man gjort efter mången smutsig och intoxikerad festivalhelg, och återvända till verkligheten.

 

Svek mot subkulturerna?


Förklaringarna till Hultsfredsfestivalens uppgång och fall är flera. En vanlig tolkning, inte minst i de alternativa musikkretsarna, vill göra gällande att festivalledningen tappade kontakten med sina rötter och fick hybris i takt med att festivalen svällde över alla breddar. Nog kan det också ligga ett korn av sanning i den versionen. När Hultsfredsfestivalen byggdes upp och blev namnkunnig var det den trogna festivalpubliken man drog – de alternativa subkulturerna, de inbitna musiknördarna, de populärkulturella freestylarna, de utlevande festprissarna och en massa andra excentriska existenser.

 

I takt med att festivalen växte och omsättningen ökade kom möjligheterna att boka allt större och mer kända artister. Publiken blev därmed delvis en annan. Från att ha varit en angelägenhet för undergroundscenen lockade Hultsfred personer ur mainstreamkulturen. Vissa av alternativmänniskorna reagerade på detta och sökte sig bort till mindre och mer nischade festivaler. Men eftersom Hultsfred fortsatte att boka artister ur smalare genrer parallellt med de bredare och eftersom många alternativmänniskor drogs till festivalen minst lika mycket för festandet på campingen fortsatte man att se punkare i tuppkam, tuperade gothfrisyrer och skinnskallar i hängslen också sedan festivalen breddat sig.


Hårdare konkurrens


Så att förklaringen till Hultsfredsfestivalens nedgång skulle stå att finna i ett svek mot den trognaste publiken är en sanning med modifikation. Troligare är istället att tiden sprungit ifrån de organiskt framvuxna festivalerna, drivna av mer eller mindre ideella föreningar vars hela verksamhet kretsar kring just festivalen. I takt med att konsertmarknaden i princip monopoliserats av ett fåtal stora bolag (Livenation) har kostnaderna för att boka stora artister skjutit i höjden samtidigt som bokningsbolagen själva insett att de kan ordna sina egna festivaler istället.

 

Eftersom bolagen redan har artisterna i sitt stall, och dessutom ekonomiska tillgångar från övrig konsertverksamhet som festivalföreningarna bara kan drömma om, är det lätt gjort för dem att sy ihop färdiga koncept med större konkurrenskraft en de gamla festivalerna. Det är därför vi sett en lavinartad ökning av denna typ av färdiga festivaler (Way Out West och West Coast Riot är två av exemplen), ofta ambulerande från stad till stad. Synergieffekterna från att bokningsbolaget självt ordnar festivalen gör att publiken strömmar från de gamla undergroundfestivalerna till de nya, krasst affärsmässiga festivalerna som så att säga byggts ”uppifrån”.

 

Konsertutbudet är alltjämt gott, åtminstone för dem som primärt är intresserade av stora artister i populärmusikens mittfåra, eller sina gamla alternativa husgudar som funnits tillräckligt länge för att vara säkra kassakor åt de arrangerande bolagen. Men visst är det något som gott förlorat på vägen? Även om Hultsfred slätades ut de sista åren, fick storhetsvansinne i sina strävanden att göra den lilla småländska orten till nationell rockmetropol och mot slutet också försörjdes med skattemedel tack vare misstänkt täta band mellan föreningens styrelse och kommunledningen, fanns ändå känslan kvar från de första årens vilda, anarkistiska längtan att skapa en alternativ festival i kamp mot tristessen. Någon sådan air kommer aldrig av uppstå kring Live Nations jättearrangemang, hur många gamla husgudar de än lyckas damma av och ställa på scenen.Ljus framtid, trots allt 

 

Men misströsta inte. Jag är optimist. Vad vi ser är bara ytterligare ett led i den dialektiska utveckling som alltid präglat nöjesbranschen. Ekonomiskt grundad centralisering har en tendens att alltid drivas till sin spets ända tills publiken en dag tröttnar och söker sig någon annanstans. Augustibuller var på god väg att bli ett nytt alternativhultsfred men nådde inte riktigt ända fram. Peace and Love har redan svällt över alla breddar och balanserar på den hårfina gränsen mellan alternativmusik och mainstream. Förmodligen ser vi redan idag, i några av de många små lågbudgetfestivaler som ordnas av eldsjälar runt om i riket fröna till nästa generation av kultförklarade Musikmekkan, över vars pissdiken det om tjugo år ännu kommer att vila ett romantiskt skimmer.


Läs mer:


SvD
, DN, DN, DN, AB, AB, AB, AB, Exp, Exp, SMP, GP


Folkvett del 9. Nätetikett: Svara för bövelen!

Vad skulle du säga om du gick fram till mig och ställde en artig och högst motiverad fråga och jag helt sonika lät bli att svara, utan istället bara tittade åt ett annat håll, eller rentav gick min väg? Eller om du ringde upp mig för att ställa en fråga och jag bara lade på luren i ditt öra?

 

Du skulle bli vansinnig, eller hur? Att bara ignorera någon utan anledning uppfattas i det verkliga livet som höjden av oartighet och brist på hyfs och fason. Samma sak borde gälla på nätet. Bakom varje mejl och meddelande finns en människa som har tagit sig tid och ställt en fråga eller framfört ett budskap. Jag menar naturligtvis inte att alla spam-mejl eller vansinniga kommentarer från webbtroll förtjänar att bemötas, men vanliga trevliga mejl och meddelanden med sakligt innehåll gör det definitivt.

 

Allra allvarligast blir detta oskick naturligtvis när det handlar om offentliga och semi-offentliga personer. Hur vanligt har det inte varit under mina år som verksam musiker att arrangörer på alla nivåer helt enkelt underlåter att svara på mejl man skickar till dem. Man undrar hur höga hästar de har satt sig på för at anse sig ha den moraliska rätten på sin sida för ett sådant beteende. Särskilt graverande är detta ignoranta uppförande när det handlar om arrangörer inom ramen för någon form av skattefinansierad verksamhet: den som bedriver någon form av myndighetsutövning skall svara på korrespondens. Punkt. Trots detta verkar oskicket nästan mer utbrett bland dem som lever på det offentligas bekostnad – kanske är det en konsekvens av den ansvarslöshet som ofta följer på att inte själv behöva ta de ekonomiska konsekvenserna av sina misslyckanden, jag vet inte. Hursomhelst borde tumregeln vara: anger man en offentlig epostadress måste man också vara beredd att svara på den korrespondens som kommer.

 

En vanlig invändning brukar vara, när man någon gång konfronterar en person som lagt sig till med det beteende, att ”man får ju så mycket mejl att det är omöjligt att svara på allt.” Snicksnack. Fantasy- och humorförfattaren Terry Pratchett, läst och älskad över hela världen och med en stor och hängiven fanskara, svarar på all fanmail han år. I en intervju förklarade han varför. När han själv var liten hade han skrivit ett brev till sin egen store hjälte och förebild J.R.R Tolkien, och fått svar! Kunde den moderna fantasygenrens portalfigur och språkekvilibristen Tolkien skriva ett personligt svar till en liten beundrande skolpojke så kan också han själv besvara sina fans, resonerar Pratchett. En mycket sympatisk inställning från en person som förmodligen får fler brev och epostmeddelanden än de flesta av oss.

 

Naturligtvis finns det de som faktiskt mottar epost i såan mängd att det helt enkelt inte låter sig göras att besvara dem alla. Särskilt rör detta politiker som utsätts för de nuförtiden allt vanligare spamningkampanjerna där beslutsfattares inkorgar bombarderas av ilskna gräsrötter – en sorts civil obstruktion som faktiskt riskerar att utvecklas till ett demokratiskt problem om det eskalerar, eftersom det förhindrar seriös korrespondens med och mellan politikerna.

 

De flesta som underlåter att besvara mejl gör det dock inte för att de är utsatta för massiva spamningskampanjer utan för att de helt enkelt inte begriper att samma krav på hyfs och fason råder på nätet som i övriga relationer till medmänniskor och medborgare. En tölpaktig idiot är inte mindre tölpaktig bara för att han ger uttryck för sin tölpaktighet över nätet snarare än i telefon eller öga mot öga.


Traditionellt midsommarfirande i Dalarna

Efter att ha firat midsommar i den åländska skärgårdsidyllen några år blev det traditionellt midsommarfirande i Dalarna den här gången. Den sällsamt lokalpatriotiska bygden gjorde ingen besviken. Tråkmånsar och kverulanter lyste med sin frånvaro.

Traditionsmedvetenheten stod som spön i backen (liksom regnet senare på kvällen - men det finns ju som bekant inget dåligt väder) och Karlfeldts, Zorns och Alfvéns andar svävade över oss. Midsommafton är vår riktiga nationaldag!

Per Gudmundson skriver för övrigt tänkvärt i dagens Svenskan om svenskhet och den kulturella och politiska elitens svårigheter att hantera densamma. Det är, som Gudmundson konstaterar, tur at de flesta av oss inte har sama problem. Glad midsommar!Traditionell stångresning kräver armkraft.
Stången på plats! Festligheterna kan börja.
Dalarna i midsommartid. Kulturlandskap i ordets alla bemärkelser.Trubaduren själv. Med "ukelullen" i högsta hugg!

Reflektioner efter prinsessbröllopet

Det blev ett riktigt sagobröllop, på alla sätt. Hovet hade ansträngt sig ordentligt för att vi alla skulle få valuta för pengarna. Fem kronor per medborgare påstås kalaset ha gått loss på. Väl använda pengar om ni frågar mig. Kungahusets vedersakare brukar anföra kostnaderna som ett av sina tyngsta argument. En enkel jämförelse mellan västeuropeiska monarkier och dito republiker ger vid handen att kostnaderna för att ha en president som regeringschef är högre än kostnaderna för ett kungahus. Så länge inte republikanerna vill sälja ut de kungliga slotten så kommer de fasta kostnader som är relaterade till hovstaterna idag också i en framtida republik att falla på skattebetalarnas lott. Det svenska kungahuset är dessutom osedvanligt billigt jämfört med andra kungahus, således faller kostnadsargumentet.

 

Nästa argument handlar om att monarki som statsskick skulle vara oförenligt med demokratin. Eftersom flertalet av världens äldsta och stabilaste demokratier också är monarkier torde den argumentationslinje också väga tämligen lätt. Men visst finns det en etymologiskmotsättning: Monarki betyder envälde och demokrati betyder folkvälde. I en konstitutionell monarki där monarken saknar politiskt inflytande över regeringen och där konstitutionen är fastslaget genom beslut i den folkvalda lagstiftande församlingen finns emellertid ingen sådan motsättning. Det är dessutom fullt möjligt för oss att genom stillsamt demokratiskt förfarande rösta bort demokratin om vi så skulle vilja. Det enda som krävs är två riksdagsbeslut med ett riksdagsval emellan.

 

Ett tredje argument vill göra gällande att det skulle vara inhumant ur kungafamiljens synvinkel att de fötts till sina ämbeten. Eftersom det står varje medlem i kungafamiljen inklusive regenten helt fritt att abdikera från tronen och avsäga sig sina förpliktelser torde sådana insinuationer om fångar i en gyllene bur falla på sin egen orimlighet.

 

Det tycks mig som att monarkins motståndare i Sverige utgörs av tre grupper. För det första finns ytterlighetsvänstern som vill avskaffa monarkin i samma veva som de vill avskaffa allting annat i samhället: den parlamentariska demokratin, äganderätten, marknadsekonomin, yttrandefriheten och så vidare. Denna grupps bevekelsegrunder är inte särskilt svåra att förstå men desto svårare att ta på allvar. Nästa grupp, som är betydligt talrikare, utgörs av socialister och liberaler i alla partier som förespråkar republik utifrån principiella grunder, gärna med argument hämtade från artonhundratalets stora liberala och socialistiska tänkare. Att denna principiella republikanism huvudsakligen utgörs av ett koketterande framgår av att ytterst få av dessa personer presenterar något konkret alternativ för hur deras alternativa statsskick skulle se ut. Den tredje gruppen utgörs av allmänt missunnsamma surpuppor som stör sig på att någon annan (i det här fallet kungafamiljen) får något gratis (till exempel ett sagobröllop) som de själva inte får. Det är ofta denna grupp som, utan att kunna åberopa konkreta fakta, hänvisar till att monarkin skulle utgöra ett slöseri med skattemedel.

 

Själv har jag oerhört svårt att känna att monarkin på något sätt skulle begränsa mitt liv och mina möjligheter. Det finns visserligen en sak jag inte skulle kunna bli inom det nuvarande systemet: kung. Men den begränsningen känner jag att jag kan leva med. Bortsett från det lilla undantaget är monarkin inte begränsande för någon svensk medborgare. Däremot skänker den en historisk kontinuitet till statsskicket och nationen, bidrar med pompa och ståt i en tidsålder som annars har en tendens att hylla det mediokra, samt bidrar med oersättlig internationell PR.

 

Jag är inte rojalist och är tämligen ointresserad av kungafamiljens göranden och låtanden, men när jag hör de njugga och missunnsamma tongångarna från dem som kallar sig republikaner känner jag stark sympati för vårt nuvarande, väl fungerande, statsskick. Det har aldrig funnits någon majoritet av svenskar som velat ersätta monarkin med republik, däremot har monarkins stöd dalat i perioder. Därför är det glädjande att bröllopet blev precis den uppvisning i kunglig glans som det kunde bli. Ännu mer glädjande var det att se att kronprinsessan vuxit in i rollen som blivande regent samt hur ödmjukt och värdigt den nye prinsen åtagit sig sin roll som hennes make och följeslagare. I lördags visade sig konungariket Sverige från sin allra bästa sida.


Några tankar om läktarkultur

Häromveckan skickade Djurgårdens supporterförening Järnkaminerna ett öppet brev till Svenska Fotbollförbundet med anledning av det massiva publiktappet inom svensk fotboll. Järnkaminerna konstaterade helt korrekt att ett antal åtgärder som SvFF och föreningen Svensk Elitfotboll vidtagit för att komma tillrätta med vad man anser vara problem kring fotbollen, är den direkta orsaken till publiktappet. Vidare konstaterade man att SvFF:s åtgärder grundar sig på en felaktig analys av vad en fotbollsupplevelse är för något och vad som i själva verket lockar publiken. Man föreslog också ett antal åtgärder för att komma tillrätta med publiktappet.

 

Huvudsakligen handlar det om att börja ta hänsyn till supportrarna. SvFF och SEF har länge haft ett direkt fientligt förhållningssätt till sina trognaste kunder. Genom obekväma matchtider, irrationella säkerhetsrutiner och godtyckliga bestraffningssystem där kollektiv bestraffning utgör grunden har man aktivt motverkat supportergrupperna. Uttalanden från Lars-Åke Lagrell och Sune Hellströmer har också visat vilket förakt som finns i fotbollsbyråkratins korridorer för de trognaste supportrarna. Med landslagsfotbollen som mall vill man byta ut den allsvenska publiken mot popcornätande barnfamiljer som sitter ned och håller tyst, gärna i färgglada peruker med Sportbladets logotyp.

 

Problemet är bara att såna visioner saknar förankring i verkligheten. Allsvenskan är inte så bra att fotbollen i sig kommer att locka en masspublik bara man kommer till rätta med de bångstyriga supportrarna.  Intresset för Allsvenskan och superettan kommer sig av att det finns tokjävlar som jag och alla andra trogna, som följer sitt lag, för klubbens skull, inte för kvaliteten på spelet. Det är, en gång för alla, inte huliganerna som skrämmer bort publiken – faktum är att när det var som stökigast kring allsvenska matcherna i slutet på nittiotalet och början av nollnolltalet så såg vi också toppnoteringar i publiktillströmningen.

 

Jag säger inte att det är våldet som lockar publiken, men det är inte en avgörande faktor för publiktillströmningen. Vad som däremot är avgörande är supporterkulturen, de engagerade fansen med sina sånger och ramsor, flaggor och läktararrangemang. Fotbollspubliken går inte för att få se ett bländande spel av hög internationell klass, utan för att få en totalupplevelse, en upplevelse som är direkt avhängig de engagerade supportrarna.

 

Därför är fansen så mycket viktigare för den allsvenska fotbollen än vad Lagrell och Hellströmer tror. Fansen är inte bara deras trognaste kunder, som går i alla väder, oavsett tabellplacering och obekväma matchtider, fansen är också en helt avgörande faktor för fotbollens dragningskraft på mindre hängivna åskådare.

 

Glädjande i sammanhanget är att Sportbladet, som annars knappast kan sägas ha agerat de engagerade supportrarnas bundsförvant, uppmärksammat Järnkaminernas utspel och dessutom publicerat en intervju med den norske idrottsforskaren Arve Hjelseth, vars studier av den norska elitfotbollen stödjer supportrarnas analys. Kanske har också Sportbladets journalister till slut kommit att inse att fansen är omistliga för det breda fotbollsintresse som är deras egen födkrok.

 

Medan man i Sverige ägnat sig åt att motarbeta supporterkulturen från centralt förbundshåll har man i Sydafrika en alldeles egen strategi för att sabotera allt vad läktarkultur heter. Strategin stavas vuvuzela. Detta monotona instrument har blivit ett hett diskussionsämne i världens alla medier ända sedan premiärmatchens öronbedövande surrande.

 

Föga förvånande tycker Lars-Åke Lagrell att vuvuzelan är stämningsskapande. Det tycker så gott som ingen annan. Sydafrika har begåvats med världsmästerskapen i fotboll, av oklara skäl. Detta tackar man för genom att sabotera match efter match med dessa infantila plastleksaker. Det är påfallande hur tutandet pågår matchen igenom utan hänsyn till vad som händer på planen. Att tutandet tycks viktigare för den inhemska publiken än fotbollen bekräftas av de inzoomningar mot läktaren som görs. Där står vuxna människor och tutar av hjärtans lust, utan att ens titta ner på planen.

 

När världens mest hängivna landslagssupportrar, från England och Argentina, kommer på besök hörs inte ens deras sånger på grund av det oavbrutna surrandet. Trumpeterna är inte, vad än Lasse Anrell tycker, någon stämningshöjare. De dödar effektivt alla försök att skapa stämning på läktaren. Vissa ljushuvuden har föreslagit att man ska försöka filtrera bort vuvuzelornas ljud i tevesändningarna så att kommentatorerna ska höras ordentligt. Problemet är dock att då filtrerar man bort också det övriga publikljudet, det vill säga hela stämningen och inramningen. Jag är principiellt emot förbud mot läktararrangemang, men om inte sydafrikanerna tar sitt förnuft till fånga kanske det är ända lösningen. Att de inte förstår att de gör sig till åtlöje inför en hel värld!

 

Förståsigpåare uppfyllda av postkolonialt dåligt samvete försöker skuldbelägga vuvuzelans kritiker genom att gnälla om att ”man ska ta seden dit man kommer” eller att det handlar om ett ”förakt för den afrikanska kulturen”. För den vars tankar går i sådana riktningar rekommenderar jag följande artikel från en sydafrikansk journalist: Nothing kills the joy of soccer like a bunch of wailing vuvuzelas


Folkvett del 8. Hänsyn och respekt.

Den som följt den här bloggen en längre tid vet att jag är en varm förespråkare för kollektivtrafik i allmänhet och tåg i synnerhet, även om jag har en hel del kritiska synpunkter på hur Statens Järnvägar hanterar sitt uppdrag. Tåg är ett utmärkt fortskaffningsmedel såväl ur bekvämlighetssynpunkt som i miljöhänseende, skulle man bara få dem att gå i tid, hålla ihop och dessutom ha överkomliga biljettpriser skulle tågresandet vara överlägset för de flesta inrikes långresor.

 

Nackdelen med kollektivtrafiken är, förutom att man måste anpassa sig till tidtabeller och dessutom förbluffande ofta betala mer än om man ensam skulle ha tagit bilden samma sträcka, höga bensinskatter till trots, att man tvingas till tät och långvarig samvaro med vilt främmande människor. Detta ställer höga krav på hänsyn och respekt gentemot medmänniskorna. Som frekvent tågresenär upplever jag dessvärre att hänsyn och respekt alltmer ter sig som bristvaror i umgänget människor emellan.

 

I söndags satt jag i en vagn där den akustiska nivån var att likna med den i ett klasrum på högstadiet. Där var barn som skrek, eller spelade datorspel (utan hörlurar), trots att föräldrarna satt bredvid. Där var vuxna människor som högljutt pratade i mobiltelefon uppenbarligen utan en tanke på att trettio andra tvingades höra deras konversationer och där var musikälskare vars hörlurar släppte ut lika mycket ljud i övriga vagnen som in i deras hörselgångar.

 

Just dessa hörlurar som läcker är ett vanligt gissel i offentliga sammanhang, som reser ett flertal frågor: hur tänker de som köper hörlurar som inte funkar som hörlurar utan som högtalare till omgivningens stora förtret? Hur tänker de produktutvecklare som tar fram hörlurar som läcker ut huvuddelen av ljudet? Hur lång tid kommer det att ta innan en ignorant användare av sådana lurar kommer att lynchas av en uppretad mobb i en tågvagn eller på en långfärdsbuss?

 

När jag växte upp var den totala bristen på hänsyn och respekt ett drag som företrädesvis utmärkte barn och ungdomar. Att inte kunna uppföra sig i offentliga sammanhang ansågs barnsligt och omoget. Vad jag tycker mig ha kunnat iaktta under det senaste decenniet är emellertid en tendens att ta med sig detta tonårsbeteende in i vuxenlivet. När ”världens bästa generation” (som det hetat i debatten om 80-talisterna) nu tagit sig ut på arbetsmarknaden och föräldraskapet har fokuset på det individuella självförverkligandet fått stort utrymme, vilket i sig inte behöver innebära någonting negativt. Dessvärre tycks det som att grundläggande hyfs i form av respekt och hänsyn till andra människor lämnats därhän. Unga vuxna beter sig allt oftare som ouppfostrade tonåringar, och reagerar dessutom som sådana när någon påtalar deras störande beteende.

 

Vem bär då skulden för detta infantila, respektlösa beteende? Kanske är det ”flumskolan” där tillrättavisningar mönstrats ut tillsammans med arbetsron i klassrummen. Kanske är det femtio- och sextiotalisterna som uppfyllda av 60- och 70-talets missriktade auktoritetskritik och 80-talets yrvakna individualism glömt bort ett av barnuppfostrans primära syften: att lära det uppväxande släktet att bete sig som folk!

 

Intressant att notera är dock den förvåning som ett vanligt hövligt beteende renderar hos vissa av dagens unga vuxna. Grundläggande artighet betraktas av en del rentav med skepsis och misstro (”vad är det för fel på den här personen, varför är han så trevlig, är han verkligen riktigt frisk?”) men av fler med uppskattande häpenhet. Man är helt enkelt inte van vid artighet och hövlighet. Men i själva verket vilar hänsynen och respekten på förmågan att sätta sig in i omgivningens situation. Grundläggande empati helt enkelt, såsom den formulerats inom de flesta religioner och filosofiska och etiska läror: Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem. Ska det vara så svårt?